Operationsbefalingsmand til Command Support Coordination Cell (genopslag)

Midtjylland, Treldevej 110, 7000 Fredericia DK
Brænder du for stabsarbejde og har du lyst til at arbejde i et struktureret men dog travlt miljø, har du lyst til at arbejde i en dynamisk organisation. Trives du i en dynamisk hverdag, hvor opgaveløsningen kræver selvstændighed, analytisk tilgang og helhedsforståelse og hvor resultater tæller.
Så er du måske den kommende operationsbefalingsmand ved Command Support Coordination Cell ved Føringsstøtteregimentet (FSR).


Om os

FSR levere operative Føringsstøtte- og Communications & Information systems(CIS)-kapaciteter til Hæren Flyvevåbnet Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Command Control Coordination Cell støtter regimentchefens ledelse af regimentet ved tilvejebringelse af viden og løsninger på rette tid og rette sted samt, ikke mindst i rette kvalitet.

Command Support Coordination Cell er et helt nyt element, der får en bred berøringsflade med alle enheder ved Føringsstøtteregimentet, operative enheder
Sektionen har et operativt mindset, som hviler på et kompetencebaseret samspil mellem førere og specialister med resultater for øje. Sektionen har et moderne og bredt accepteret ledelses-, kultur- og traditionsbærende grundlag, der er forankret i Føringsstøtteregimentet og som bidrager til et godt arbejdsmiljø.


Om stillingen

Operationsbefalingsmanden (OBM) varetager sagsbehandling af alle typer opgaver, primært i koordination med sektionens øvrige medarbejdere men også med øvrige dele af Føringsstøtteregimentet samt med Hærkommandoen.

Konkret er arbejdsopgaverne primært:

• OBM varetager en række opgaver indenfor controlling af uddannelses- og øvelsesplanlægning samt planlægning af INTOPS.
• Opgaver og ansvar justeres på baggrund af dine kompetencer og sektionens behov, og forventes dynamiske i takt med, at dine kompetencer styrkes.
• OBM vil skulle medvirke til udvikling af både operative og administrative processer og procedurer.
• OBM indgår som projektmedarbejder i mange forskellige projekter i regi af CSCC/FSR, medvirke til at optimere operative controllingsprocesser og procedurer ved Førringsstøtteregimentets enheder.
• OBM ved CSCC indgår tillige i Land Compound Command (LCC) nationale operationer, sammen med CH FSR.
• Arbejdstiden kan justeres i forhold til individuelle behov. Opgaverne i sektionen er omfattende, hvorfor der forventes en effektiv og målrettet indsats.
• OBM sagsbehandler selvstændigt, med nødvendig sparring og koordination med relevante samarbejdspartnere.
• OBM skal sammen med regimentes øvrige nøglepersoner bidrage til, at Føringsstøtte- regimentet opnår høj operativ effekt gennem personlige engagement, drivkraft og indsigt.


Om dig

Vi forventer, at du er udnævnt seniorsergent. Er du en erfaren oversergent, kan du komme i betragtning til stillingen ved, at indgå en uddannelsesaftale med henblik på gennemgang af videreuddannelsestrin II for mellemledere og senere udnævnelse
Har du gjort tjeneste ved en operativ stab på BDE / DIV niveau eller højere vil dette være en klar fordel.
.
Som OBM forventer vi ligeledes at du:
• Har viden om- og interesse for det operative virke.
• Er analytisk velfunderet samt har en god forståelse for stabsarbejde.
• Arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer.
• Er nytænkende og visionær.
• Er i stand til at arbejde selvstændigt, hvor du altid holder et højt fagligt niveau.
• Opnår brugbare og velfunderede resultater.
• Har en fleksibel tilgang til opgaveløsning, og befinder dig godt med at løse opgaver der opstår i en dynamisk hverdag.
• Har gennem din tidligere tjeneste opnået kendskab til Forsvarets opbygning og struktur.
• Er helhedsorienteret og kan hurtigt tilegne dig en forståelse for sektionens opgaveløsning.
• Forventes at kunne opbygge gode relationer til vores mange samarbejdspartnere internt i regimentet samt til eksterne myndigheder.
• At du har et klart operativt mindset, samt erfaring fra internationale operationer.
• Har gode evner inden for kommunikation, planlægning og styring.
• Er ansvarsfuld, imødekommende og har interesse i at rådgive og vejlede.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for CSCC; kaptajn Mads T. Steffensen på mail FSR-CS-01 eller telefon: 76 82 62 00.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS243@MIL.dk eller telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfristen er 10. juni 2019 og samtaler gennemføres snarest derefter. Stillingen er til besættelse snarest muligt. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.
Du kan søge stillingen via linket. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af Hovedkvarters- og Communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO. Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.

Ansøg nu

Job info

Firma

Ryes kaserne

Kontaktperson

Kreiner Steen

E-mail

FPS-BA-BS227@FIIN.DK

Telefon nummer

32665504

Arbejdssted

Midtjylland, Treldevej 110, 7000 Fredericia DK

Jobannoncen oprettet

15 May 2019

Jobannoncen udløber

10 Jun 2019