Servicemedarbejder til Beredskabsstyrelsen Midtjylland (tidsbegrænset projektansættelse)

Midtjylland, H P Hansens Vej 100, 7400 Herning DK
Hos Beredskabsstyrelsen Midtjylland er vi netop nu på udkig efter en ny servicemedarbejder – skal det være dig?

Om os

Vores opgave er at opretholde et døgnberedskab i Midtjylland og vi uddanner ca. 85 værnepligtige om året til redningsspecialister. Ud over uddannelsen af værnepligtige, gennemfører vi en lang række andre aktiviteter inden for det nationale- og internationale beredskab.

Ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland har Udlændingestyrelsen etableret et midlertidigt asylcenter, som har været i drift, men som i øjeblikket står klar til aktivering hvis behovet opstår. Vi har opgaven med det daglige opsyn i asylcentret samt almindelig vedligeholdelse af materiel, udstyr og grønne områder.

Om stillingen

Der er afsat 21 timer om ugen til opsyn og vedligeholdelse af det midlertidige asylcenter. I den øvrige arbejdstid, op til de 37 timer, løses opgaver ved afdelingens logistikcenter.

Dine kommende arbejdsopgaver vil primært være:
- dagligt opsyn med asyllejrens bygninger, pavilloner og telte
- vedligeholdelse af grønne områder
- almindelig oprydning og rengøring i områderne
- slangevask- og trykprøvning af brandslanger på logistikcentret
- forefaldende opgaver ved afdelingens materiel- og munderingslager

Om dig

Det er en fordel, hvis du tidligere har arbejdet som asylvagt ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland da det midlertidige asylcenter var i drift, og dermed har kendskab til udstyret og materiellet som skal vedligeholdes - men det er ikke et krav.

Som person forestiller vi os, at du er fleksibel og parat til hurtigt at tilpasse dig en ny situation samt at du kan bevarer overblikket.
Du er god til samarbejde, også når der bliver travlt. Du er serviceorienteret og kan lide at bidrage med idéer til at arbejde med nye tiltag. Du er kendetegnet ved at være engageret, grundig og ansvarlig i dit arbejde.
Da jobbet indebærer selvstændig opgaveløsning, er det vigtigt at du er god til at arbejde selvstændigt med specifikke opgaver.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for rengøringsassistenter og specialarbejdere m.fl. i staten mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriets og Offentlige Ansattes Organisationer- Det statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Lønnen udgør 22.123,14 kr. pr. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Ved ansættelse i Forsvaret er der mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stabschef Lars Michael Mortensen på tlf. 4128 0635.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Julie Manthey Palmquist på tlf. 7281 9159.

Ansøgningsfristen er den 24. juni 2019 og vi afholder samtaler løbende.

Stillingen ønskes besat allerede pr. 1. juli 2019 og løber et år frem.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.
Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
Beredskabsstyrelsen har knap 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, hovedsædet i Birkerød, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, kursuscenter i Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København.
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
Ansøg nu

Job info

Firma

Beredskabsstyrelsen Midtjylland

Kontaktperson

Palmquist Julie Manthey

E-mail

FPS-BA-BSS24@FIIN.DK

Telefon nummer

72819159

Arbejdssted

Midtjylland, H P Hansens Vej 100, 7400 Herning DK

Jobannoncen oprettet

07 Jun 2019

Jobannoncen udløber

24 Jun 2019