Vil du være med til at bekæmpe socialt bedrageri? Faaborg-Midtfyn Kommunes Kontrolenhed søger en konsulent med gode juridiske kompetencer

Fyn, Tinghøj Alle 2, 5750 Faaborg-Midtfyn DK
Vil du være med til at bekæmpe socialt bedrageri? Faaborg-Midtfyn Kommunes Kontrolenhed søger en konsulent med gode juridiske kompetencer
 
Der er sket store forandringer i Faaborg-Midtfyn Kommune de seneste år. Vi har målrettet fokus på at realisere Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi ”Sammen skaber vi det bedste sted”. Vi vil være det sted, omverdenen kigger til for at blive inspireret, fordi vi har skabt det moderne, bæredygtige liv på landet. Et liv, hvor vi både kan udfolde os og finde ro.
 
Kommunens ambitioner og visioner stiller også krav om en proaktiv administration, som sikrer, at kommunens ressourcer bruges mest effektivt, herunder sikre at ydelser udbetales på et korrekt grundlag, og socialt bedrageri forebygges.
 
Vi søger derfor en kompetent og engageret juridisk konsulent til Faaborg-Midtfyn Kommunes Kontrolenhed. Vi forventer, at vores nye konsulent har en juridisk kandidatgrad eller anden relevant juridisk uddannelse/erfaring og ser en spændende opgave i at bekæmpe socialt bedrageri på tværs af kommunens arbejdsområder.
 
Organisatorisk er Kontrolenheden placeret i staben Økonomi og Løn. Økonomi og Løn er en af to centrale stabsfunktioner i Faaborg-Midtfyn Kommune og udgøres af 43 medarbejdere. Vi varetager en række opgaver for hele organisationen, som udover kontrol for socialt bedrageri omfatter, økonomistyring, løn- og personaleadministration, udarbejdelse af ledelsesinformation, opkrævning, indkøbsaftaler og koordinering af kørsel.
 
Kontrolenheden er normeret til 2 fuldtidsstillinger. I Faaborg-Midtfyn Kommune er kontrolindsatsen delt mellem Folkeregisteret i Borgerservice og Kontrolenheden i Økonomi og Løn. Folkeregisteret tager sig af kontroldelen i forhold til samlivssager. Kontrolenheden tager sig af sager om ”dobbeltforsørgelse” og alle andre sager. Sagerne opstår typisk som følge af en underretning fra andre afdelinger i kommunen eller andre offentlige myndigheder. Det kan fx være en underretning om, at der foreligger nye oplysninger, hvormed grundlaget for en overførselsindkomst formentligt ikke længere er til stede. Det er Kontrolenhedens opgave at underrette pågældende borger om underretningen og undersøge sagen. Når sagen er tilstrækkeligt oplyst træffer Kontrolenheden en afgørelse. Idet sagerne ofte omhandler borgernes forsørgelsesgrundlag og afgørelserne derfor kan få ganske vidtrækkende konsekvenser for borgerne, søger vi en konsulent, der på objektivt grundlag kan forholde sig til de foreliggende og ofte ganske omfattende oplysninger og træffe en juridisk robust afgørelse.
 
Vi søger desuden følgende kvalifikationer hos vores nye konsulent:
 • Interesse for tilbundsgående og metodisk kontrolarbejde med høj juridisk kvalitet
 • Relevant faglig baggrund med et bredt kendskab til relevant lovgivning
 • Arbejder selvstændigt, struktureret og resultatorienteret
 • Kan bevare overblikket i pressede situationer
 • Gode kommunikationsevner i skrift og tale
 • Trives med borgerkontakt – også ved de svære samtaler
 • God til tværgående samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • God fornemmelse for at vægte forskellige hensyn i komplekse situationer
 
Kontrolenheden er ansvarlig for at holde sig ajour med lovgivning og øvrigt nyt på området, herunder arbejdet med registrering i Den Fælles Dataenhed. En gang årligt udarbejdes en årsrapport til Økonomiudvalget, hvor der redegøres for resultatet af arbejdet i det forgangne år. En væsentlig opgave for Kontrolenheden i den kommende tid bliver desuden at dokumentere og udvikle procedurer og arbejdsgange på området herunder beskrive hensigtsmæssige snitflader til de øvrige afdelinger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der bliver derfor god mulighed for, at vores nye konsulent kan sætte sit præg på arbejet i Kontrolenheden.
 
Som konsulent i Kontrolenheden er der mulighed for sparring med Økonomi og Løns juridiske partner i det juridiske team under staben Politik og Strategi, herunder eventuelt at indgå i et mentorskab med den juridiske partner med henblik på faglig udvikling.
 
Vi tilbyder dig:
 
 • Et spændende og udfordrende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • En arbejdsplads med et uformelt miljø, hvor vi taler åbent og ærligt med hinanden
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde
 • En arbejdsplads der har fokus på fremtiden og gerne vil gå nye veje
 
Økonomi og Løn holder til på Rådhuset i Ringe, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe, tæt på både banegård og motorvej.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med mulighed for at forhandle løn efter rammerne i Ny Løn. Ansættelse sker som udgangspunkt på fuld tid. Forventet tiltrædelse 1. september 2019 eller evt. tidligere.
 
Har du lyst til at vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Christina Rahbæk Juel tlf. 72531170
 
Ansøgning med bilag skal indsendes senest d. 26. juni 2019 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 27.
 

Ansøg nu

Job info

Firma

Faaborg-Midtfyn Kommune

Arbejdssted

Fyn, Tinghøj Alle 2, 5750 Faaborg-Midtfyn DK

Jobannoncen oprettet

12 Jun 2019

Jobannoncen udløber

26 Jun 2019