Er du leder med sundhedsfaglig baggrund, eller drømmer du om at blive det ?

Øvrige Sjælland, Klosterparkvej, 7, 4400 Kalundborg DK

Om jobbet
Det er nu du har mulighed for, at blive en del af et stærkt fagligt, kompetent, engageret og harmonisk hold af ledere, idet vi har mulighed for at ansætte en ny teamleder i IP Nord.

Vi søger kolleger med ledererfaring, men ikke et krav og vi understøtter med diplom i ledelse såfremt du ikke har den, ligesom du kommer til at være en del af et igangværende ledelsesudviklingsforløb.

Vi er stolte af en arbejdsplads hvor vi vægter faglig udvikling, sparring med lederkolleger og frihed til at lede egen ledelse, højt. IP Nord er ligeledes en arbejdsplads med høj social kapital, fokus på kerneydelsen og med en sund og sikker økonomi.

En ansættelse, hvor du har frihed til at lede din egen ledelse, og hvor du kan skabe din personlige work-life balance med mulighed for fleksibelt fremmøde og hjemmearbejdsplads.

 

Din profil
Vi forventer af dig, at du:

  • Vægter kvalitet og rehabilitering
  • Arbejder projektorienteret, målrettet og resultatorienteret
  • Er struktureret, har overblik og kommunikerer klart og tydeligt
  • Har en positiv tilgang til dialog med både borgere, kolleger og andre intressenter
  • Er en positiv holdspiller, der deler ud af din viden
  • Har gode samarbejdsevner i det tvær- og flerfaglige felt
  • Går forrest og er en god rollemodel
  • Kan sikre et godt arbejdsmiljø, høj trivsel og nærvær
  • Er rutineret i sundhedsfaglig dokumentation og har et bredt IT-kendskab - gerne kendskab til Nexus

 

Derfor skal du vælge os
Gør strategierne nærværende

I Integrerede Pleje Nord arbejder vi med at implementerer strategien "Det gode og værdige ældreliv" samt strategien "det nære Sundhedsvæsen".

Ledelsen og medarbejderne skal sikre at strategierne gør en positiv forskel for hver enkelt borger.

Vi opererer målrettet med at forankre den rehabiliterende tilgang, hvor borger, pårørende og civilsamfundet er den vigtigste medspiller.

Vi arbejder projektorienteret med emner som udvikling, velfærdsteknologi og ændrede organisationsformer. Vi er altid åbne overfor ideer til nye projekter, og vi finder nye veje til at forbedre den helhedsorienterede indsats overfor borgerne samt implementere samfundstendenserne.

Du skal derfor kunne se dig selv som en vigtig drivkraft i ovenstående, og formå at integrere målsætninger og strategier i din daglige ledelse af sygeplejersker og sosu medarbejdere på plejecentret og i hjemmeplejen.

 

Løn og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst med mulighed for individuel lønaftale.

 

Hvis du vil vide mere
Kan du kontakte Teamleder Birgitte Thisted, tlf. 59534341/21167173 eller områdechef Karin Gergelyffy, tlf. 59534383/21678020.

 

Ansøgning
Send din ansøgning via digitalt link på www.kalundborg.dk

Vi afholder samtaler i uge 26

 

Om os
Kalundborg er en kommune i vækst.

Kommunen huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København med nogle af Danmarks største energi- og procesvirksomheder. Vi opbygger et banebrydende center for udvikling af avanceret biotek produktion, uddannelse og startups, ligesom den verdenskendte Kalundborg Symbiose ikke bare er et eksempel på fremsynet energieffektiv og bæredygtig produktion, men også et udtryk for en helt særlig måde at tænke cirkulær økonomi på.

Erhvervslivet efterspørger både akademikere og faglært arbejdskraft, ligesom der er behov for velkvalificerede medarbejdere i den offentlige sektor. Her kan du ikke bare finde et godt job - du kan også skabe dig en karriere. Kommunen har knap 49.000 borgere og vi bliver stadigt flere, der vælger at bo tæt på den smukke vestsjællandske natur.

Vi er 3.300 kommunalt ansatte, og vi arbejder alle strategisk med at skabe mere samarbejde med hinanden og eksterne partnere - borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det gør vi for at opnå bedre resultater og understøtte, at kommunen når sin vision om at være et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed.

Læs mere om kommunen: www.imaginekalundborg.dk

I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest.

Ansøg nu

Job info

Firma

Kalundborg Komune

E-mail

annebeth.vistisen@kalundborg.dk

Telefon nummer

29681562

Arbejdssted

Øvrige Sjælland, Klosterparkvej, 7, 4400 Kalundborg DK

Jobannoncen oprettet

24 May 2019

Jobannoncen udløber

20 Jun 2019