Vil du bygge nye rådhusfaciliteter i Herlev Kommune? Erfaren projektleder til Center for Ejendomme og Intern Service

Københavnsområdet, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev DK
Kan du gennemføre større byggeprojekter i et komplekst miljø med mange interessenter? Evner du at styre en byggesag, holde snor i både projektorganisation og økonomi og sikre en god overlevering til driften, og vil du have ansvaret for at bygge nye rådhusfaciliteter? Så har vi jobbet til dig!
 
Organisationen
Herlev Kommune er en veldrevet kommune i vækst. Vi har høje ambitioner med fokus på borgere, civilsamfund og erhvervsliv. Vi udvikler den kommunale service med udgangspunkt i, at alle medarbejdere og ledere har et ansvar for helheden samt modet og kompetencerne til at træffe beslutninger, og vi har en stærk og ambitiøs kommunalbestyrelse og borgmester, der sætter en klar retning for kommunen som et attraktivt fællesskab at bo, arbejde og drive virksomhed i.
 
Herlev gennemgår i disse år en markant forandring med bl.a. byudvikling omkring letbanen og udvikling af erhvervskvarteret, og der flytter mange nye borgere til byen. Vores skoler, daginstitutioner, ældreomsorg, kultur- og idrætsfaciliteter skal således rumme både nuværende og kommende borgere.
 
Som led i byudviklingen og konsekvens af en Kommunalbestyrelses-beslutning fra marts 2019 fraflytter vi maj 2022 det eksisterende rådhus til fordel for to ny lokaliteter – et lejemål i Herlev Bymidte og nye rådhusfaciliteter i Hjortespring.
 
Stillingen
For at komme i mål søger vi en erfaren projektleder til en 3-årig projektansættelse i Center for Ejendomme og Intern Service.
 
Som vores nye projektleder får du ansvar for at styre processen fra de indledende faser og frem til ibrugtagningen af vores nye rådhusfaciliteter i Hjortespring.
 
Stillingen er forankret i Center for Ejendomme og Intern Service, hvor du vil indgå i et team på i alt 11 medarbejdere og får reference til centerchefen. I praksis bliver din rolle meget tværgående, og du skal facilitere processer og beslutninger i tæt samarbejde med bl.a. interessenter, samarbejdspartnere og rådgivere frem mod, at vi tager det nye rådhus i brug i maj 2022.
 
Hvem er vi?
Center for Ejendomme og Intern Service er en blandet flok af bl.a. arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører, der i tæt tværfagligt samarbejde rådgiver, servicerer, drifter, vedligeholder og anlægger store og små opgaver i 100 kommunale ejendomme.
 
Hvem er du?
Din vej til jobbet kan være mangeartet, og vi forestiller os, du har en faglig
baggrund som arkitekt, ingeniør eller lignende.
 
Vi forventer, at du kan arbejde med såvel planlægning og eksekvering af projektet, som du med sikker hånd styrer gennem forventningsafstemning med brugere og andre interessenter, udbudsprocesser, politiske beslutninger, og at du samtidig er garant for solid økonomi- og tidsstyring.
 
Vi vægter dine proceserfaringer højt, til gengæld er det ikke så afgørende om de er hentet i lignende stillinger i det offentlige, fra entreprenør- eller rådgiverbranchen.
 
Vi forestiller os at du har solid indsigt i og erfaring med: 
 • Projektledelse af større projekter, herunder planlægning, organisering, styring og ledelsesrapportering
 • Udbud af både rådgiver- og entrepriseopgaver
 • Kontraktstyring af og samarbejde med rådgivere og entreprenører, herunder forhandlinger og opfølgning på kvalitet og funktionalitet i alle projektets faser
 • Involverende brugerprocesser og et blik for at kommunikation er essentielt for projektets succes gennem hele værdikæden
 • Bæredygtighed i byggeriet
   
Du tænker strategisk og langsigtet, ser muligheder og potentialer og har hele tiden sigte på at skabe værdi for brugerne. Derfor lægger vi også vægt på, at du er en god relations-bygger og er samarbejds- og løsningsorienteret.
 
Med andre ord er vi på jagt efter en udadvendt, selvkørende og struktureret medarbejder, der med overblik, teknisk kunnen og gå-på-mod har lyst til at være vores næste gode kollega med godt humør.  
 
Vi tilbyder
 • Et projekt med stor politisk og organisatorisk bevågenhed og strategisk vigtighed for Herlev Kommune
 • Indflydelse, faglige udfordringer og kompetenceudvikling
 • Kompetente kolleger, som sætter videndeling, kvalitet og samarbejde højt
 • Et godt socialt miljø med en uformel og konstruktiv omgangstone, hvor vi er gode til og sætter pris på et godt grin
 • Stor fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse
 
Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og efter principperne for
Ny Løn. Stillingen er en tidsbegrænset fuldtidsstilling på 37 timer med flekstidsordning, som udløber den 31. juli 2022.
 
Nysgerrig?
Du kan læse mere om kommunen på herlev.dk. Hvis du vil vide mere om jobbet, kan du kontakte centerchef Lars Bo Hasselby på tlf. 40 49 42 16.
 
Deadline for din ansøgning og CV er den 10. juni 2019 klokken 12. Vi holder samtaler i uge 25 og 26.
 
Vi regner med, at du kan starte den 1. august 2019.
 

Ansøg nu

Job info

Firma

Center for Ejendomme og Intern Service

Telefon nummer

44526469

Arbejdssted

Københavnsområdet, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev DK

Jobannoncen oprettet

15 May 2019

Jobannoncen udløber

10 Jun 2019