Ambitiøs økonom til Bygningsstyrelsen

Københavnsområdet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København DK
Vil du være med til at drive og udvikle økonomistyringen i en statslig styrelse med et budget på godt 5 mia. kr.?

Vores forretningsområder
Bygningsstyrelsen er statens ejendomsadministrator og leverandør af facility management. Vi varetager ansvaret for statens ejerskab af bygninger for godt 40 mia.kr., som vi stiller til rådighed og servicerer for departementer, styrelser, politi, domstole og universiteter. Bygningsstyrelsen er også statens bygherre for disse kunder og har således ansvaret for en række byggeprojekter som fx den nye politiskole i Vejle og den nye arkitektskole i Århus.

Ansvar for økonomistyring
Vi søger en økonom til vores Center for Økonomi, hvor du skal være med til at drive og udvikle Bygningsstyrelsens økonomistyring. Du vil konkret få ansvar for vores ejendomsvirksomhed for uddannelses- og forskningsbygninger med et samlet budget på 2 mia. kr., som du – i samarbejde med gode kollegaer – skal sikre styring og opfølgning på.

Dit ansvarsområde vil bestå i at udarbejde løbende bidrag til finanslove, aktstykker til Folketingets Finansudvalg, udgiftsopfølgninger mv. for ejendomsvirksomheden. Opgaverne løses i tæt samarbejde med både vores forretningsområder og vores departement. Herudover skal du udarbejde løbende ledelsesinformation og beslutningsoplæg til vores direktion på dit område. Det kræver, at du samarbejder med både dine kollegaer i Center for Økonomi og vores forretningsområder.

Du vil få kolleger, som varetager tilsvarende opgaver for andre af styrelsens virksomheder. Det giver god mulighed for sparring, men du skal også have mod på selvstændigt at udvikle og drive styringen af dit område.

Bygningsstyrelsens økonomi er kompleks, og du kommer til at beskæftige dig med mange forskellige elementer af den statslige økonomistyring.

Dine kompetencer
Vi forstiller os at du:

  • Har gode analytiske evner og talforståelse
  • Arbejder systematisk, detaljeorienteret og leverer til tiden
  • Stærke formidlingsevner, både skriftligt og mundtligt
  • Kan optimere forretningsgange og processer
  • Er god til at samarbejde med forskellige faggrupper og kan også arbejde selvstændigt.


Vi forestiller os, at du er uddannet cand.oecon., cand.merc., cand.scient.pol. eller har en anden relevant samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse. Det er en fordel, hvis du har erfaring med offentlig økonomistyring og Navision Stat. Dygtige nyuddannede kandidater kommer også i betragtning, og vi kan tilbyde faglige udfordringer på alle niveauer.Stærk faglighed og godt arbejdsmiljø
Din arbejdsdag vil foregå i samarbejde med dine nærmeste kolleger i Center for Økonomi og styrelsens øvrige medarbejdere, og du vil også være i løbende kontakt med vores departement. Center for Økonomi er på godt 40 medarbejdere, og 4 af vores kolleger arbejder på kontoret i Skanderborg. Vi forventer, at du bidrager til den stærke faglighed, effektive arbejdsgange og den gode stemning.Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til Overenskomst mellem staten og Akademikernes Centralorganisation. Bygningsstyrelsen er en styrelse under Transport- og Boligministeriet, og dit ansættelsesområde vil derfor være ministeriet med tilhørende styrelser. Dit arbejdssted vil være Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.Bygningsstyrelsen er for nyligt flyttet til et nybygget og moderne kontor i en ejendom, som vi deler med andre statslige institutioner. Vi har i den forbindelse indført aktivitetsbaseret kontor uden faste pladser. Det betyder, at alle ansatte har mulighed for løbende at placere sig på en plads, der understøtter de opgaver, man konkret skal løse. Det kan være en stilleplads til arbejde, der kræver koncentration uden forstyrrelser, en fokusplads med to pc-skærme til almindeligt varieret kontorarbejde, en aktivplads til fx projektorientrede opgaver eller et højbord til et kortere uformelt møde med en kollega.Ansøgning og kontakt
Vil du vide mere om stillingen og dine fremtidsmuligheder er du velkommen til at kontakte budgetchef Trine Vámosi på tlf. 4170 1039. Send os din ansøgning, CV og eksamenspapirer senest den 9. august 2019.Du søger stillingen ved at gå ind på www.bygst.dk/job. Vi forventer at holde samtaler løbende fra 15. august og forventer tiltrædelse 1. oktober.

Ansøg nu

Job info

Firma

Bygningsstyrelsen

Arbejdssted

Københavnsområdet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København DK

Jobannoncen oprettet

04. juli 2019

Jobannoncen udløber

09. august 2019