Chefkonsulent

Øvrige Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø DK

Chefkonsulent i Koncern HR

Er du brobygger og en sikker formidler?

Koncern HR søger en chefkonsulent, der kan fungere som Business partner og bindeled mellem Koncern HR og regionens øvrige enheder og som kan forestå udvikling og vedligeholdelse af Koncern HR’s kommunikationsstrategi samt sikre at den kommer til at virke på operationelt plan.

Dine opgaver vil herudover primært ligge inden for områderne:

 • sikre formidling af HR-initiativer, herunder overordnet webansvarlig
 • løbende opsamling og evaluering af indsatser og samarbejdsaftaler
 • agere som projekt- og procesleder på tværgående projekter
 • sikre overordnet projektoverblik,-styring og -opfølgning
 • daglige støtte til og sekretariatsbetjening af HR-direktøren og ledergruppe

Om dig:

Du går til opgaverne med selvstændighed og initiativ. Gennem din professionelle tilgang og gode samarbejdsevner skaber du fremdrift, resultater og respekt om opgaverne.

Du har en struktureret og resultatorienteret tilgang til opgaverne. Du kan lide at arbejde projektorienteret og har en procesunderstøttende fremtoning og generelt flair for at indgå i tværgående samarbejde og koordinering.

Du tænker strategisk og kan opererer på flere niveauer og er i stand til at tilpasse dig forskellige fora. Du er den udadvendte type, med en tillidsvækkende adfærd og en god portion situationsfornemmelse.

Det falder dig naturligt at udarbejde skriftlige notater, oplæg og sagsfremstillinger og du kan kommunikere kortfattet, klart og forståeligt i både skrift og tale.

Vi forventer endvidere, at du har:

 • Akademisk baggrund som generalist, gerne med fokus på kommunikation og formidling
 • Projektlederuddannelse og projektledelseserfaring med gode resultater, gerne med kendskab til projektledelsesmodellen Prince2 og projektopfølgningsværktøjet Projectflow
 • Kendskab til HR-området
 • Erfaring med formidling af resultater til forskellige interessenter og niveauer i en stor politisk styret organisation
 • Fokus på at levere god service og support både eksternt til vores samarbejdspartnere og internt i forhold til kollegaer og ledergruppe
 • Evne og lyst til at arbejde sammen med forskellige faggrupper

Vi tilbyder:

 • En stilling, hvor du har fingeren på pulsen
 • Et alsidigt og spændende arbejde i en projektorienteret organisation
 • Et godt fagligt og socialt miljø kendetegnet ved en behagelig og uformel omgangstone og kolleger med vilje og energi til at gøre en forskel
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • En stor berøringsflade i organisationen
 • Fleksible arbejdsforhold
 • Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst

Din arbejdsplads er i Regionshuset i Sorø og du tilknyttes organisatorisk enheden Styring, Analyse og Digitalisering.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte enhedschef Annemarie Raahauge, tlf. 24 21 29 59

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er den 27. juni 2019

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 18.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.

Ansøg nu

Job info

Firma

Region Sjælland

Arbejdssted

Øvrige Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø DK

Jobannoncen oprettet

12 Jun 2019

Jobannoncen udløber

27 Jun 2019