Tolder til ekspedition i Toldstyrelsen, Padborg

Sønderjylland, Toldbodvej 8, 6330 Aabenraa DK
Vil du være en del af en helt særlig arbejdsplads i Padborg? I tæt samarbejde med dine kolleger kan du komme til at varetage den afgørende ekspedition og kontrol af angivelsen af varer for at sikre, at virksomheder afregner den korrekte told.

Toldstyrelsen har til opgave at sikre nem og enkel angivelse af korrekt told og effektiv forvaltning af EU’s regler for handel over grænser døgnet rundt. Vi har også ansvar for at opretholde en stærk toldkontrol og beskytte det danske samfund mod indførsel af illegale varer. I de kommende år har vi en vigtig opgave med at modernisere og yderligere digitalisere toldområdet som fastsat i EU's toldkodeks.

Uden dig kommer varerne ikke videre
Du sidder som led i en større proces på toldområdet, hvor din rolle er helt central i forhold til ekspedition og kontrol. Din ekspedition er afgørende for, om varer kan komme ind og ud af Danmark og EU. Sammen med gode kolleger sikrer du, at toldprocedurerne, herunder forsendelser, im- og eksport holdes kørende ved at garantere nøjagtig registrering og smidigt samarbejde mellem chauffører, speditører og virksomheder. Ud over kundekontakten på vores adresse i Padborg hjælper du også over e-mail og telefon. Du bidrager også til lettere sagsbehandling, hvorfor det er en fordel, at du er god til skriftlig kommunikation og formidling.

Arbejdet byder på en spændende hverdag med opgaver, der har stor bevågenhed i og uden for landets grænser. Vi er med til at holde hjulene i gang i erhvervslivet og skal derfor altid være parate. Det betyder, at du skal kunne håndtere jævnlige forandringer og være indstillet på at arbejde på skæve tidspunkter, herunder aften, nat og weekend. Endvidere forventer vi, at du som medarbejder i ekspeditionen vil bidrage til løsningen af kontrolopgaver, når behovet opstår.

Imødekommende og konstruktiv
Du har formentlig en handels- eller kontoruddannelse, eller du har tilegnet dig en anden relevant faglig ballast. Det er en fordel, hvis du kender til toldområdet. Du skal have let ved at tilegne dig ny viden, sætte dig ind i særlig lovgivning på området og motiveres af en stejl indlæringskurve.

Vi forventer, at du:
  • Besidder gode IT-evner, da al vores registrering foregår i digitale systemer
  • Kan håndtere rutinemæssige opgaver med stor detaljegrad
  • Er robust og har erfaring med kundevendte opgaver
  • Er god til kommunikation i skrift og tale og kan formidle et budskab klart og tydeligt
  • Kan tale og forstå engelsk og gerne tysk. Kendskab til andre sprog er en fordel.

Den væsentligste faktor for at få succes i jobbet er din personlighed. Du kommer til at varetage en myndighedsrolle, hvorfor du som person er faglig korrekt, serviceminded og formår at fastholde en positiv og konstruktiv dialog med borgere og virksomheder. I pressede situationer viser du indlevelse og er samtidig professionel, så slutresultatet er det bedste for alle parter.

Du opsøger viden og indgår i faglig sparring med kollegerne således, at der opbygges et tæt samarbejde, der bygger på gensidig tillid og respekt. Du er fleksibel og villig til at give en ekstra hånd, når opgaverne er mange eller vagtplanen udfordres.

Arbejdstiderne kan være meget skiftende og foregår i kontinuerlig tjeneste 24/7/365.

Toldstyrelsen - din nye arbejdsplads
Toldstyrelsen i Danmarks Skatteforvaltning udgøres af ca. 700 medarbejdere fordelt over hele landet. Sammen har vi ansvaret for at gennemføre kontrol og andre aktiviteter, der sikrer, at borgere og virksomheder betaler den rigtige told enkelt og effektivt. I toldekspeditionerne landet over arbejder ca. 100 medarbejdere med legal varetransport.

Du bliver tilknyttet enheden T08, hvor vi har en meget alsidig arbejdsdag. Vi lægger stor vægt på godt fagligt samarbejde og videndeling, samtidig med at vi har et stærkt socialt sammenhold. Vi sætter pris på en god humoristisk sans og er ikke bange for at udvise begejstring.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning, cv, og andre relevante dokumenter senest mandag d. 3. juni 2019. Hvis du har spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Søren Barkmann Andresen på telefon 72 38 53 40 eller funktionsleder Henrik Pagh Kold på telefon 72 37 95 35 hverdage mellem 12-15.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er indtil videre i Toldbodvej 8, 6330 Padborg.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 24, 2019 samt løbende.

Du skal være opmærksom på, at ansættelse sker under forudsætning af, at du via Politiets Efterretningstjeneste kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT (HEM), da du skal arbejde med klassificerede dokumenter og systemer.

Toldstyrelsen
’Vi understøtter smidig handel på tværs af Danmarks grænser og sikrer en effektiv toldkontrol’

Som led i regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – Skatteforvaltningen 2021’ er SKAT den 1. juli 2018 blevet erstattet af syv nye styrelser. De nye styrelser oprettes med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet, så der sikres smidigt samarbejde på tværs af alle skatteforvaltningens opgaver.

Toldstyrelsens opgave er at sikre enkel angivelse af korrekt told og effektiv forvaltning af EU’s regelsæt på toldområdet. I samarbejde med andre myndigheder arbejder vi for at forhindre illegal import og beskytte borgere og virksomheder mod farlige eller sundhedsskadelige varer som f.eks. våben og narkotika.

Vi løser fagligt krævende opgaver i komplekse processer. Vi skal samtidigt levere et højt serviceniveau og en effektiv kontrol i alle dele af opgaven. Derfor kræver vi en stærk koordinering og høj faglighed af hinanden både internt og med andre aktører, nationalt såvel som internationalt. I de kommende år har vi en vigtig opgave med at modernisere og yderligere digitalisere toldområdet som fastsat i EU's toldkodeks.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Toldstyrelsen på www.toldst.dk

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Ansøg nu

Job info

Firma

Skatteforvaltningen, Padborg

Kontaktperson

Søren Barkmann Andreasen

Telefon nummer

72372622

Arbejdssted

Sønderjylland, Toldbodvej 8, 6330 Aabenraa DK

Jobannoncen oprettet

15 May 2019

Jobannoncen udløber

03 Jun 2019