Leder af overbygningen, Hans Rømer Skolen

Bornholm, Ullasvej, 23, 3700 Bornholm DK

Kan du udvikle og lede – så er du måske Hans Rømer Skolens nye overbygningsleder!

Hans Rømer Skolen er en i forvejen god folkeskole, som vi ønsker at udvikle yderligere. Vi er allerede anerkendt og respekteret for at levere god, solid undervisning med stort læringsudbytte og god trivsel for vores elever. Vi er dog ambitiøse og forventer, at vi kan udvikle os yderligere. Særligt når ledelsesteamet bliver komplet med ansættelsen af dig! 

 • Er du eller kan du se dig selv blive en fantastisk leder, der brænder for at arbejde med læring og trivsel?
 • Bliver du glad, når du arbejder med tal, planlægning og IT?
 • Er du tydelig i din ledelsesstil og i besiddelse af gode relationelle kompetencer? 
 • Kan du omsætte ord og gode viljer til lige netop konkrete handlinger? 

Så er du måske lige netop den overbygningsleder, vi står og mangler, da vores tidligere overbygningsleder nu er blevet vores nye skoleleder. Stillingen, som er fast og på fuld tid, er til besættelse snarest muligt, dog senest d. 1. oktober 2019. 
Du skal som vores nye overbygningsleder først og fremmest være et udviklingsorienteret overbygnings-fyrtårn. Din helt store opgave bliver i samarbejde med resten af ledelsesteamet samt særligt overbygningsteamet at medvirke til at udvikle vores folkeskole, Hans Rømer Skolen, yderligere. Vores fokus er læringsfokuseret skoleudvikling, herunder at udvikle de professionelle læringsfællesskaber, hvor krumtappen ligger i vores pædagogiske læringscenter.
Du skal samtidig finde glæde i at arbejde med tal, herunder planlægning, skemaer, prøveafvikling m.v. Ligeledes IT, herunder stå for skolens hjemmeside, arbejde med og tage ansvar for Aula, Trio, Min Uddannelse m.v., måske på sigt vikardækning? Altså opgaver af også administrativ karakter, som vi i ledelsesteamet forestiller os, bliver noget lige for dig at arbejde med. 
Du skal med andre ’kunne gå på to ben i din ledelse’: Du skal kunne udvikle, og du skal kunne drifte. 
Dine opgaver vil bl.a. være 

 • at arbejde med udvikling af dit team samt i samarbejde med bl.a. resten af ledelsen – den mere overordnede skoleudvikling, herunder arbejdet med elevcentreret læringsledelse
 • at varetage det overordnede ledelsesansvar for eleverne i 7.-9. klasse, herunder elevernes læring og trivsel
 • opgaver rettet mod udskolingen som fx afvikling af prøverne, forestå samararbejdet med SSP og UU-vejledningen
 • i samarbejde med skolens vejledere at udvikle via indsatser i PLC-regi
 • at tage ansvar for samt sikre den nødvendige drift: Du skal være god til at koordinere, have kendskab til planlægning, kunne bistå vores koordinatorer med den fleksible planlægning samt finde glæde i diverse IT-opgaver

Vi forestiller os, at du

 • først og fremmest er interesseret i at skabe udvikling samt arbejde med ledelse
 • er glad for samt dygtig til administrative opgaver som planlægning, skemalægning, IT m.v.
 • har en solid undervisningserfaring fra folkeskolen og gerne med yderligere erfaringer som eksempelvis vejleder, koordinator, tillidsvalgt eller lignende
 • har en diplomuddannelse i ledelse eller lignende, evt. med ønske om at påbegynde en sådan indenfor et par år 
 • har en inkluderende tilgang og søger dialog om den pædagogiske praksis og vor fælles retning
 • har stærke relationskompetencer, da sådanne kan medvirke til at gøre mennesker flytbare
 • arbejder struktureret og kan være med til at skabe mening og klarhed i en kompleks hverdag
 • er en dygtig kommunikator både mundtligt og skriftligt
 • har lyst til at være en del af et nyetableret ledelsesteam, hvor vi i fællesskab skal indfri målet om at lave en i forvejen stærk skole endnu stærkere

Du bliver en del af et ledelsesteam, hvor vi sammen tager ansvar for opgaven med at lede udviklingen af Hans Rømer Skolen, hvor vi lægger vægt på:

 • at være handlingsorienterede uden at bruge for mange, flotte og overflødige ord
 • at sige, hvad vi gør og gøre det, vi siger
 • fællesskabet og værdien heri for alle
 • ordentlighed, troværdighed, ærlighed samt loyalitet
 • nysgerrighed, mod og vedholdenhed
 • humor og godt humør
 • det også skal også være både rart og sjovt at gå på arbejde for os alle!

Lidt om os
Hans Rømer Skolen er en tosporet almenskole med ca. 400 elever, 30 lærere, 9 pædagoger, 1 pædagogmedhjælper samt 2 sekretærer – samt et ledelsesteam på snart 3. Skolen er afdelingsopdelt i tre forløb – 0. – 3. klasse, 4. – 6. klasse samt 7. – 9. klasse, skoleleder er også leder af mellemtrinnet. Skolen har en engageret og positiv forældrekreds samt en skolebestyrelse, der ønsker at præge og bakke op om skolen.
Du refererer til skoleleder på Hans Rømer Skolen

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse. Der vil blive indhentet børneattest og straffeattest ved ansættelse. 

Ansættelsen er pr. 1. oktober 2019. 

Praktisk information

Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via vores rekrutteringsserver, sådan at vi har modtaget den senest den 19. august 2019.

Ansættelsessamtaler vil foregå primo uge 35.

Hvis du udvælges til samtale, vil du blive bedt om at udfylde en personprofil-analyse forud for samtalen. 

Der vil blive indhentet reference. Derfor bedes du i din ansøgning angive minimum tre referencemuligheder. 

Har du spørgsmål til stillingen og/eller lyst til at besøge os, er du velkommen til at kontakte skoleleder Pernille Rigstad-Andersen på 56923405 eller 30308031. Du er også velkommen til at kontakte skolebestyrelsesformand Morten Enni på 5056 7655.

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune er en stor organisation med ca. 3.500 medarbejdere, og samtidig en unik kommunal arbejdsplads: Vi udgør en region for sig og arbejder med strategier og projekter, som danske kommuner normalt ikke kan. Vi har ansvar for områder som turisme og erhvervsudvikling, og står selv for internationale samarbejder og EU-programmer. Vi har visionære planer for øens fremtid. Ikke mindst drømmen om at skabe et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi.

På www.brk.dk kan du læse mere om Bornholms Regionskommune.

På www.brk.dk/taetsammen kan du læse om projekt Tæt sammen, hvor vi sætter fokus på kultur, fælles identitet og samarbejde, ved at beskrive de mange former for samarbejde i 12 fortællinger om regionskommunen.

Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm?

Målt på naturscenerier og kulturarv er Bornholm Danmarks rigeste kommune. Beregnet i minutter eller kilometer er vi ganske tæt på hovedstaden, men opgjort i sol, klipper og sandstrande - eller i tryghed, nærvær og livskvalitet - er vi en helt anden verden. Vi ved, at potentielle tilflyttere har brug for information, råd og vejledning, og derfor er du velkommen til at kontakte vores tilflytterkonsulent, Rune Holm. Han kan bl.a. fortælle, hvordan han kan hjælpe med at skaffe et job til din ægtefælle.

Kontakt Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm, 30 21 88 80, rh@bornholm.biz, Læs mere på Http://næstestopbornholm.dk/

Ansøg nu

Job info

Firma

Bornholms Regionskommune

Arbejdssted

Bornholm, Ullasvej, 23, 3700 Bornholm DK

Jobannoncen oprettet

04. juli 2019

Jobannoncen udløber

19. august 2019