Affaldsplanlægger til tidsbegrænset stilling i Team Miljø, Hørsholm Kommune

Københavnsområdet, Ådalsparkvej 2, 2970 Fredensborg DK
I Hørsholm Kommune er vi ved at implementere kildesortering ved alle private boliger og kommunale ejendomme sammen med vores nabokommuner. Projektet er i fuld gang og udrulningen starter for alvor i efteråret. Vores gode kollega flytter til udlandet og vi søger derfor en ny kollega, der kan være med til at styre projektet sikkert i havn og varetage planlægningsopgaver på affaldsområdet. Vi skal desuden kildesortere bioaffald inden 2023 og lave en ny affaldsplan. Du bliver nærmeste kollega med to andre affaldsplanlæggere og en kollega, som varetager de administrative opgaver på affaldsområdet.

Om stillingen
Vi søger en kollega som vil være en del af et tværkommunalt projekt, hvor vi sammen med nabokommunerne implementerer affaldssortering af plast, papir, pap, glas og metal ved private husstande og kommunale institutioner. Vi har en tæt kontakt med borgere og andre interessenter. En stor del af din arbejdstid vil være i arbejdsgrupper i projektet, hvor du med kolleger fra andre kommuner finder gode løsninger for vores borgere. Du står på mål for de politisk valgte løsninger, også når de er upopulære. Der vil også være mange henvendelser fra borgere, hvor du skal kunne hjælpe dem både telefonisk og ansigt til ansigt. Du skal samtidig være hjemme i opgaver om registrering og datahåndtering.

Om dig
Som ny affaldsplanlægger i Team Miljø forventer vi, at

 • Du har en relevant erfaring eller uddannelse
 • Du har indsigt i fagområdet og gerne praktisk erfaring med planlægning
 • Du er god til at kommunikere med kollegaer og borgere både skriftligt og mundtligt
 • Du kan lide at arbejde med data og holde styr på registreringer
 • Du har erfaring med at arbejde i projekter og gerne projektledererfaring
 • Du kan holde styr på en kompliceret proces med mange forskellige arbejdsopgaver sammen med dine kolleger
 • Du har en positiv og problemløsende tilgang til opgaven som du følger til dørs
Det er desuden en fordel, hvis:

 • Du har kommunal erfaring eller erfaring fra en lignende organisation
 • Du er god til at strukturere og skære ind til det væsentlige i opgaven
 • Du har politisk tæft, og erfaring med servicering af det politiske niveau
 • Du kan se mulighederne, tage initiativ til at gribe dem og tager ansvaret for at realisere dem
 • Du kan lide både at nørde med detaljen og deltage i borgermøder og svare på spørgsmål
Vi lægger lige stor vægt på dine personlige og faglige kompetencer.

Om os
Center for Teknik er placeret på Hørsholm Kommunes Rådhus og centeret har ca. 32 medarbejdere. Vi er en arbejdsplads med en åben og uformel omgangstone, og du vil få dygtige og imødekommende kolleger. Du bliver en del af Team Miljø, som er forankret i Center for Teknik, der består af Team Miljø, der derudover består af Vej og Park, Team Byg og Team Adm.

Du bliver en del af et team på 11 kompetente kolleger. I Team Miljø varetager vi alle opgaver indenfor miljø, klima og affald. Det er fx administration og planlægning af affald, kildesortering, byggeaffald, jord, forureninger, klima, rotter, søer og vandløb, badevand og meget andet. Vi har en uformel tone og hjælper hinanden med stort og småt.

Mere viden
Den ugentlige arbejdstid er 37 timer og vi har fleksibel arbejdstid. Stillingen er tidsbegrænset på 2 år. Ansættelsen sker efter gældende overenskomst og med aflønning efter kvalifikationer efter principperne i Ny Løn. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 32/33.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Affaldsplanlægger Ida Nielsen på telefon 4849 2576 og på mail ini@horsholm.dk eller teamleder for Miljø og Byg Rune Munch Christensen på telefon 3053 1372 og mail rmc@horsholm.dk.

Ansøg nu

Job info

Firma

Hørsholm Kommune, Rådhuset

Hjemmeside

http://www.horsholm.dk

Kontaktperson

Lærke Klintholm

E-mail

dos-post@horsholm.dk

Telefon nummer

48495250

Arbejdssted

Københavnsområdet, Ådalsparkvej 2, 2970 Fredensborg DK

Jobannoncen oprettet

04. juli 2019

Jobannoncen udløber

05. august 2019