Miljømedarbejder til jordforureningsområdet i Fredensborg Kommune

Københavnsområdet, Egevangen 3B, 2980 Fredensborg DK
Team Miljø søger en ny kollega primært til håndtering af jordforureningsopgaver.

Jobbet
Du vil få et afvekslende job med en blanding af fordybelse og en udadvendt rolle, hvor vi lægger vægt på, at du får en god kontakt og er i dialog med virksomheder og borgere. Dine opgaver vil spænde vidt i kompleksitet. Fredensborg Kommune har 40.000 indbyggere og er en kommune i vækst og udvikling. Der er derfor gang i byggeriet i kommunen, og en af dine opgaver vil være sagsbehandling ved byggeri på forurenede grunde (§ 8 tilladelser og § 19 tilladelser). Også myndighedsopgaver vedr. forurening fra virksomheder og villaolietanke samt jordflytninger vil være en central del af dit job. 

Derudover vil du komme til at arbejde med opgaver på virksomhedsområdet, hvorfor det er en fordel, hvis du også har erfaring fra dette fagområde. På virksomhedsområdet, skal du sammen med dine kollegaer udarbejde miljøgodkendelser, spildevandstilladelser og føre virksomhedstilsyn mm. 

Vi søger dig der har en stærk faglighed og erfaring med kommunens rolle som myndighed. Du kommer ind i et team, hvor du har mulighed for at udvikle dig og indgå i tæt sparring i teamet og med din nærmeste leder. Vi er et udviklingsorienteret center, hvor vi arbejder tværgående bl.a. med at sikre det gode samspil med virksomheder i kommunen. Du vil derfor få mulighed for at bidrage til de gode løsninger i et tæt samarbejde med kollegaer på andre fagområder og for selv at sætte præg på din rolle.

Vi forventer, at du:
 • har erfaring med myndighedsbehandling på jordforureningsområdet
 • har indgående kendskab til lovgivningen på jordforureningsområdet
 • har kendskab til lovgivning og erfaring med at løse opgaver indenfor virksomhedsområdet
 • har lyst til at fordybe dig i fagligt komplekse og juridiske problemstillinger
 • har en relevant akademisk uddannelse indenfor det naturfaglige område såsom ingeniør, cand. scient. el. lign.
 • er serviceminded og samtidig tydelig i rollen som myndighed
 • arbejder proaktivt og struktureret og får tingene fra hånden
 • har kørekort til personbil 

Vi lægger derudover vægt på, at du:
 • har kendskab til støjområdet
 • arbejder helhedsorienteret og er bevidst om, hvornår andre skal inddrages
 • er dygtig til at kommunikere med flere forskellige målgrupper, både mundtligt og skriftligt
 • kan navigere i en politisk styret organisation og balancere mange aktøres interesser
 • har interesse for og gerne erfaring med udvikling af digital sagsbehandling

Om teamet
Vi er 11 gode kolleger med forskellig uddannelsesmæssig baggrund, alder, erfaring og kompetencer. Vi har en alsidig hverdag med mange spændende opgaver. Vi er fagligt ambitiøse og har travlt – men prioriterer også det sociale og trivsel på arbejdspladsen. Vi er imødekommende og har fokus på at afstemme forventninger med borgere og virksomheder. Teamet varetager udover opgaverne på jordforurenings- og virksomhedsområdet, også myndighedsbehandling indenfor grundvandsområdet, samt planlægnings- og myndighedsopgaver på affaldsområdet. 

Om centeret:
Team Miljø er forankret i Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, hvor vi lægger vægt på at yde god service i samarbejde med borgere, kollegaer og politikere. I centeret arbejder vi med fysisk planlægning, byggesagsbehandling, geodata, natur, miljø, klimatilpasning, affald, mobilitet og infrastruktur, erhverv og turisme og søger indenfor disse områder at skabe de bedst mulige løsninger til borgernes, virksomhedernes og almenvellets bedste.

Løn- og ansættelsesforhold: 
Den ugentlige arbejdstid er 37 timer og vi har fleksibel arbejdstid. Ansættelsen sker efter gældende overenskomst med aflønning efter kvalifikationer i henhold til principperne i Ny Løn. Arbejdsstedet er Fredensborg Kommunes Rådhus, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte teamleder Malene Holm på 2527 3267 eller miljømedarbejder Ditte Bering på 7256 5920.

Ansøgningsfristen er den 2. juni 2019, og ansættelsessamtaler vil foregå den 12. og 13. juni 2019.
 

Ansøg nu

Job info

Firma

Fredensborg Kommune

Arbejdssted

Københavnsområdet, Egevangen 3B, 2980 Fredensborg DK

Jobannoncen oprettet

13 May 2019

Jobannoncen udløber

02 Jun 2019