Molekylærbiolog til Patologiafdelingen, Diagnostisk Center, Rigshospitalet

Københavnsområdet, Blegdamsvej 9, 2100 København DK
En stilling som molekylærbiolog til diagnostik af prionsygdomme er ledig til besættelse 1. september 2019 eller snarest derefter.

Rigshospitalet er Region Hovedstadens spydspids på hospitalsområdet med højt specialiseret patientbehandling, forskning og undervisning. Patologiafdelingen på Rigshospitalet varetager specialiseret diagnostik af vævsprøver og er dansk referencecenter for diagnostik og forskning i prionsygdomme.

Om Patologiafdelingen
Patologiafdelingen ledes af en klinikledelse bestående af klinikchefen i samarbejde med den ledende bioanalytiker. Klinikchefen refererer til centerdirektøren ved Diagnostisk Center. Afdelingen er på AC-siden normeret med 1 klinikchef, 3 professorer, 35 overlæger, 6 afdelingslæger, 1 seniorforsker, 3 molekylærbiologer, 3ph.d.-studerende og 14 reservelæger.

Den aktuelle stilling er placeret i patologiafdelingens team for molekylærpatologi. Hovedopgaven er at varetage afdelingens molekylære arbejde med prionsygdomme, herunder molekylær diagnostik af patientprøver samt forskning og udviklingsarbejde inden for diagnostik af prionsygdomme. Hovedformålet med stillingen er, at den, der ansættes, opbygger en forskningsgruppe inden for prionsygdomme og deltager i internationalt samarbejde. Derudover skal man efter behov kunne bidrage til teamets øvrige arbejde.

Arbejdsområde
Det primære arbejdsområde består i daglig molekylær diagnostik af prionsygdomme med PCR og western blotting teknikker, samt udvikling af nye teknikker til diagnostik af prionsygdomme på cerebrospinalvæske / vævsprøver. Endvidere forventes aktiv forskningsaktivitet inden for området, opbygning af forskningsgruppe med indhentelse af eksterne midler og vejledning og oplæring af studerende og ph.d.-studerende. I mindre omfang forventes kandidaten at deltage i laboratoriets øvrige daglige drift af hovedsagelig PCR-baserede teknikker med dataanalyse, svarafgivelse, fejlfinding, kvalitetssikring og implementering af nye analyser.

Stillingen ønskes besat af en kandidat med en cand. scient, f.eks. molekylærbiolog, humanbiolog, biokemiker eller lign., suppleret med en ph.d- grad og et solidt kendskab til prionsygdomme og andre neurodegenerative sygdomme samt molekylærdiagnostik. Derudover kræves grundig teoretisk såvel som praktisk erfaring med molekylærbiologiske teknikker herunder oprensning af DNA/RNA, PCR, DNA sekventering, western blotting samt ekspressionsanalyser.

Der lægges vægt på at personen har gode samarbejdsevner.

Yderligere oplysninger
Stillingsbeskrivelse og yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til klinikchef, dr. med. Vera Timmermans, tlf. 3545 5316, Vera.Timmermans@regionh.dk

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst for akademikere ansat i Regioner mv. indgået mellem AC og Regionernes lønnings- og takstnævn.

Ansøgning
Ansøgning vedlægges curriculum vitae og publikationsliste. Publikationer ønskes ikke medsendt men rekvireres, hvis de måtte ønskes.
Ansøgningsfrist er d. 18. august 2019.

Rigshospitalet er røgfrit område.

Interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Ansøg nu

Job info

Firma

Rigshospitalet

E-mail

pia.eriksen.01@regionh.dk

Telefon nummer

35455589

Arbejdssted

Københavnsområdet, Blegdamsvej 9, 2100 København DK

Jobannoncen oprettet

03. juli 2019

Jobannoncen udløber

18. august 2019