Socialfaglig teamleder til Familiesektionen

Midtjylland, Torvegade 10, 7800 Skive DK
– mere ledelse tættere på

Familiesektionen søger en socialfaglig teamleder på fuld tid.

Familiesektionen implementerede i 2017 en ny struktur med et ledelsesteam bestående af en sektionsleder og en socialfaglig teamleder. Sektionslederen har det overordnede ansvar for personale, økonomi og faglighed, mens den socialfaglige teamleder har til opgave at sikre fagligheden både individuelt og på tværs i sektionen. Vi har evalueret vores nye struktur og fundet, at det er den rigtige vej at gå og vi har samtidig fundet, at der er behov for mere ledelse tættere på for hver enkelt af vores ca 25 rådgivere. På den baggrund har vi organiseret Familiesektionen i tre teams med hver sin socialfaglige teamleder.

De tre teams er
 • Rådgivning og Afklaring
 • Undersøgelse og Indsats (Unge og handicap)
 • Undersøgelse og Indsats (børn)

Teamlederne til de to første teams er allerede godt i gang med deres opgaveløsning, men vi mangler den tredje socialfaglige teamleder til Undersøgelse og Indsats (børn), ligesom vi mangler dig i vores ledelsesteam. I dit team er der 8 socialrådgivere, som arbejder med forebyggende foranstaltninger og anbringelsessager for de 0-14 årige, ligesom der udarbejdes børnefaglige undersøgelser.

Som socialfaglig teamleder får du ansvaret for
 • dit eget team
 • den daglige drift af teamets opgaver
 • faglig sparring med rådgiverne
 • hyppige og systematiske sagsgennemgange og ledelsestilsyn
 • implementering af ledelsesmæssige og politiske beslutninger på team- og rådgiverniveau.

Det siger sig selv, at du er helt skarp på anbringelsessager og har erfaring med at udarbejde indstillinger til Børne- og Ungeudvalg, og så er du et kreativt tænkende menneske, der formår at styrke og støtte både rådgivere og samarbejdspartnere i det forebyggende arbejde. I ledelsesteamet fastlægger vi den fælles retning. Vi er allerede godt i gang, men vi mangler også en del endnu, så du får god mulighed for at præge opgaveløsningen i sektionen. I udgangspunktet sidder du ikke selv med sager.

Vores nye socialfaglige teamleder er
 • uddannet socialrådgiver og bredt funderet erfaringsmæssigt
 • vant til at tænke i udvikling og nye løsninger både organisatorisk og i de enkelte sager
 • stærk i samarbejdet både internt i sektionen og tværprofessionelt
 • en dygtig vidensdeler

Vi forventer, at du
 • kan og vil arbejde ud fra Skive Kommunes Sammenhængende Børnepolitik
 • tænker helhedsorienteret med respekt for detaljen
 • er diplomatisk, anerkendende og god til at skabe tillid mellem medarbejdere og ledelse
 • brænder for den faglige metier, der bærer hverdagens arbejde i Familiesektionen
 • kan og vil bidrage til udviklingen af vores ledelsesteam

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og principperne om lokal løndannelse.

Nærmere oplysninger
kan du få ved at kontakte sektionsleder Anne Trine Larsen på 22 28 86 79 / atla@skivekommune.dk eller socialfaglig teamleder Mette Bak Olesen 25 32 93 19 / mbol@skivekommune.dk

Ansøgningsfrist
Tirsdag den 18. juni 2019.

Samtaler mandag den 24. juni 2019.

Bilag
 • Funktionbeskrivelse (https://signatur.frontlab.com/Skive/Jobs/WebAdFile.aspx?Id=77a083cb250a4c68bd35ac6280097efa.pdf)

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

Skive - det er RENT LIV
I Skive lever vi det aktive liv - ved fjorden, med de gode fødevareoplevelser og den bæredygtige energi. Vi kalder det RENT LIV.
Læs mere på www.skive.dk

 

Ansøg nu

Job info

Firma

Skive Kommune

Kontaktperson

HR-chef Ricki Laursen, +45 2969 6321

Telefon nummer

+45 9915 5500

Arbejdssted

Midtjylland, Torvegade 10, 7800 Skive DK

Jobannoncen oprettet

24 May 2019

Jobannoncen udløber

18 Jun 2019