Teknisk sagsbehandler LEOPARD 2 familiekøretøjer – Kapacitetscenter Pansrede Køretøjer KALA/FMI - genopslag

Københavnsområdet, Lautrupbjerg 1-5 2750 Ballerup
Er du til panserede køretøjer speciel, så er stillingen som Teknisk sagsbehandler LEOPARD 2 familiekøretøjer?

Så er denne stilling ved Kapacitetscenter Pansrede Køretøjer måske lige noget for dig.

Om os

Kapacitetscenter Pansrede Køretøjer (KPK) er ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses (FMI) anskaffelses- og modifikationsvirksomhed inden for kapacitetscenterets område.

I kapacitetscenteret er vi i alt 13 medarbejdere, herunder 14 medarbejdere, herunder 8 militære og 6 civile ingeniør.

Om stillingen

Vi søger en faglig seniorsergent som nyder faglige udfordringer og kan holde hovedet koldt i pressede situationer.

Du vil blive en del af et dynamisk team, i et spændende og uformelt arbejdsmiljø, hvor nogen af opgaverne bl.a. vil være at følge, udvikle, fastholde og anvende kompetencer inden for pansrede køretøjer.

Specielt indenfor LEOPARD 2 familiekøretøjer bjærgnings- & ingeniørvogne.

Du skal som teknisksagsbehandler blandt andet udarbejde tekniske specifikationer, vedligeholdelseskoncepter og logistiske vurderinger af LEOPARD 2 familiekøretøjerne.

Derudover skal du varetage rådgivning og projektledelse.
Teknik og udviklingsarbejdet foregår altid i samarbejde med Hæren, og ofte i samarbejde med andre nationers forsvar og tysk industri.

Du vil få en travl hverdag og vil selvfølgelig modtage nødvendige kurser og gennemgå et internt kompetenceudviklingsforløb, for at kunne bestride stillingen.

Om dig

Du er faglært mekaniker med tidligere tjeneste som sektionsfører og faggruppeleder ved værkstedsniveau I og II.
Tidligere tjeneste ved Ingeniørregimentet og/eller Hærens Logistik Center er ligeledes en fordel.
Du skal være god til at kommunikere og samarbejde, samt være helhedsorienteret og kunne bevare overblikket og handlekraftig i pressede situationer.

Du er en stærk kommunikator, og kan formulere dig på skrift og tale såvel på dansk som på engelsk og gerne tysk.
Brug af IT-værktøjer er en selvfølge for dig og erfaring med SAP/R3 vil være en fordel.

Du arbejder struktureret og er god til at prioritere mellem de daglige opgaver, og du trives både som en proaktiv og fleksibel teamplayer samt en person der selvstændigt kan følge sine opgaver til dørs.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en faglært seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested vil være Ballerup. Men det er muligt, at forrette tjenesten i Skive efter gennemførelse af funktionsuddannelse i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Niels Erik Andersen 7281 4831 eller via mail FMI-LA-CHKPK@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Johnsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS250@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 19. januar 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 4 og 5/2020.

Stillingen er til besættelse 1. februar 2020 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE (FMI)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Forsvarskommandoen med underliggende værnsstabe sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
Ansøg nu

Job info

Firma

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Kontaktperson

Ventrup Conny Nowak

E-mail

FPS-BA-BS205@FIIN.DK

Telefon nummer

72819134

Arbejdssted

Københavnsområdet, Lautrupbjerg 1-5 2750 Ballerup

Jobannoncen oprettet

03. december 2019

Jobannoncen udløber

19. januar 2020