Dataanalytiker med flair for koordinering og formidling til Administrations- og Servicestyrelsen i Herning

Midtjylland, Brændgårdvej 10, 7400 Herning DK
Har du lyst til at være med til at opbygge kontoret for Målinger, Analyse og Ledelsesinformation i Administrations- og Servicestyrelsen, som er en del af Skatteforvaltningen? Motiveres du af at udarbejde og formidle spørgeskemaundersøgelser, dataanalyser og ledelsesinformation? Og trives du med at være i tæt kontakt med forretningen og yde professionel sparring? Så vil et job som dataanalytiker måske være noget for dig.Målinger, Analyse og Ledelsesinformation – dit kontor

Du bliver en del af kontoret for Målinger, Analyse og Ledelsesinformation, som er beskæftiget med koncernfælles ledelsesinformation, tværgående analyser, målinger og evalueringer samt datamateriale til understøttelse af fx løntillægsforhandlinger. Du bliver en del af et ambitiøst arbejdsmiljø, hvor faglig sparring er i højsæde. Du skal derfor også have lyst til at indgå i et fagligt fællesskab og i et samarbejde med resten af afdelingen. Vi har høje ambitioner, og vores kunder i Skatteforvaltningen har store forventninger til vores ydelser.Analyser og formidling – dine opgaver

Som dataanalytiker får du til opgave at levere større og mindre målinger, evalueringer, analyser og nøgletal på personaleområdet efter forretningens behov. Blandt andet får du til opgave at:

  • Løbende udføre nøgletalsanalyser til styrelserne, hvor du anvender forskellige typer af data.
  • Gøre brug af de nødvendige analytiske metoder til at udlede viden om effekter og adfærd og skabe et operationelt beslutningsgrundlag blandt andet gennem målinger og evalueringer.
  • At udarbejde notater og beslutningsoplæg til ledelsen på baggrund af nøgletal, analyser m.m.


Analytisk tilgang og god formidler

Du har en relevant videregående uddannelse kombineret med en god tal- og systemforståelse, således du kan bearbejde store datamængder i Excel eller RStudio. Det er også vigtigt, at du har en stærk faglighed inden for spørgeteknik og opsætning af spørgeskemaundersøgelser, og du på baggrund heraf kan bidrage med solide og værdifulde konklusioner for forretningen.

Det er desuden vigtigt, at du er i stand til at forstå og sætte dig ind i både HR og forretningen, så du kan sparre om de henvendelser, du får. Derudover skal du kunne sikre en god proces, så aftalerne med forretningen omsættes til produkter af høj kvalitet.

Som dataanalytiker lægger vi vægt på at du:

  • Har erfaring som dataanalytiker og gerne 1-2 års erfaring fra en lignende stilling
  • Mestrer at formidle tal og statistisk materiale i tale, skrift og gennem visualisering med fokus på modtageren
  • Har solide Excel kompetencer eller erfaring med at anvende RStudio til kvantitative analyser
  • Har erfaring med udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelser samt erfaring med SurveyXact
  • Har erfaring med ledelsesinformation
  • Er en dygtig sparringspartner, har gode kommunikative evner og finder dig til rette i en koordinerende rolle.
  • Er stærk inden for avanceret kvantitativ metode


Det er vigtigt, at du trives med opgaver, der veksler mellem udvikling og løbende drift. Du trives med at samarbejde med dine kolleger i forhold til retningen for dine arbejdsopgaver og efterfølgende selvstændigt at arbejde inden for dit eget felt.Arbejdsmiljø præget af samarbejde og udvikling

Du kan se frem til at blive en del af et engageret og tillidsbaseret arbejdsmiljø præget af tæt samarbejde og viljen til at lykkes, og hvor der er plads til videreudvikling. Desuden tilbyder vi en alsidig hverdag, hvor dine arbejdsopgaver påvirkes af forretningens nuværende behov og efterspørgsler. Du vil indgå i et grundigt introduktions- og oplæringsforløb for hurtigt at kunne arbejde selvstændigt med opgaverne.Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med CV og eksamensbevis via linket ”Søg jobbet” senest tirsdag d. 6. august 2019. Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Rikke Frydendal Sørensen (uge 29) på tlf. 72371626, Karlota Mendez (uge 30-31) på tlf. 72374640 og konstitueret kontorchef Bente Frederiksen (uge 32) på tlf. 72370810. Det må forventes, at der indgår en logisk test og en personanalyse i ansættelsesforløbet. Vi forventer ansættelsesstart 1. oktober 2019 eller hurtigst muligt. Vi afholder 1. samtaler d. 12. august 2019 og 2. samtaler d. 19. august 2019.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest. Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Dit arbejdssted bliver Brændgårdvej 10, 7400 Herning.Administrations- og Servicestyrelsen

’Vi understøtter en velfungerende skatteforvaltning ved at yde service af høj kvalitet og administrere effektivt’


Administrations- og Servicestyrelsens opgave er at sikre, at departement og styrelser i Skatteministeriets koncern kan fokusere på deres kerneopgaver.

Vi varetager koncernens fælles administrations- og servicefunktioner med effektivitet og fagligt stærke løsninger. Derfor er det er vigtigt, at vores medarbejdere står på et solidt fagligt fundament og samtidig er både servicemindede og løsningsorienterede.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om, sammen med de andre styrelser under Skatteministeriet, at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Administrations- og Servicestyrelsen på www.adst.dk

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Ansøg nu

Job info

Firma

Skatteforvaltningen, Herning

Kontaktperson

Randi Nielsen

Telefon nummer

72389685

Arbejdssted

Midtjylland, Brændgårdvej 10, 7400 Herning DK

Jobannoncen oprettet

04. juli 2019

Jobannoncen udløber

06. august 2019