Technical Writers til ny Sourcing sektion

Københavnsområdet, Landlystvej, 34, 2650 Hvidovre DK

Hvidovre, Rigspolitiet, Koncern IT

Har du en god teknisk forståelse? Kan du omsætte kompliceret teknisk viden til konkret og brugbart dokumentations- og udbudsmateriale?
Så har du her en unik mulighed for at bidrage til at professionalisere og understøtte forretningen for politiets it-anskaffelser yderligere.

Om jobbet
Du bliver del af en ny sektion, hvor fokus blandt andet er på en endnu mere professionel håndtering af vores anskaffelser. Helt grundlæggende er formålet med din indsats at sikre at udarbejde de nødvendige tekniske dokumenter, så forretningens krav og behov afspejles i udbudsmaterialet, kontrakt og kontraktbilag.

Du skal med din tekniske forståelse indsamle viden fra vores it-specialister, omsætte det til knivskarpe beskrivelser og krav i udbudsmateriale, der sikrer at Rigspolitiets behov bliver opfyldt.
Det bliver således din opgave at omsætte it-specialisternes meget tekniske krav/ønsker til brugbart udbudsmateriale således at leverandøren kan forstå Rigspolitiets behov.

Om det er store og komplekse anskaffelser eller mindre komplekse anskaffelser, så leverer du til tiden og med høj kvalitet.

Dine arbejdsopgaver spænder bredt, hvor du vil bistå forretningen med anskaffelser af hardware, it drift og udvikling, tele og software.
Det er dig, der sørger for at afklare og udarbejde de tekniske dele af udbudsmaterialet, ligesom du bidrager til tilbudsevalueringer. Alt sammen i et tæt samarbejde med udbudsprojektlederen, systemejere og forretningen, som består af Rigspolitiets områder, PET og politikredsene.

Som Technical Writer tager du selvstændigt ansvar og ejerskab over dine opgaver og du formår at bryde opgaverne ned i delopgaver. Du er i stand til, at håndtere bidragsydere og interessenter med stærke og andre fagligheder end din egen.

Du forstår at navigere i en kompleks og politisk styret organisation og trives med, at tingene ofte forandrer sig. Din strukturerede tilgang gør, at du bevarer overblik over de forskellige opgaver og løbende følger op med bidragsydere og sikrer fremdrift i anskaffelsesprocesserne.

Du er en del af Sektion for Sourcing, som består af ca. 15 medarbejdere. Sourcing er en del af Staben, som består af fire sektioner (Arkitektur og Processer, Policy, Analyse og Styring, Sikkerhed og Sourcring), der alle er tværgående funktioner og dermed har en bred berøringsflade i hele Koncern IT. Vores kultur er præget af faglig sparring, samarbejde og udvikling i en travl og ofte uforudsigelig hverdag, hvorfor det er afgørende, at du ser dig som en del af teamet og ønsker at bidrage, hvor der er behov.

Dine faglige kompetencer
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende. Du er måske ingeniør eller datalog, men du kan også have en helt tredje baggrund, hvor du ikke nødvendigvis har en teknisk uddannelsesbaggrund. Det vigtigste er, at du har en it-faglig profil og erfaring med at omsætte kompliceret teknisk viden til konkret og brugbart skriftligt udbudsmateriale.

Vi lægger vægt på, at du har et godt kendskab til det faglige indhold i de tekniske opgaver inden for hardware, it drift og udvikling, software og tele. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til alle områderne, men det er ikke et krav.

Du har naturligt flair for relationsopbygning og trives i det tværfaglige og teambaserede samarbejde, hvortil du både bidrager aktivt og gør brug af dine kollegers viden og erfaring i din opgaveløsning.

Du er god til at tale med fagfolk, kommunikerer klart, og er i stand til at formidle abstrakte og komplicerede it-budskaber til ikke-fag-personer.
Det er derfor vigtigt, at du selvstændigt kan udarbejde nødvendigt skriftligt materiale, der gør det muligt at træffe beslutninger på et veloplyst grundlag.

Det er naturligt for dig at gå systematisk til værks og danne dig et overblik over et stort felt, for derefter at koge det ned til en kort og præcis beskrivelse. Du kommunikerer klart og tydeligt både mundtligt og skriftligt.

Ansættelsesforhold

Har du en akademisk baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet, Koncern IT, Landlystvej 34, 2650 Hvidovre.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt

Har du spørgsmål angående stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Henrik Korch, tlf. 2492 8829. Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk og om politiet som arbejdsplads på www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling i politiet opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Alle dokumenter skal oploades i pdf-format.

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Vi forventer at afholde 1. samtaler onsdag den 3. juli og 2. samtaler fredag den 5. juli 2019.

Koncern IT
Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politikredse, politiet i Grønland og politiet på Færøerne. Rigspolitiet sætter retningen og udarbejder overordnede strategier for hele politiet i tæt samarbejde med politikredsene.

Ca. 400 medarbejdere i Koncern IT udvikler og driver politiets it-systemer og sikrer, at
politiets omkring 15.000 medarbejdere har de it-værktøjer, der skal til for at forebygge og
forhindre kriminalitet. Koncern IT er organiseret i fire centre: Staben, Service, Udvikling og Drift.

Sikkerhedsbevidstheden i politiet er høj og ansvaret for politiets informationssikkerhed påhviler alle ansatte i politiet

 

Ansøg nu

Job info

Firma

Koncern-it

Telefon nummer

35322626

Arbejdssted

Københavnsområdet, Landlystvej, 34, 2650 Hvidovre DK

Jobannoncen oprettet

12 Jun 2019

Jobannoncen udløber

28 Jun 2019