Sundhedsplejerske/familiebehandler

Øvrige Sjælland, Elmevej 1, 4140 Køge DK
Er du Sundhedsplejerske med flair for familiebehandling med lyst til at arbejde med familier med børn i alderen 0-6 år?

- Så skal du starte hos os og blive Sundhedsplejerske/familiebehandler i Køge kommunes tilbud til sårbare familier, Elmehuset i Borup.

Til dig…

Jeg søger en Sundhedsplejerske til min fantastiske stab af meget dygtige familiebehandlere.

Som leder er jeg meget stolt af mine medarbejdere, som hver dag gør en stor forskel for vores indskrevne børn og deres familier. Jeg har æren af at være leder for 12 engagerede familiebehandlere med lærer, pædagog og sundhedsfaglig baggrund som vægter familiebehandling meget højt.

Jeg er sikker på at du også har noget godt at byde på!

Du får en alsidig stilling hvor du udøver…
 • Sundhedsfaglige opgaver prænatalt med gravide og i spædbørnsfamilier tilknyttet Elmehuset

 • Tilknytning og samspilsbehandling mellem forældre og børn

 • Pædagogisk intervention og opgaver i Botilbuddet

 • Opgaver iht. støttet og overvåget samvær

 • Stillingen er på 37 timer ugentligt.

 • Din tid vil være fordelt i½ sundhedsplejerske og ½ familiebehandling

 • Du skal regne med at arbejde 1-2 aftener ugentligt til kl. 19/21, samt deltage i turnus på søndagsvagter i botilbuddet som aktuelt er ca. hver 11. uge.

Jeg tilbyder dig en grundig introduktion og mulighed for at udvikle dig inden for familiebehandling…
 • Din introduktion vil blive tilpasset din erfaring og vil være i tæt samarbejde med de andre familiebehandlere og husets anden sundhedsplejerske.

 • Du vil arbejde i makkerskab i alle familiebehandlingsforløb

 • Jeg holder opfølgende samtaler med dig løbende som skal sikre at du fagligt og personligt falder godt til.

Du vil have mulighed for at udvikle dig fagligt via…
 • Sagssupervision v. ekstern supervisor

 • Personfaglig supervision v. ekstern supervisor

 • Ugentlige behandlermøder med intern sagssparring i huset.

 • Undervisning og temadage med interne og eksterne undervisere

 • Evt. mulighed for efteruddannelse

 • Din egen indsats

Elmehuset er…

Køge kommunes familiebehandlingstilbud til familier med børn i alderen 0-6 år og sårbare gravide. Elmehuset tilbyder familiebehandling i dagbehandling, intensiv dagbehandling med botilbud, samt forebyggende tilbud i dagtiden til småbørnsfamilier og sårbare gravide. Derudover har vi gruppe for efterfødselsreaktioner.

Huset rummer desuden konsulentopgaver iht. støttet og overvåget samvær med familier til anbragte børn i Køge kommune i alderen, 0-18 år.

Vores værdigrundlag samt teoretiske referencerammer og metoder er…

Vi tror på, at vi via tilknytningsbehandlingen kan vække uopdagede ressourcer og egenskaber hos andre til gavn for forandring og udvikling.

Vi arbejder ud fra en viden om, at anerkendelse og tillid har den største betydning for udvikling.

Vi arbejder efter en systemisk referenceramme, samt narrativ- og psykodynamisk samtaleterapi. I samspilsøvelser og familieaktiviteter er der desuden fokus på udvikling af nye kompetencer, hvor metodevalget ofte inkluderer videooptagelser koblet med samtaler.

Behandlingsplanen bygger på en analyse af de generelle forældrefunktioner og nærmeste zone for udvikling. Vi tager afsæt i den neuroaffektive udviklingspsykologi, hvor mentaliseringskvaliteten er grundlaget for metodevalget.

Arbejdsmiljøet er særlig vigtigt…

Din trivsel er vigtig for mig som leder, men også for dine kollegaer – er du glad for at gå på arbejde, mærker vores familier det også. Jeg arbejder derfor i tæt dialog med husets medarbejdere med en åbenhed og gennemsigtighed hvor der er plads til at tale højt om de ting der kan være svære. Vi er ”hinandens arbejdsmiljø” og jeg sætter stor pris på et godt ”fælles grin” og jeg ønsker vi møder hinanden, samarbejdspartnere og familierne ud fra ”den gode hensigt”.

Jeg leder ud fra grundprincipper der bygger på: Tillid, mening, omsorg, systematik og gennemsigtighed.

Hvem er du?
 • Du er grunduddannet sundhedsplejerske med terapeutisk efteruddannelse. Ex. Småbørnskonsulentuddannelsen, Marte Meo eller. Lign.

 • Du kan håndtere og udholde at arbejde med mennesker hvor der er udviklingspotentiale men hvor det kan kræve tålmodighed at se resultater

 • Du har mental styrke til at indgå i en mangfoldighed af relationelle behandlingsopgaver iht. tilknytningsproblematikker, forældrebelastninger, diagnoser, og/eller forsinket udvikling hos børnene.

 • Vi forventer at du vil indgå i metodeudviklingen på behandlingsområdet iht. den Neuroaffektive udviklingspsykologi teori og praksis samt de grundlæggende tilknytningsteorier

 • Du er nysgerrig efter ny viden og har lyst til at indgå i et dynamisk og spændende arbejdsmiljø

 • Du har en grundig ballast og er engageret, fleksibel og initiativrig

 • Du er god til at samarbejde, er rummelig, har stor grad af empati samtidig med at du kan sætte grænser med autoritet.

 • Du ønsker at bidrage ind i en hverdag med super kompetente og fagligt dygtige kollegaer.

Der vil blive afhodt ansættelsessamtaler den 26. august til besættelse af stillingen 1. september eller hurtigst muligt herefter.

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor personer med dansk og anden etnisk baggrund at søge stillingen.

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”Søg stillingen” og vedhæft din ansøgning og dit CV.

Læs mere om Køge Kommune på www.koege.dk

Ansøg nu

Job info

Firma

Køge Kommune

Arbejdssted

Øvrige Sjælland, Elmevej 1, 4140 Køge DK

Jobannoncen oprettet

04. juli 2019

Jobannoncen udløber

19. august 2019