Kommunikationsmedarbejder til folkekirken i Haderslev Stift

Sønderjylland, ., ., 6000 Kolding DK

Vores vellidte og dygtige kommunikationsmedarbejder er fratrådt, og vi søger hendes afløser.

Synes du, at folkekirkens liv og budskab er værd at fortælle om? Har du blik for de gode historier og for nye vinkler og formater? Har du lyst til som hovedansvarlig at sætte dit selvstændige præg på såvel den interne som eksterne kommunikation i et stift, der består af 173 sogne og et utal af engagerede mennesker i Sydøstjylland og Sønderjylland?

Primære arbejdsopgaver:

 • Produktion af nyhedsartikler, magasin og andet stof samt udsendelse af stiftets nyhedsbreve
 • Pressekontakt
 • Rådgivning og bistand til biskop og stiftsråd i den udadvendte kommunikation
 • Rådgivning til sognene om den lokale kommunikation
 • Løbende udvikling og varetagelse sammen med det øvrige kommunikationshold af hjemmeside og intranet.

Du:

 • Er uddannet inden for journalistik, kommunikation eller beslægtede fag
 • Er velskrivende og rutineret, hvad angår det journalistiske håndværk, og lægger samme engagement i historien, uanset om emnet er feltpræster, minikonfirmander, kulturnat i kirkerne eller sorg.
 • Er bevidst om betydningen af såvel den sproglige som den visuelle side af kommunikationen
 • Har kendskab til og interesse for folkekirkens liv og struktur
 • Har erfaring med at arbejde i CMS-systemer og med gængse layout-programmer
 • Arbejder selvstændigt og kreativt med sans for helheden og kan samtidig indgå i nære og tillidsfulde samarbejdsforhold.

Vi tilbyder:

 • En hverdag med masser af indhold på en arbejdsplads midt i en spændende udvikling, som du kan være med til at præge
 • En udfordrende og selvstændig stilling i en institution, som har mediernes bevågenhed og indtager en vigtig rolle i samfundsdebatten
 • Tæt samarbejde med øvrige interne og eksterne kommunikationsmedarbejdere i stifterne, biskoppen, stiftsrådet og 10 engagerede stiftsmedarbejdere, et godt arbejdsmiljø og en udstrakt grad af frihed under ansvar
 • Løn efter gældende overenskomst

Ansøgning:

E-mail din ansøgning vedhæftet CV, et eksempel på en artikel samt gerne en folder du har lavet til: kmhad@km.dk

Ansøgningsfristen er fredag den 21. juni 2019 kl. 12.00. Samtaler afholdes onsdag den 26. juni i tidsrummet 9-15.

Tiltrædelse snarest muligt.

Spørgsmål om stillingen:

Kontakt biskop Marianne Christiansen eller stiftskontorchef Lars Chr. Kjærgaard på telefon 7452 2025, eller kmhad@km.dk.

Du kan læse en mere udførlig stillingsbeskrivelse på stiftets hjemmeside, www.haderslevstift.dk .

Haderslev Stifts administration er en folkekirkelig regional myndighed, der rådgiver og yder sekretariats-bistand til biskop Marianne Christiansen, stiftsøvrigheden, Haderslev Stiftsråd med flere. Desuden servicerer vi stiftets menighedsråd, provstiudvalg, præster og øvrige kirkeligt ansatte på en lang række områder, fx lønudbetaling, stillingsnormeringer, udarbejdelse af ansættelsesbreve og regulativer, personalesager, byggesager og juridisk sagsbehandling. Det gælder både rådgivning og konkret hjælp.

Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev, tlf. 7452 2025

Ansøg via e-mail

Job info

Firma

HADERSLEV STIFT

Telefon nummer

00000000

Arbejdssted

Sønderjylland, ., ., 6000 Kolding DK

Jobannoncen oprettet

07 Jun 2019

Jobannoncen udløber

21 Jun 2019