Leder til Familieafsnittet, Albertslund Kommune

Københavnsområdet, Nordmarks Alle, 1, 2620 Albertslund DK
Vores leder af Familieafsnittet har fået ansættelse i en anden kommune og derfor søger vi nu hendes afløser. Du skal have ambitioner for de udsatte børn og unge. Du skal have øje for de rette tilbud til de rette priser. Du skal ville et samarbejde med andre, for at opnå de bedste løsninger. Du skal kunne lede medarbejdere og mellemledere – og etablere følgeskab.

Familieafsnittet er Albertslund Kommunes myndighedsenhed på det specialiserede børne- og ungeområde. Familieafsnittet støtter og hjælper familier med børn og unge, der har sociale vanskeligheder. Derudover behandler Familieafsnittet ansøgninger om støtte til børn med kroniske lidelser og handicap.

Som leder af Familieafsnittet skal du lede en enhed med 2 faglige ledere og 36 medarbejdere. Du bliver en del af en ledelsesgruppe i en nyetableret afdeling Børn & Familie, hvor du har reference til afdelingschefen.

Kommunalbestyrelsen i Albertslund har netop vedtaget en handleplan for børne- og familieområdet, som betyder, at vi har fået tilført ekstra sagsbehandlere og administrative medarbejdere samt tilknyttet en jurist. Der er desuden i handleplanen beskrevet indsatser og mål, som skal føre til styrkelse af kvaliteten i sagerne, sikring af lovmedholdelighed og systematik i arbejdet. 

I Albertslund er der mange børn, som har brug for hjælp fra det specialiserede område. Området har også politisk fokus, og der er en aktiv forældrekreds. Du skal have lyst til, at arbejde på et område, hvor der er brug for indsatsen, men hvor der også er opmærksomhed på det der foregår.

For at opnå succes i jobbet er det afgørende, at du kan tage ledelse på processen og implementere den nødvendige tilpasning af organisation og kultur. Du skal have fokus på, at kvalitetsforbedringerne forankres i den daglige praksis i Familieafsnittet og sikre et stærkt samarbejde til almenområdet. Du skal selv være stærk i relationel koordinering og være i stand til at styrke den kompetence - også i Familieafsnittet. 

Du vil træde ind i en allerede igangsat proces, der skal skabe grundlag for udvikling af kvaliteten i myndighedsarbejdet på området. Du skal som leder sætte dit tydelige aftryk på såvel proces som resultat. 

Albertslund Kommune forventer, at du som leder: 
  • Kan lede ledere og har en god indsigt i personaleledelse, strategisk ledelse og faglig ledelse. 
  • Har lederuddannelse og/eller ledelseserfaring – og gerne med et kendskab til opgaver og udfordringer på det specialiserede børne- og ungeområde samt på børne-handicapområdet.
  • Har visioner for, at udvikle mulighederne indenfor rammerne af Serviceloven.
  • Har uddannelse som jurist, socialrådgiver, psykolog eller anden relevant akademisk uddannelse.
  • Har dokumenterede analytiske kvalifikationer, herunder gerne med operationalisering af strategier og organisationsudviklingsmål.
  • Arbejder struktureret i både drift og udvikling.
  • Er tydelig i din kommunikation og samtidig en god lytter. 
  • Har innovative evner og vil sammen med Familieafsnittets medarbejdere og andre samarbejdspartnere videreudvikle de forebyggende og behandlingsmæssige tilbud for børn og unge med særlige behov.

Stillingen besættes på overenskomstvilkår. For en ansøger med de rette kvalifikationer kan lønniveauet forventes at ligge på ca. kr. 580.000 + pension om året.

Tiltrædelse pr. 1. oktober 2019 eller tidligere.

Vi ser gerne, at du kontakter afdelingschef Jan Eriksen, med henblik på at høre mere om stillingen. Tlf. 27520148 og mail: jen@albertslund.dk

Ansøgningsfristen er torsdag den 8. august 2019 kl. 12 
1. runde samtaler er onsdag den 14. august 2019
2. runde samtaler er torsdag den 22. august 2019 


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=88a644e9)Ansøg nu

Job info

Firma

Familieafsnittet

Telefon nummer

28960687

Arbejdssted

Københavnsområdet, Nordmarks Alle, 1, 2620 Albertslund DK

Jobannoncen oprettet

04. juli 2019

Jobannoncen udløber

08. august 2019