Udviklingskonsulent til Social og Handicap, Gentofte Kommune

Københavnsområdet, Bernstorffsvej 161, 2920 Gentofte DK

Vi søger en AC’er, som har lyst til at arbejde med styring og udvikling af det specialiserede socialområde for voksne, og som har flair for kvantitativ og kvalitativ analyse, digitalisering og kommunikation.

Du vil blive ansat i Social & Handicap, Kvalitet & Udvikling, som er en stabsfunktion på Gentofte Rådhus, der løser opgaver for både vores drifts- og myndighedsfunktioner. Du får 11 veluddannede og engagerede kolleger, som til sammen løser en bred vifte af drifts- og udviklingsopgaver på området.

Dine opgaver vil blandt andet være:

 • At bidrage til udvikling af styrings- og ledelsesinformation på det sociale område
 • At analysere udviklingen, vurdere tendenserne og give bud på konsekvenser og behov for nye tiltag
 • At varetage politisk servicering i form af f.eks. notater, besvarelser m.v.
 • At vedligeholde og videreudvikle information på interne og eksterne digitale medier
 • At lede/medvirke i udviklingsprojekter på området.

Vi søger en udviklingskonsulent, der med lige stor begejstring jonglerer med kvantitative data, excelark og grafer som med indsamling og analyse af kvalitative data. Du kommunikerer med lethed din viden både mundtligt og skriftligt og kan gøre brug af din tekniske flair i.f.t. de digitale medier. Vi forestiller os, at du har:

 • En samfundsvidenskabelig uddannelse
 • Interesse for, eventuelt erfaring med, det sociale område
 • Udprægede både kvantitative og kvalitative analyseevner
 • Flair for at indtænke digitale løsninger, når det er relevant
 • Gode og målrettede skriftlige og mundtlige kommunikationsevner
 • Interesse for og erfaring med webarbejde
 • Viden om/erfaring med projektledelse og/eller facilitering af møder og processer vil være en fordel.

Vi forventer, at du:

 • Selvstændigt kan drive analyser og udviklingsprojekter
 • Er struktureret og stærk i at afstemme forventninger
 • Har et godt overblik, er god til at planlægge og til at holde styr på deadlines
 • Er opsøgende og samarbejdsorienteret – både i.f.t. nærmeste kolleger og resten af organisationen
 • Kan facilitere et godt samarbejde - også på tværs af fagligheder og når borgere skal inddrages.

Stillingen er på 37 timer om ugen og med ansættelse 1. august 2019. Løn er efter aftale med forhandlingsberettigede organisation. Første samtalerunde forventes afholdt d. 12. og 13. juni 2019 og 2. samtalerunde d. 14. juni 2019.

Social & Handicap er opbygget efter en BUM-model og består af Social & Handicap Myndighed og Social & Handicap Drift. Kvalitet & Udvikling varetager den fælles stabs-, fagkonsulent- og udviklingskonsulentfunktion for hele Social & Handicap. Social & Handicap Drift driver 15 bo- og dagtilbud til voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom eller som er i en socialt udsat position. Vi har mere end 250 boliger og mere end 450 pladser i beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud. Medarbejderne udgør mere end 500 årsværk.

Ansøg nu

Job info

Firma

Gentofte Kommune

Arbejdssted

Københavnsområdet, Bernstorffsvej 161, 2920 Gentofte DK

Jobannoncen oprettet

09 May 2019

Jobannoncen udløber

27 May 2019