Programchef til Fremtidens Folkeskoler i Fredensborg Kommune

Københavnsområdet, Egevangen 3B, 2980 Fredensborg DK
Vi søger en programchef til Fremtidens Folkeskoler i Fredensborg Kommune
 
Byrådet har over 12 år afsat knap 1 mia. kr. til udvikling af kommunens skoler mv. Vi er kommet godt fra start i Kokkedal og nu står Nivå for tur. Her skal en ny skole sammen med bibliotek, kulturhus og eventuelt en svømmehal udgøre et ”generationernes hus” som en central brik i et løft af bymidten.
 
Til at lede Fremtidens Folkeskoler godt i land, er der etableret et programsekretariat med to programchefer forankret direkte under direktionen. Den ene af disse stillinger er blevet ledig og vi søger nu en skarp programchef, der kan bidrage med program- og projektledelse, sikker økonomistyring og som forstår kompleksiteten i store byggeprogrammer.
 
Din kollega i programsekretariatet har stærke skolefaglige kompetencer og du skal således komplementere hende med din proces- og byggefaglige viden.
 
 
Krav til dig:
Du har indgående praktisk erfaring fra program- og projektledelse i en politisk styret organisation og forstår og kan planlægge alle faser i en omfattende proces med kravspecifikation, planlægning og udførelse af større anlægsprogrammer med mange interessenter og en høj grad af borger- og brugerinddragelse.
 
Du kan som projektleder selvstændigt drive et projekt i alle dets faser. Det er vigtigt, at du formår at bevare det store overblik samtidig med, at du har sans for detaljerne.
 
Du har dokumenteret erfaring med store forandringsledelsesprocesser og er vant til at have mange bolde i luften på samme tid. Du har forståelse for det at arbejde i en politisk styret organisation og vil skulle tilrettelægge og deltage i tema- og beslutningsmøder med blandt andet byråd og kommunens ledelse. Du har stærke kommunikative evner både skriftligt og mundtligt.
 
Du har gode samarbejdsevner og kan inddrage og koordinere med kommunens øvrige ressourcepersoner inden for f.eks. byplanlægning, kommunale ejendomme, udbudsjura, økonomi og center for skoler og dagtilbud. 
 
I alle fire bysamfund er kommunen i gang med strategiske byudviklingsprojekter. Du skal skabe grundlaget for byggeri af Danmarks bedste skoler, hvor didaktik og pædagogik er styrende for byggeriet. Men du skal også evne at bruge løftet af vores skoler i en større bystrategisk sammenhæng og have sans for kommunens målsætning om kloge kvadratmeter, hvor bygningerne bidrager til bylivet 24/7. Du skal have vilje og evne til at skabe resultater og forbedringer og se muligheder frem for begrænsninger.
 
Personligt er det vigtigt, at du ser det som en styrke for dit arbejde at være i tæt samarbejde med mange forskellige fagligheder, og evner at facilitere og udnytte samspillet med den øvrige organisation og eksterne interessenter.
 
Som programleder vil du bl.a. få ansvar for at:
 
 • Styre processen for om- og nybygning af kommunens skoler
 • Omsætte kommunens pejlemærker for skolerne til bygninger, der understøtter dette.
 • Lede samarbejdet med skoler, øvrige organisation og eksterne interessenter
 • Udarbejde statusmateriale og beslutningsgrundlag for styregrupper og det politisk niveau
 • Betjene det politiske niveau i forhold til programmet
 • Formidle program og proces både eksternt og internt
 • Styre projektets samlede økonomi
 • Sikre at tidsplanerne følges og fremdrift gennem involvering, samarbejde og dialog 
 
Vi tilbyder:
 
 • Et attraktivt, udfordrende, selvstændigt og vedkommende job med plads til udvikling og nytænkning i opgavevaretagelse
 • Gode kollegaer og et fagligt stærkt miljø
 • En unik mulighed for at være med helt fremme, når det gælder udvikling af fremtidens læringsrum.
 
Vi har fast arbejdsplads på Rådhuset i Kokkedal - som ligger tæt på motorvejen,
 
 
Vil du vide mere?
Så kontakt programchef Kristine Gebuhr på telefon 26 31 26 00 eller direktør Mads Toftegaard på 72 56 51 36

Vi glæder os meget til at modtage din ansøgning – frist er d. 15. august 2019. Vi afholder samtaler onsdag den 21. august og evt. 2. samtale i uge 35 med henblik på ansættelse senest 1. oktober.
 

 

Ansøg nu

Job info

Firma

Fredensborg Kommune

Arbejdssted

Københavnsområdet, Egevangen 3B, 2980 Fredensborg DK

Jobannoncen oprettet

04. juli 2019

Jobannoncen udløber

15. august 2019