Kvalitetskonsulent til RKKP Aarhus eller Frederiksberg (barselsvikariat)

Midtjylland, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus DK
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) søger en barselsvikar for kvalitetskonsulent med et veludviklet servicegen samt lyst til og flair for projektledelse, der brænder for at bidrage til at øge kvaliteten af patientbehandlingen ved hjælp af datadreven kvalitetsudvikling
 
Vil du kæmpe for at skabe viden til et bedre sundhedsvæsen og forbedre befolkningens sundhed og livskvalitet gennem datastøttet udvikling af sundhedsvæsenet? Vil du være motiveret af både at skulle have ansvaret for projektledelsesopgaver og administrative og procesfaciliterende opgaver? Så er du måske vores nye kvalitetskonsulent (kontaktperson) i enten Århus eller København.

RKKP søger en barselsvikar i perioden 01.10.2019-30.06.2020 med mulighed for forlængelse i afdelingen for Psykiatri, Gynækologi/obstetrik og Kroniske Sygdomme.
 
Om RKKP
I RKKP stræber vi efter høj og ensartet kvalitet i sundhedsvæsnet – til gavn for borgere og patienter i Danmark. Vi understøtter, at der skabes enighed om, hvad der er ”god behandling”, vi analyserer data og producerer viden i tæt samarbejde med klinikere, patienter og ledelser. Det gør vi ved at levere viden og bidrag til læring og forbedring i sundhedsvæsenet. 

RKKP er en netværksorganisation bygget op omkring ca. 80 kliniske kvalitetsdatabaser, de tilhørende klinisk forankrede styregrupper og RKKP's Videncenter. RKKP's Videncenter varetager bl.a. support af kliniske kvalitetsdatabaser i relation til epidemiologi, datamanagement/biostatistik, it-drift og udvikling samt koordination og kommunikation. 


Vi tilbyder 
 • en dynamisk organisation i rivende udvikling med nye strategiske målområder for 2019-2022
 • en god blanding af drifts- og udviklingsopgaver, hvor vi hele tiden stræber efter at blive bedre 
 •  tværfagligt samarbejde i teamstrukturer som bærende element i løsningen af opgaverne
 • høj faglighed og stærk kollegial støtte og sparring
 • god mulighed for selv at præge den daglige arbejdstilrettelæggelse
 • en uhøjtidelig omgangstone

Dine opgaver
Stillingen som kvalitetskonsulent/kontaktperson er afvekslende, og der er gode faglige udviklingsmuligheder inden for RKKP’s opgaveportefølje. 

Du kommer til at arbejde med en bred vifte af drifts- og udviklingsopgaver, hvor du skal
 • indgå i tværfaglige teamsamarbejder (sammen med en epidemiolog og datamanager) omkring varetagelse af drift og udvikling af den enkelte database. Opgaverne består bl.a. i at facilitere koordinering og kommunikation i det enkelte team
  • planlægge og opfølge på drifts- og udviklingsaktiviteter for en række kvalitetsdatabaser
  • være RKKP’s videnscenters indgang for de kliniske styregrupper
  • planlægge, yde administrativ bistand og procesunderstøttelse til udarbejdelse af kvalitetsdatabasernes årsrapporter
  • medvirke til behandling af henvendelser fra regioner, Sundhedsdatastyrelsen, klinikere og forskere etc.
  • yde rådgivning og bistand til regionerne/afdelinger om indberetning og opfølgning på kvalitetsdata
    
 • Projektledelsesopgaver
  • i forbindelse med større projekter i kvalitetsdatabaserne
  • i tværgående projekter i afdelingen og/eller i RKKP

Din profil
Vi forestiller os, at du har en sundhedsvidenskabelig eller samfundsvidenskabelig baggrund. Du er administrativ stærk, har erfaring og interesse for projektarbejde og procesfacilitering. Du har en overordnet solid forståelse for at arbejde datadrevet kvalitetsudvikling og erfaring med eller lyst til at sætte dig ind i sundhedsfaglige problemstillinger.

Som person er det vigtigt, at duer en god formidler, både på skrift og i tale
 • er en dygtig facilitator, der evner at etablere gode, samarbejder på tværs af forskellige faggrupper og teams
 • holder af at arbejde selvstændigt, men du er også en teamplayer
 • kan tænke analytisk og skabe og bevare et overblik
 • er dynamisk og har gennemslagskraft

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er tidsbegrænset (01.10.2019-30.06.2020) og med en arbejdstid på 37 timer pr. uge. 
Løn- og ansættelsesvilkår er med udgangspunkt i gældende overenskomst med mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.
Arbejdssted er på en af RKKP’s lokationer på Frederiksberg Hospital eller Regionshuset i Aarhus. 
Du må forvente rejseaktivitet i forbindelse med møder i databasernes styregrupper og kontakt til kolleger på RKKP's øvrige lokationer.

Ansøgningsfrist
Send os din ansøgning, CV, uddannelsesbevis og evt. andre relevante dokumenter via vores online system senest søndag den 11. august 2019.
Vi afholder ansættelsessamtaler i Aarhus fredag den 16. august 2019.
 
Hvis du har lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Katrine Abildtrup Nielsen på telefon 2966 4295 eller mail kaabni@rkkp.dk .

Du kan læse mere om RKKP på http://www.rkkp.dk/om-rkkp/ 
Samvirker ▪ troværdighed ▪ engagement ▪ meningsfuldhed


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 

Ansøg nu

Job info

Firma

Region Midtjylland

Arbejdssted

Midtjylland, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus DK

Jobannoncen oprettet

04. juli 2019

Jobannoncen udløber

11. august 2019