Ihærdig og dygtig viceskoleleder til Strib Skole

Fyn, Røjlemosevej 9, 5500 Middelfart DK
Strib Skole søger en energisk og dygtig viceskoleleder. Vores nye viceskoleleder skal i samarbejde med ledelsesteamet og medarbejdere understøtte elevernes læring og trivsel i sammenhængende læringsmiljøer på en skole, hvor sikker drift og udvikling går hånd i hånd.

Som viceskoleleder indgår du som en naturlig del af ledelsesteamet, der ud over viceskoleleder består af skoleleder, afdelingsleder og indskolingsleder. Vi arbejder ud fra Middelfart Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag og er som ledelsesteam optaget af ledelse som deltagelse samt udvikling med en undersøgende tilgang.

Vi søger en driftssikker og udviklingsorienteret viceskoleleder som:

 • vil arbejde med administrative opgaver og ledelse heraf
 • kan arbejde systematisk og struktureret med blik for både detaljer og helhed
 • er dialogsøgende, anerkendende og åben i sin tilgang til andre
 • er lyttende, reflekterende, beslutsom og robust
 • er indstillet på at yde en indsats
 • har god humor samt en undersøgende tilgang til udfordringer og konfliktløsning
 • vil være synlig i hverdagen og være en god rollemodel for andre
 • har gode relationelle og kommunikative kompetencer i forhold til medarbejdere, elever og forældre
 • kan begejstres og ser udvikling af arbejdsglæde som vigtig
 • er modig, tager ansvar og har et positivt livssyn
 • er empatisk, god til at samarbejde og kan bidrage til et trygt arbejdsmiljø
 • ser en værdi i at videreudvikle eget virke og egen praksis i samspil med ledelsesteamet
 • er læreruddannet, har gode undervisnings- og ledelseserfaring
 • har eller er i gang med relevant lederuddannelse

Skolen er afdelingsopdelt, og du vil blive daglig leder for udskolingen. Dine arbejdsområder vil være:

 • administration i forhold til personale: opgavebeskrivelser, skema, løn, fravær m.m.
 • planlægning, gennemførelse og evaluering af test og prøver
 • ledelse af IT-området og implementering af AULA
 • vikardækning ved sygdom og fravær
 • pædagogisk ledelse af en af skolens afdelinger
 • pædagogisk udvikling i tæt samarbejde med ledelsesteamet, medarbejdere, elevråd og skolebestyrelse
 • implementering af folkeskolereformens mange elementer, bla. den internationale dimension, åben skole, innovation og entreprenørskab.

Strib Skole har 635 elever fra 0. – 9. klasse og ca. 70 medarbejdere. Skolen er en spændende arbejdsplads med et forpligtende fællesskab, både fagligt og socialt, samt et godt, respektfuldt og positivt arbejdsmiljø med plads til begejstring. Skolens kultur er præget af stor grad af samarbejde og stor interesse for medejerskab i beslutningerne. Her er gode traditioner og skolens fysiske rammer er inspirerende, moderne og indbyder til trivsel, fordybelse, leg og læring. Middelfart Kommunes specialundervisningstilbud inden for autismespektret ”Karlsvognen” er beliggende på Strib Skole, hvilket giver unikke muligheder i forhold til videndeling og –spredning fra specialundervisningsområdet til almenområdet og omvendt. Skolen ligger midt i byen i et dejligt lokalmiljø ved Lillebælt nær skov og strand.

Vi er optaget af at skabe de bedst mulige læringsmiljøer for flest mulige elever i vores skoledistrikt, og i forbindelse med budget 2019 er der iværksat forskellige initiativer, der skal understøtte, at vi alle lykkes bedst muligt. Herudover er der en række udviklingsinitiativer, fx deltager skolen i 2018-2020 i AP Møller-projektet ”Videre med Professionelle Læringsfællesskaber” i samarbejde med skoler i Middelfart, Vejle, Langeland Kommune og UCL. Vi har fokus på udvikling af vores PLC og herudover deltager vi bla. i Erasmus+projektet ”Co-Think”, hvor der arbejdes med udvikling af undervisning inden for computational thinking i indskoling og mellemtrin og udvikling af innovative læringsmiljøer – et udviklingsprojekt ind i det tværkommunale samarbejde i Trekantområdet. Vi har partnerskabsaftale med Middelfart Musikskole og har musikskoletilbud i indskolingen og på mellemtrinnet.

Skolens vision er at være den bedste skole for den enkelte og for fællesskabet.

Læringsmiljøet på Strib Skole er kendetegnet ved at

 • der er udfordringer til alle
 • skoledagen har variation og sammenhæng
 • alle deltager og har værdi for fællesskabet
 • undervisningen understøttes af læring på mange måder
 • der er demokratisk læring
 • arbejdet med læsning sker i alle fag
 • IT indgår som en integreret del af undervisningen
 • have fokus på den internationale dimension, bevægelse, entreprenørskab og
åben skole.


Du kan læse mere om skolen på Strib Skoles hjemmeside: www.strib-skole.dk . Vi forventer, at du om muligt aflægger skolen et besøg, kontakt skoleleder Marianne Nielsen på tlf. 2014 5624 for at aftale et tidspunkt eller for at høre mere om stillingen.

Løn i henhold til gældende overenskomst og aftaler om lokal løndannelse. Der indhentes straffeattest og børneattest.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er onsdag d. 7. august 2019. Ansøgningen modtages kun elektronisk.

Udvælgelse af ansøgere sker i uge 32, samtalerne forventes afholdt på nedenstående datoer:
 1. samtalerunde: 14. august 2019
 2. samtalerunde: 28. august 2019.

Ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, skal gennemføre en personprofilanalyse.

Tiltrædelse: 1. oktober 2019.

Overvejer du at søge job i Middelfart Kommune? Så går du måske også i tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent Anne Marie Klausen på tlf. 2240 0049 eller annemarie.klausen@middelfart.dk og hør hvad Middelfart kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på http://tilflytter.middelfart.dk/

 

Ansøg nu

Job info

Firma

Middelfart Kommune, Strib skole

Kontaktperson

Marianne Nielsen

E-mail

Marianne.Nielsen@middelfart.dk

Telefon nummer

+4588885500

Arbejdssted

Fyn, Røjlemosevej 9, 5500 Middelfart DK

Jobannoncen oprettet

04. juli 2019

Jobannoncen udløber

07. august 2019