Sundhedsfaglig kompetencepilot til et nyt projekt for unge

Fyn, Havnegade 118 St., 5900 Langeland DK
Genopslag
Brænder du for at hjælpe unge i gang, videre og ud i livet? – og har du en sundhedsfaglig baggrund?

På Jobcenter Langeland er vi i gang med at prøve noget nyt sammen med de unge 18 til 30-årige. Vi vil gøre det, der virker, så flest muligt unge kommer i gang med – og gennemfører - en uddannelse eller alternativt kommer i varig beskæftigelse. En del af det nye er et 2-årigt projekt, hvor de unge får mulighed for at få udviklet de kompetencer, som de har behov for, hvis de skal kunne gennemføre en uddannelse. Nogle gange er vejen kort, andre gange er den længere og mere kringlet. Vi tror på, at det er dig, der som person kan gøre en forskel gennem dit relationsarbejde med den unge og din evne til at motivere til forandring.

Vi har et godt team, som vi gerne vil udvide med en kompetencepilot med en sundhedsfaglig baggrund. Det kan være, at du er sygeplejerske, har en kandidatgrad i idræt eller sundhed, eller en anden sundhedsfaglig baggrund. Da en del af gruppen kan have helbredsmæssige udfordringer af både psykisk og fysisk karakter vil du blandt andet skulle kunne vurdere, om de unge er klar til at deltage i projektet og undervisningen fra dag til dag.

Kompetencepiloten indgår i et tværfagligt team med 2 andre kompetencepiloter, klubmedarbejder, sagsbehandler, psykolog og andre fagligheder. Du skal samtidig være den unges kontakt i projektet og skal fungere som både underviser, mentor og som den unges personlige guide til udvikling af kompetencer. Som udgangspunkt er kompetencerne delt op i forskellige moduler, som kompetencepiloterne skal kunne undervise i og om. Det vil derfor være en fordel, hvis du har særlige kompetencer inden for nogle af de beskrevne områder.
 • Personlige ressourcer – Motivation og mønsterbrydning for den unge gennem en anerkendende tilgang og træning af kognitive færdigheder
 • Individ og Samfund – social ansvarlighed, etik, moral og pligt samt læring om arbejdsmarkedets opbygning og betydning
 • Krop og sind – Motion, sundhed, arbejdsliv/fritid, work/life-balance, narrativer (den personlige fortælling)
 • Uddannelse, selvledelse/struktur, mødestabilitet, praktiksøgning
 • Handlekompetencer – Kommunikation (verbal og nonverbal), adfærd og konsekvens, økonomi og konflikthåndtering
 • Økonomisk rådgivning – eksisterende økonomi og eventuelt fremtidig på SU
 • Bolig og transport – det elementære omkring basale elementer
 
Målgruppen for projektet er primært unge mellem 18 og 30 år, der har udfordringer ud over ledighed og manglende uddannelse, ofte i en sådan grad, at de i forhold til beskæftigelseslovgivningen er visiteret til aktivitetsparate.

Det samlede projekt rummer også en ungdomsklub, der forventes at være åben for de unge nogle aftener om ugen. Du skal påregne at deltage i arbejdet uden for normal arbejdstid en gang hver uge eller lignende.
 

Da projektet er nyt, skal du selv være med til at udfylde rammerne og bygge det op, så flest muligt unge får glæde og gavn af det. Det betyder, at vi forventer at du skal:
 • Være en selvstarter
 • Kunne være kreativ i forhold til at skabe indholdet sammen med – og for - de unge
 • Kunne administrere og planlægge din dag selvstændigt og med dine nærmeste kolleger
 • Motivere, styrke og skubbe til de unge, så de kommer på ret kurs imod uddannelse og job
 • Være kreativ i forhold til arrangementer og tilbud, der tiltrækker unge til klubben, eller som er særligt relevante for målgruppen
 • Være den, som de unge kan gå til, og som de går til med deres udfordringer
 • Kunne deltage aktivt i det tværfaglige team omkring og med de unge
 • Have erfaring med målgruppen, eller med arbejdet med unge mennesker
 
Ungeprojektet ”Handlekompetente Unge” er en del af et større setup, der også vil rumme en ungdomsklub, misbrugsrådgivning og særlig kontakt til en udplaceret medarbejder fra lokalpsykiatrien. Der samarbejdes tæt med jobcentrets rådgivere, sagsbehandlere, mentorer og øvrigt personale. Projektet er finansieret af EU-midler fra Den Europæiske Socialfond, der er ansøgt via Region Syddanmarks erhvervsråd, som har godkendt projektet. Projektet er godkendt ved Erhvervsstyrelsen.

Stillingen er en projektansættelse med udløb den 31. marts 2021, dog med mulighed for forlængelse såfremt projektet fortsættes.

Du er velkommen til at kontakte klubmedarbejder Bjørn Verner Jensen på tlf. 20 32 80 79 i perioden 3. juli 2019 – 19. juli 2019. Eller projektleder Jeff Deleuran Hansen på tlf. 63 51 65 34 i perioden 29. juli 2019 – 6. august 2019.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 33.


Du kan finde den samlede ansøgning til Socialfonden på http://jobcenter.langelandkommune.dk/~/media/Jobcenter/Ans%C3%B8gning_Handlekonpetente%20Unge_revideret%2020.02.2019.pdf. Her kan du læse mere om projektet, målsætninger og tankerne bag projektet.
 

Send ansøgning vedlagt relevante dokumenter via nedenstående link senest den 6. august 2019.
                                    

 

Ansøg nu

Job info

Firma

Langeland Kommune

Telefon nummer

63516400

Arbejdssted

Fyn, Havnegade 118 St., 5900 Langeland DK

Jobannoncen oprettet

03. juli 2019

Jobannoncen udløber

06. august 2019