Visitationssygeplejerske med bred psykiatrisk erfaring til Psykiatriens Centrale Visitation

Midtjylland, Søndersøparken 1, 8800 Silkeborg DK
Regionspsykiatrien Midt

Psykiatriens Centrale Visitation søger en sygeplejerske til administrativ visitation af henvisninger i fast stilling 37 timer/uge i dagtiden alle hverdage grundet opnormering.

Stillingen er til besættelse senest den 1.8.2019.

Psykiatriens Centrale Visitation er en selvstændig enhed som ledelsesmæssigt refererer til Regionspsykiatrien Midt i Region Midtjylland. Psykiatriens Centrale Visitation modtager alle elektive henvisninger på børn, unge og voksne til udredning og behandling i Regionspsykiatrierne, hvor der visiteres til ambulant udredning/behandling.

Teamet består af 1 ledende sygeplejerske, 6 sygeplejersker og 4 sekretærer. Herudover er et antal speciallæger tilknyttet teamet.
Vi er fysisk placeret i Psykiatriens Hus i Silkeborg. 

Vores kerneydelse er at visitere henvisninger med henblik på udredning og behandling i den ambulante psykiatri på tværs af Region Midtjylland, hvor visitationen tager udgangspunkt i Danske Regioners Målgruppebeskrivelse. Den primære opgave er blandt andet at vurdere sværhedsgraden ud fra beskrevne symptomer og funktionsniveau i henvisningen. Via dokumentation i EPJ visiteres henvisninger til udredning eller konkret behandlingstilbud/pakkeforløb, eller tilbagevises til henviser, hvis patienten ikke vurderes at være i målgruppe for Regionspsykiatrien.

Psykiatriens Centrale Visitation bygger på et grundlæggende ønske om lige vilkår og adgang for alle borgere i regionen. Formålet med central visitation er således at sikre, at patienten får det rette tilbud det rigtige sted.

Funktionen skal ses i lyset af, at vi er forankret i en politisk styret organisation, og nogle af de redskaber som bruges aktivt i visitationen, er blandt andet den ovenfor beskrevne målgruppebeskrivelse, sundhedsaftaler samt nationale og regionale retningslinjer.

Vi søger en sygeplejerske, der har lyst til at være medspiller i vores team; et team hvor det selvstændige og monofaglige er en nødvendighed og hvor samarbejdet på tværs af fag og personlighed er det, der giver dynamikken i teamet.

Vi er et effektivt team med stort henvisnings-flow og fokus på høj kvalitet i vores fag.
Vi arbejder selvstændigt, men med sparring i teamet og daglig konference med speciallæger.
Vi har stor kontaktflade til praktiserende læger og ambulatorier i Regionspsykiatrierne i hele Region Midtjylland.


Det er et krav at du:
 • har et højt fagligt niveau, evner at arbejde aktiv ud fra og har erfaring med ICD-10
 • har bred psykiatrisk viden og erfaring fra ambulant regi

Vi forventer at du:
 • kan agere indenfor og i henhold til overordnede rammer og samtidig tænke ud af boksen
 • er selvstændig og beslutsom, men evner at byde ind til positivt samarbejde
 • er stabil og formår at skabe overblik
 • er bevidst om dine kompetencer
 • er omstillingsparat og har lyst til udvikling
 • har sans for detaljen
 • har humor og kan bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • har kommunikative evner skriftligt og mundtligt
 • kan EPJ på brugerniveau

Vi tilbyder:
 • tæt og intensiv faglig oplæring med ugentlig fælles evaluering
 • et arbejdsmiljø med godt humør og højt til loftet
 • et team, der er engageret og motiveret for opgaven
 • et fagligt højt niveau
 • højt informationsniveau
 • selvledelse/selvstændig opgaveløsning indenfor faste rammer

Løn efter gældende overenskomst.
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Der er ansøgningsfrist mandag den 10.6.2019 – du sender din ansøgning elektronisk via stillingsopslaget.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 14.6.2019.

Yderligere oplysninger om stillingen kan ske ved henvendelse til ledende sygeplejerske Dorte Hede på telefon 2119 3621 eller koordinator Anne Mette Coulson på telefon 78472754.
Se funktionsbeskrivelse her http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=X885F2380FBEBBE9FC12581F000235673&level=701633&dbpath=/edok/editor/701633.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g

Om Regionspsykiatrien Midt
Regionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18+) patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommuner.
 
Afdelingen har et samlet budget på ca. 290 mio. kr. og ca. 550 ansatte.
 
Pr. 1. maj 2018 er afdelingen normeret til 115 sengepladser fordelt på:
 
Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (12 pladser), inkl. et Team for ECT
Sengeafsnit for affektive lidelser A2 (11 pladser)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (14 pladser+ 4 lavintensive senge)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (14 pladser)
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (14 pladser)
Sengeafsnit for særlige pladser S1 (14 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (12 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (20 pladser fordelt på 2 etager, heraf én etage med rehab-pt).
 
 
Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.
 
- Klinik for intensiv ambulant behandling
  Team for OCD og angstlidelser 
- Klinik for affektive lidelser: 
    Team For affektive lidelser
    Team for ældrepsykiatri     
- Klinik for psykotiske lidelser:
    Team for vurdering og udredning
    Team for psykotiske lidelser 
    Team for ADHD
    Team for nyopdaget skizofreni 
    Team for patienter med misbrug og patienter med dom
- Klinik for retspsykiatri

De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter: Psykoseteam, affektivt team, døgndækkende hjemmebehandlerteam, akutte døgnpladser, ADHD- og rusmiddelteam, team for personlighedsforstyrrelser, OCD og angstteam og udredningsteam. 

Endelig er PCV (Psykiatrien Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.
 
Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.
 
Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok). 
 
 
Få et indtryk af afdelingens Viborg-del gennem 10 små reportager i TV-MIDTVESTs udsendelsesrække Søndersøparken 1, sendt i efteråret 2014: http://www.tvmidtvest.dk/ (indtast i søgefeltet på denne side Søndersøparken 1)
 
 


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale


 

Ansøg nu

Job info

Firma

Region Midtjylland

Arbejdssted

Midtjylland, Søndersøparken 1, 8800 Silkeborg DK

Jobannoncen oprettet

15 May 2019

Jobannoncen udløber

10 Jun 2019