Erfaren forsikrings- og risikostyringskoordinator til Frederikshavn Kommune

Nordjylland, Rådhus Alle 100, 9900 Frederikshavn DK
Ønsker du at være tovholder for hele kommunes forsikrings- og risikostyringsområde, hvor du rådgiver kommunens institutioner og afdelinger om forsikringsforhold og risikostyring, og hvor du som formand for risikostyringsgruppen er med til at iværksætte risikostyringsinitiativer og –projekter?
 
Forsikring og risikostyring er et højt prioriteret område
Administrationen af forsikringsområdet i Frederikshavn Kommune er organiseret i en matrixorganisation, hvor du vil blive tovholder for kommunens forsikringsforhold og risikostyringsarbejde og skal sikre, at ledelsens målsætninger om kommunens forsikrings- og risikostyringspolitik gennemføres som vedtaget.
Frederikshavn Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet og har tegnet forsikringer på øvrige område med væsentlige selvrisikobeløb. Det betyder, at du skal have et tæt samarbejde med forsikringsselskaber, forsikringsmægler og advokater om de løbende sager.
Du vil organisatorisk blive placeret i kommunens centrale økonomiafdeling på Rådhuset i Frederikshavn, hvor du vil indgå i afdelingen for Plan og Analyse. Plan og Analyse er en afdeling på 4 medarbejdere, der er kendetegnet ved, at der er en høj grad af fælles ansvar, positiv tilgang og samarbejde i løsningen af opgaverne.

Bliv rådgiver og inspirator for både ledere og medarbejdere i hele organisationen
Med udgangspunkt i Frederikshavn Kommunes overordnede forsikringspolitik, den overordnede politik på risikostyringsområdet, samt en lang række vejledninger og beskrivelser med relevans for kommunens forsikringshold agerer du som rådgiver og inspirator for både ledere og medarbejdere. Her kommunikerer du tydeligt så alle dele af den kommunale organisation forstår de forsikringsmæssige problematikker.

Dine vigtigste opgaver som koordinator vil være at:
 • Vurdere og sagsbehandle arbejdsskader, ansvarsskader, skader på bygning / løsøre, autoskader og øvrige skader
 • vurdere skadesforløb og erstatningsforhold
 • Rådgive kommunens institutioner og afdelinger om skader, forsikringsforhold og risikostyring
 • Lave budgetstyring af forsikrings- og risikostyringsområdet herunder beskrivelser, oversigter og statistikker for området
 • udarbejde beslutningsoplæg og forslag til risikostyringsindsatser til risikoledelsen i Frederikshavn
 • rådgive kommunens risikoledelse
 • administrere og styre kommunens forsikringsforhold
 • Implementere og lede risikoledelse i kommunen
 • lave oplæg omkring kommunens forsikringsdækning i forhold til selvforsikring og selvrisiko på policerne.
Du bliver desuden formand for risikostyringsgruppen, hvor du sammen med 2 rådgivere, der har kompetence inden for henholdsvis arbejdsskader og bygning/løsøre, får ansvaret for, at:  
 • kortlægge risikolandskabet for kommunen og identificere de mest kritiske risici
 • fastlægge overordnede risikomål og være offensiv i arbejdet med de kendte risici
 • fordele ansvar for risici i hele organisationen ud fra den overordnede risikomålsætning – dvs. hvem der har ansvaret for de risici som medarbejdere, bygninger, løsøre, m.m. er udsat for
 • kommunikere kommunens risikoprofil og arbejdet med den bredt ud i organisationen
Det falder dig således naturligt at samarbejde tværorganisatorisk, hvor du har en serviceorienteret og hjælpsom tilgang til andre med en naturlig autoritet.
Som en del af Plan og Analyse vil du i det omfang, der er behov for det indgå i afdelingens øvrige opgaveportefølje.

Er du kommunes nye forsikrings- og risikostyringskoordinator?
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte økonomichef Karsten Jørgensen på tlf. 9845 8602 eller mail kajo@frederikshavn.dk  eller afdelingsleder
Leif Christensen på tlf. 9845 8614 eller mail lech@frederikshavn.dk

Du kan finde uddybende materiale nedenfor:Vi inviterer potentielle kolleger til samtale 15. august 2019 og går du videre til 2. samtale, vil du skulle udfylde en KompetenceProfil.
Tiltrædelse 1. oktober
 

Ansøg nu

Job info

Firma

Frederikshavn Kommune

Arbejdssted

Nordjylland, Rådhus Alle 100, 9900 Frederikshavn DK

Jobannoncen oprettet

03. juli 2019

Jobannoncen udløber

04. august 2019