Graver Femø Kirke

Øvrige Sjælland, Kirke alle, 5, 4945 Lolland DK

Stillingen som graver ved Femø Kirke er ledig pr. 1. juli 2019 eller snarest derefter.

Stillingen er på 24 timer pr. uge Ansættelse sker ved Femø Sogns Menighedsråd beliggende Kirke Allé 5, 4945 Femø.

Graveren skal varetage følgende opgaver:

  • varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
  • tilsyn med og pasning af kirkegårdens bygninger.
  • kirketjeneste ved kirkelige handlinger (gudstjeneste 1 gang pr. måned).
  • administrative opgaver med regnskab mv.
  • tilsyn med Femø Præstegård (fungerer som kulturhus). Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.

Vi forventer, at du                                                                                                       

  • er udadvendt og fleksibel
  • har kendskab til IT.
  • har et godt overblik

Er du som person et kreativt og iderigt menneske, vil Femø kirkegård helt klart blive en spændende arbejdsplads. Vi står overfor en større omlægning af kirkegården, hvor nytænkning, tradition og regler skal gå hånd i hånd.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 267.694,90 kr. – 345.186,41 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 291.868,00 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 203.183,18 kr. årligt ved ansættelse på 24 timer (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Lis Christoffersen på telefonnummer 20478391/mail 7668fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7668fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 28. maj 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 23-24.

Menighedsrådet kan oplyse, at der kan blive indhentet referencer.

Ansøg via e-mail

Job info

Firma

Femø Menighedsråd

E-mail

7668@sogn.dk

Telefon nummer

20478391

Arbejdssted

Øvrige Sjælland, Kirke alle, 5, 4945 Lolland DK

Jobannoncen oprettet

14 May 2019

Jobannoncen udløber

28 May 2019