Sygeplejerske til Sengeafsnit for Intensiv Behandling og Observation

Midtjylland, Søndersøparken 1, 8800 Viborg DK
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation, Regionspsykiatrien Midt, søger en sygeplejerske til fast stilling

Ansættelse den 1. juli 2019 eller efter aftale. Ugentligt timetal kan aftales.

Dine kerneopgaver:
 • Tæt observation af den psykiatriske patient, behandling på højt specialiseret niveau af den psykiatriske patient og skærmning af den psykiatriske patient.

Du får:
 • Dygtige og engagerede kolleger, der er seriøse men ikke selvhøjtidelige.
 • En spændende, travl og fleksibel arbejdsplads med mange udfordringer.
 • Introduktion og struktureret kompetenceudviklingsprogram.
 • Et arbejdsmiljø hvor kollegial sparring, vejledning og supervision er lige ved hånden samtidig med, at selvstændighed, handlekraft og kreativ problemløsning værdsættes.
 • Gode muligheder for kurser og efteruddannelse.

Om arbejdet siger kollegerne:
 • "Jeg elsker, at ens drømme, om udvikling som sygeplejerske, tages alvorligt og ofte imødekommes"
 • "Godt sammenhold med mine kollegaer, hvor der bl.a. er stor åbenhed omkring uenighed" 
 • "En ledelse, som er lydhør og anerkender faglige argumenter, som måske kan få den til at ændre holdning"
 • "Stor mulighed for medansvar for bl.a. kvalitetsudvikling"
 • "At man som sygeplejerske kan møde alle patientgrupper, i alle sociale lag og med alle former for problemstillinger" - Sygeplejerske Anne Sofie
 • "Dagen er aldrig den samme - altid nye udfordringer"
 • "Godt humør blandt alle"
 • "Rig mulighed for videreuddannelse/kurser" - Sygeplejerske Vibeke

Vi arbejder hver 2. weekend. Vi arbejder i 2-holdsskift.
Du har stor indflydelse på egen vagtplan.

Løn efter gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger kan du få hos afdelingssygeplejerske Pernille Haunsvig,
tlf. 7847 4133 eller pernille.haunsvig@ps.rm.dk .

Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes elektronisk via stillingsopslaget og skal være os i hænde senest torsdag den 6. juni 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 11. juni 2019.Om Regionspsykiatrien Midt
Regionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18+) patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommuner.
 
Afdelingen har et samlet budget på ca. 290 mio. kr. og ca. 550 ansatte.
 
Pr. 1. maj 2018 er afdelingen normeret til 115 sengepladser fordelt på:
 
Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (12 pladser), inkl. et Team for ECT
Sengeafsnit for affektive lidelser A2 (11 pladser)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (14 pladser+ 4 lavintensive senge)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (14 pladser)
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (14 pladser)
Sengeafsnit for særlige pladser S1 (14 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (12 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (20 pladser fordelt på 2 etager, heraf én etage med rehab-pt).
 
 
Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.
 
- Klinik for intensiv ambulant behandling
  Team for OCD og angstlidelser 
- Klinik for affektive lidelser: 
    Team For affektive lidelser
    Team for ældrepsykiatri     
- Klinik for psykotiske lidelser:
    Team for vurdering og udredning
    Team for psykotiske lidelser 
    Team for ADHD
    Team for nyopdaget skizofreni 
    Team for patienter med misbrug og patienter med dom
- Klinik for retspsykiatri

De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter: Psykoseteam, affektivt team, døgndækkende hjemmebehandlerteam, akutte døgnpladser, ADHD- og rusmiddelteam, team for personlighedsforstyrrelser, OCD og angstteam og udredningsteam. 

Endelig er PCV (Psykiatrien Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.
 
Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.
 
Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok). 
 
 
Få et indtryk af afdelingens Viborg-del gennem 10 små reportager i TV-MIDTVESTs udsendelsesrække Søndersøparken 1, sendt i efteråret 2014: http://www.tvmidtvest.dk/ (indtast i søgefeltet på denne side Søndersøparken 1)
 
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale


 

Ansøg nu

Job info

Firma

Region Midtjylland

Arbejdssted

Midtjylland, Søndersøparken 1, 8800 Viborg DK

Jobannoncen oprettet

15 May 2019

Jobannoncen udløber

06 Jun 2019