Ungeguide i Ungeenheden - Projektstilling

Øvrige Sjælland, Vesterlyngvej 8, 4500 Odsherred DK

Vi søger en Ungeguide i en tidbegrænset projektstilling til vores tværfaglige ungeenhed, fra 1. august 2019 til 31. december 2020.

Stillingen vil være på 20 timer ugentligt de første 3 måneder og 37 timer ugentligt den resterende tid.

Ungeenheden er en tværsektoriel samarbejdsenhed, hvori der indgår repræsentanter fra forskellige fagområder. Vi har ansvaret for uddannelsesvejledning af alle kommunens unge og en særlig håndholdt indsats for de unge, der har brug for koordinering på tværs af lovgivninger og kommunale opgavegrænser.

Den koordinerende opgave udføres af vores guideteam som består af medarbejdere, der trods forskellig faglig uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund, har deres primære funktion som ’ungeguider,’ der koordinerer den enkelte unges forløb på tværs af overgange i systemet – hele tiden i tæt samskabelse med den unge. Målgruppen er unge mellem 13 og 25 år, som ikke er i gang med en uddannelse og ikke har kompetencer til påbegynde en sådan, uden ekstra vejledning og støtte.

Din primære opgave vil være at varetage guidefunktionen for til et antal unge, samt at indgå i den generelle udvikling af Ungeenheden og ungeindsatsen i Odsherred Kommune.

Guidens opgaver:

•Udarbejdelse af mål, aftaler, mv. i samarbejde med den enkelte unge

•Tæt samarbejde med myndighedspersonen, hvis der findes en socialsag (familieafdeling el. jobcenter)

•Kortlægning og inddragelse af den unges netværk

•Koordinering og gennemførelse af netværksmøder/arbejdsmøder

•Løbende opfølgning på den unges mål, som aftalt i den samlede plan

•Iværksættelse af uddannelsesparatgørende initiativer for den unge

•Koordinering af evt. efterværnsindsats under serviceloven (§76/76a) for enkelte af dine unge

Vi søger vi dig der:

•Er uddannet socialrådgiver, socialformidler, lærer (måske AKT- eller inklusionsvejleder), socialpædagog, uddannelsesvejleder- eller har anden relevant baggrund, hvor du har arbejdet med sagsbehandling, vejledning, udvikling eller lignende inden for ungeområdet.

•Brænder for arbejdet med unge og for det tværfaglige samarbejde

•Kan arbejde selvstændigt og målrettet og samtidig indgå i et tæt samarbejde med resten af teamet

•Har gode kontaktevner og en professionel relationskompetence

•Har erfaring med borgerkontakt og udarbejdelse af planer

•Har et anerkendende og ressourceorienteret menneskesyn

Vi tilbyder:

•Et godt arbejdsklima med fokus på udvikling

•Et selvstændigt og fleksibelt job med afvekslende opgaver

•En mulighed for at være med til at forme funktionen og den generelle indsats

•Et lille og effektivt team, hvor vi vægter fællesskab, tværfaglighed og humor højt og har mange gode fælles traditioner og plads til medarbejderdrevne initiativer, både fagligt og socialt.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2019 eller snarest muligt derefter.

Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 28. juni. 2019.

Ansøg nu

Job info

Firma

Odsherred Kommune

Arbejdssted

Øvrige Sjælland, Vesterlyngvej 8, 4500 Odsherred DK

Jobannoncen oprettet

12 Jun 2019

Jobannoncen udløber

26 Jun 2019