Erfaren og fagligt stærk projektleder

Øvrige Sjælland, Lejrevej 15, 4320 Lejre DK

Lejre Kommune er en lille kommune med store ambitioner og modet til at føre dem ud i livet. Vi leder efter dig, som har fagligheden og styrken til at bidrage til at udvikle vores organisering, indsatser og samarbejde med familier på velfærdsområderne.

Om jobbet

Vi søger en projektleder for indsatsen ’Fælles om familierne’. ’Fælles om familierne’ skal de kommende 2,5 år udvikle rammerne for samarbejde mellem familier med et barn med handicap og kommunen. Konkret skal modellen ’Én familie, én indgang’ implementeres i Team Handicap. Målet er, at familierne møder velkoordinerede indsatser og solid faglig rådgivning, og at familiernes egne ressourcer, behov og bud på løsninger er i centrum for samarbejdet. Vi er allerede godt i gang med at styrke samarbejdet mellem centre og med borgerne. Med dig om bord forventer vi, at vi kan styrke samarbejdet endnu mere.

Som projektleder bliver det din opgave at tilrettelægge, koordinere og understøtte projektet – lige fra opstartsseminar og kompetenceudvikling til afsluttende evaluering. Det skal du gøre i tæt samarbejde med fagmedarbejdere, -koordinatorer, ledere og chefer på tværs af velfærdsområderne. Det er derfor afgørende for din succes i stillingen, at du har solid socialfaglig viden, og at der for dig ikke er en modsætning mellem at udfordre praksis og skabe følgeskab blandt fagligt dygtige medarbejdere.

”Fælles om familierne” er et udviklingsprojekt støttet af Socialstyrelsen i perioden 1. juli 2019 til 31. december 2021. Projektlederstillingen er tidsbegrænset til samme periode. Stillingen er placeret i Center for Sekretariat & Implementering, der er organisationens fælles udviklingsenhed, mens selve projektet er forankret i Center for Job og Social. Udover projektstillingen bliver der tilført 37 timer pr. uge til team Handicap.

Mere velfærd for pengene

Kommunalbestyrelsen og borgerne har sammen sat en stærk udviklingsdagsorden. Med afsæt i kommunens vision ”Vores sted” er der formuleret fem kerneopgaver for den kommunale organisation og fire pejlemærker for det stærke samarbejde mellem borgere, virksomheder og kommunale medarbejdere. Visionen, kerneopgaverne og pejlemærkerne sætter sammen retningen for, hvordan kommunen de kommende år skal udvikle kernevelfærden for de samme eller færre penge. For at det kan lykkes, vil vi gå nye veje og skabe resultater og værdi i samarbejde med borgerne. Læs mere på https://vores-sted.lejre.dk/ og på lejre.dk/om-kommunen/kerneopgaver/

Vi tilbyder
 • Et godt kollegialt arbejdsmiljø
 • Mulighed for at sætte dit fingeraftryk på udvikling af kernevelfærd helt tæt på borgerne
 • Organisatorisk placering tæt på direktionen og centercheferne
 • En fleksibel arbejdsplads med flextid, mulighed for hjemmearbejde og fokus på tillid, samarbejde samt personlig og faglig udvikling

Om dig

Fagligt forventer vi, at du:

 • Har en relevant uddannelse og dokumenteret erfaring med projektledelse inden for det specialiserede børneområde eller et andet lignende fagområde
 • Er en stærk projektleder med analytiske evner og systematisk tilgang til opgaverne
 • Er resultatorienteret, processtærk og kan styre projekter igennem start til slut
 • Har erfaring med forandringsledelse
 • Har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation og har indsigt i de kommunale velfærdsområder
 • Kendskab til ICS, DUBU, SOS eller tilsvarende er en fordel.

Personlige egenskaber

Vi lægger vægt på, at:

 • Du har gennemslagskraft og evne til at koble udviklingsinitiativer til drift og følge dem til dørs, så initiativer implementeres i praksis
 • Du er ansvarsbevidst, struktureret og relations skabende
 • Du er en stærk kommunikator - både mundtligt og skriftligt – og kan formidle komplicerede processer og budskaber i et letforståeligt sprog
 • Du tænker strategisk og helhedsorienteret og har blik for perspektiver og behov hos forskellige samarbejdspartnere
 • Du er initiativrig og evner at prioritere og skære dine opgaver til. Du skaber selv afklaring gennem tydelig forventningsafstemning
 • Du er en anerkendende og inddragende kollega, der ubesværet kan indgå i et arbejdsmiljø præget af tværfaglighed og samarbejde.
Om os

Du bliver ansat i Center for Sekretariat og Implementering, som er ét af kommunens otte centre. Du vil referere til projektdirektør Elsebeth Kirk Muff, der er leder af Team Kommunikation & Udvikling. Vi er arbejdsomme og målrettede, og vi lægger vægt på et tæt og humørfyldt samarbejde, hvor der er frirum til initiativ og skæve vinkler. Du vil samtidig indgå i Team Handicap i Center for Job & Social, hvor afdelingsleder for Børne- og Ungerådgivningen, handicapfaglig konsulent og rådgiverne er placeret. Det daglige arbejde og projektledelse med ”Fælles om familierne” vil ske med udgangspunkt i dette team.

Du får til ansvar at være bindeled mellem Team Handicap og den øvrige omgivende organisation, og med dine udviklings- og implementeringsopgaver vil du have et tæt samarbejde med både direktører og centerchefer på velfærdsområder samt en bred kontaktflade til ledere og medarbejdere.

Løn og ansættelse

Ansættelsesdato er hurtigst muligt eller senest 1.oktober 2019. Ansættelse på 37 timer ugentligt med løn efter gældende overenskomst. Stillingen er tidsbegrænset, og udløber ved projektets ophør d. 31. december 2021.

Vi forventer at holde første samtalerunde d. 22. august 2019 og anden samtalerunde d. 28. august 2019.

Ansøg nu

Job info

Firma

Lejre Kommune

E-mail

taho@lejre.dk

Telefon nummer

29200141

Arbejdssted

Øvrige Sjælland, Lejrevej 15, 4320 Lejre DK

Jobannoncen oprettet

03. juli 2019

Jobannoncen udløber

15. august 2019