Akademiske medarbejdere til den diagnostiske NGS enhed på Aarhus Universitetshospital

Midtjylland, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus DK
Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Blodprøver og Biokemi ved Aarhus Universitetshospital har flere faste fuldtidsstillinger (37 timer/uge) ledige til besættelse den 1. september 2019 eller efter aftale.
 
Vi søger fagligt stærke akademikere med en baggrund som molekylærbiolog eller lignende til at indgå i vores diagnostiske akademiske gruppe på ca. 20 personer. Gruppen har ansvaret for gennemførelse af omfattende genetiske analyser ved Next Generation Sequencing (NGS), kvalitetskontrol og tolkning af data. Funktionerne, der skal varetages, er med særligt fokus på den laboratoriemæssige del af work-flowet, men med mulighed for at der kan tilgå opgaver indenfor germline og somatisk variantfortolkning.
 
MOMA er blandt landets førende afdelinger indenfor Next Generation Sequencing (NGS). MOMA drifter Aarhus Universitetshospitals fælles NGS Enhed (FNE) hvorigennem der udbydes en lang række sekventeringsservices, bioinformatik og fortolkningsarbejde for andre afdelinger.

MOMA driver desuden forskellige core-funktioner, herunder flere biobanker og har en omfattende forskningsaktivitet indenfor colon-, blære- og prostatacancer, targeteret cancerbehandling, medicinske sygdomme og bioinformatik. Der er ikke decideret forskningsaktivitet knyttet til stillingerne, men de der ansættes, vil også skulle interagere med forskellige forskergrupper, der skal anvende data.
 
Nationalt Genom Center er nu oprettet og den avancerede sekventeringsenhed består af laboratoriefaciliteter i Øst- og Vestdanmark, i hhv. København og Aarhus. Sekventeringscentret ledes fra Aarhus og huses på MOMA. Stillingerne inkluderer således spændende opgaver med at få etableret og drive denne nationale infrastruktur for hel-genom-sekventering.
 
Vi tilbyder
 
 • et spændende job i en afdeling, der varetager specialiserede molekylære analyser, diagnostik, rådgivning og mange udviklingsprojekter
 • en afdeling med meget kort afstand mellem medarbejdere og ledere
 • gode kollegaer med stort engagement og høj faglighed
 • et godt arbejdsmiljø med god, uformel omgangstone
 • en dynamisk afdeling med mange samarbejdsflader internt på universitetshospitalet og eksternt, både regionalt, nationalt og internationalt, med store muligheder for personlig faglig udvikling
 
Opgaver, der ønskes varetaget i stillingerne, inkluderer
 • at du bidrager til den daglige drift af NGS laboratoriet
 • daglig kvalitetskontrol af laboratoriedriften
 • at du udvikler, opsætter og implementerer nye NGS-baserede metoder
 • at du virker som kontaktperson for interne og eksterne samarbejdspartnere
 • at du er medansvarlig for drift og vedligeholdelse af afdelingens LIMS-system
 • løbende tilsyn, kontrol og kvalitetssikring af etablerede metoder på basis af
  afdelingens akkreditering under ISO15189
 • fortolkning af data og afgivelse af patientsvar  

Faglige kvalifikationer og personlige kompetencer
 • kandidatgrad i molekylærbiologi eller lignende
 • Ph.d. grad indenfor molekylærbiologi eller lignende vægtes positivt
 • praktisk erfaring med laboratoriedelen af NGS analyser eller fortolkning af data er en fordel
 • erfaring med automatisering af laboratorie-arbejde, herunder kendskab til brugen
  af robotter vil blive vægtet
 • selvstændig, handlingsorienteret, grundig og målrettet
 • overblik, sans for detaljer og evne til at prioritere arbejdsopgaver
 • gode evner for dialog, samarbejde og kommunikation
 • arbejdet foregår i et DANAK-akkrediteret kvalitetsmiljø, hvorfor evnen til at
  overholde forskrifter og medvirke til kvalitetsudvikling er afgørende
 
Yderligere information
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.
 
Du vil ledelsesmæssigt referere til sektionsledelsen ved Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA).
 
Yderligere informationer om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingslæge, ph.d. Ole Halfdan Larsen på ollars@rm.dk eller på 7845 5300.
 
Ansøgningsfrist er søndag den 4. august 2019, og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 33, 2019.
 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Ansøg nu

Job info

Firma

Region Midtjylland

Arbejdssted

Midtjylland, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus DK

Jobannoncen oprettet

27. juni 2019

Jobannoncen udløber

04. august 2019