To erfarne konsulenter til Børne- og Kulturforvaltningens anlægsprojekter

Københavnsområdet, Rådhus Alle 7, 2860 Gladsaxe DK
Gladsaxe Kommunes Børne- og Kulturforvaltning, Økonomi og Analyse, søger to erfarne medarbejdere, der kan medvirke til at gennemføre et større antal bæredygtige byggeprojekter primært på skole- og dagtilbudsområdet.

Gladsaxe Kommune har en ambitiøs plan for indretning og ombygning af fremtidens skole i Gladsaxe og står tillige overfor en større udbygning af kapaciteten på dagtilbudsområdet med Svanemærkede børnehuse.

På skoleområdet igangsættes i de kommende år en række praksisforsøg med udgangspunkt i skolernes fysiske indretning af læringsmiljøer. Erfaringer fra forsøgene skal medvirke til at kvalitetssikre kommende investeringer i skolebygningerne, hvor der er afsat midler til modernisering af læringsmiljøerne på samtlige kommunens 10 folkeskoler.

På dagtilbudsområdet vil et stigende børnetal kræve tilpasning af kapacitet med gode og tidssvarende dagtilbud, som skaber trivsel og pædagogiske udfordringer, der stimulerer børnenes naturlige lyst til at lære gennem legende lærings- og udviklingsaktiviteter. De nye børnehuse skal være Svanemærkede og energirenoveringer i eksisterende børnehuse prioriteres højt.

Vi leder efter dig, der kan understøtte og medvirke i de gode processer, så vi kan indfri Byrådets ambitioner om gode fysiske rammer til gavn for kommunens borgere og ansatte. Du vil være forvaltningens repræsentant i en stor del af de mange byggeprojekter i et tæt samarbejde med fagområderne og kommunens ejendomscenter og byplansafdeling. Det fordrer, at du kan navigere i en politisk styret organisation med mange interessenter og med dine faglige og personlige egenskaber kan bidrage til at skabe vellykkede forløb.

Du skal, sammen med dedikerede kollegaer i Økonomi og Analyses anlægsteamet
 • styre og sikre den tværgående koordinering af Børne- og Kulturforvaltningens byggeprojekter
 • indgå som en af forvaltningens repræsentanter i projektgrupper om konkrete byggeprojekter sammen med Ejendomscenteret og brugerne
 • samarbejde med de mange interessenter omkring byggeprocessen, herunder Byplan og Ejendomscenteret, brugere af bygningerne og borgere
 • håndtere mangeartede opgaver relateret til bygninger og anlæg, store såvel som små
 • i samarbejde med fagafdelingerne følge op på og indsamle erfaringer fra praksisforsøg og fra lignende byggeprocesser og projekter
 • overvåge og sikre fremdrift, dokumentere og medvirke til, at deadlines bliver overholdt.

Vi forventer, at du
 • har erfaring med proces- og projektstyring, gerne fra lignende projekter
 • evner at arbejde sammen med mange forskellige grupper, både interne og eksterne, med større eller mindre kendskab til byggeri
 • kan tænke pædagogik og brugerbehov ind i en veltilrettelagt proces
 • kan styre økonomien og være med til at skabe kvalitet for pengene
 • har interesse for såvel daglig drift som udviklings- og analyseopgaver
 • evner at blive udfordret og kan udfordre andre på en måde, der giver lyst til samarbejdet
 • er god til at kommunikere på let forståelig vis og deler dine overvejelser med dine kolleger og din leder.

Du har en samfundsvidenskabelig eller anden relevant baggrund, for eksempel byggeteknisk, og det er en fordel, hvis du har erfaring fra et kommunalt sektorområder.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du bliver indplaceret efter gældende overenskomst med mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikation.

Der er tale om en stilling på fuld tid med tiltrædelse pr. 1. september 2019.

Yderligere oplysninger
Hvis du gerne vil høre mere om stillingerne og arbejdspladsen, er du velkommen til at kontakte økonomichef Steen Knuhtsen, telefon 39 57 53 20 eller bkfskn@gladsaxe.dk eller leder af bygning og strategi Finn Bach, telefon 39 57 53 68 eller finbac@gladsaxe.dk

Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning i hænde senest mandag 10. juni 2019.

Vi forventer at holde en første samtalerunde torsdag 13. juni og fredag 14. juni.

Anden samtale afholdes tirsdag 18. juni.

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

 

Ansøg nu

Job info

Firma

Gladsaxe Kommune

Telefon nummer

33 30 77 00

Arbejdssted

Københavnsområdet, Rådhus Alle 7, 2860 Gladsaxe DK

Jobannoncen oprettet

10 May 2019

Jobannoncen udløber

10 Jun 2019