Social- og sundhedsassistent til natarbejde på Forsorgshjemmet Østervang

Midtjylland, Trankær Mosevej 25, 8310 Aarhus DK
Er du interesseret i at varetage varierede opgaver som natmedarbejder, brænder du for forsorgstilbud og socialpsykiatri, og vil du arbejde med at understøtte den socialfaglige indsats om natten til socialt udsatte voksne? Så er dette job måske lige dig

Om jobbet:
Forsorgshjemmet Østervang er den ene boform i Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser, der er et af centrene i Socialforvaltningens tilbud til udsatte voksne. Rammen for tilbuddet er Servicelovens § 85 og § 110. Målgruppen er hjemløse med særlige sociale vanskeligheder ofte med en psykiatrisk lidelse og forskellige former for misbrug. Centret har i øjeblikket 137 pladser, hvoraf 92 ligger på Østervang i Tranbjerg og resten på Tre Ege i Brabrand.
 
Stillingen er tilknyttet Boligenheden, som arbejder i henhold til servicelovens § 85 og består af boligforeningerne Kilden, Mosen og Søhuset med i alt 26 boliger, beliggende på Østervangs matrikel. Du bliver en del af natholdet der består af 6 medarbejdere, som dækker både §85 og §110 pladserne.
Du er en af tre vågne natmedarbejdere og arbejdstiden er 22.45-07.15. Natarbejdet er fordelt 5/2, og der arbejdes hver anden weekend i lige uger.

Dine opgaver vil være:
Den primære opgave for natholdet er at sikre et roligt og trygt miljø om natten samt at understøtte den socialfaglige og sundhedsfaglige indsats i forhold til brugerne i bomiljøerne og på forsorgspladserne. Arbejdet tager udgangspunkt i en recoveryorienteret rehabiliteringsindsats.
 
Det betyder opgaver indenfor:  
 • kontakt og ad hoc støtte til beboerne i løbet af natten.
 • praktiske opgaver relateret til medicin, drift og tilsynsopgaver.
 • opgaver relateret til akutte hændelser såsom konflikthåndtering, kontakt til sundhedsvæsen og andre akuttjenester.
 • dokumentation og relevant samarbejde med dag- og aftenpersonale.
 Vi forventer at du:
 • er uddannet social- og sundhedsassistent.
 • har viden om- og erfaring med psykiatri, afhængighed og relaterede sundhedsfaglige problemstillinger hos borgere med komplekse problemstillinger.
 • har gode samarbejdsevner men også evner at arbejde selvstændigt.
 • har generelle IT-færdigheder.
 • kommunikerer tydeligt i både skrift og tale.
 • er kreativ, nytænkende og fleksibel i opgaveløsningen.
Vi tilbyder 
 • en organisation med fokus på faglig udvikling indenfor arbejdet med socialt udsatte.
 • en organisation, som arbejder struktureret og fokuseret med at skabe et sundt, trygt og sikkert arbejdsmiljø.
 • et arbejdsmiljø, hvor vi prioriterer deltagelse i interne og eksterne faglige udviklingsrum, faglig sparring, diverse arbejdsgrupper mv.
Kan du se dig selv i ovenstående og brænder du for socialpsykiatrisk arbejde, er du måske vores kommende kollega.
 Løn og ansættelsesvilkår:
 • Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst med FOA – Fag Og Arbejde.
 • Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med FOA – Fag Og Arbejde baggrund af kvalifikationer.
Ugentligt timetal: 32 timer Hvis du vil vide mere, så kontakt:
Uge 28 afdelingsleder Morten Bargisen på telefon 8947 8160 eller mobil 4185 6162, uge 29 koordinator Jane Due mobil 4187 2555 og uge 31 koordinator Anne Kristiansen mobil 4187 4654. Du er også velkommen til at læse mere om Østervang på vores hjemmeside www.aarhus.dk/Oestervang.

AnsøgningKlik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist er søndag den 4. august 2019.

Om os:
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse yder hjælp til kommunens borgere på social- og beskæftigelsesområdet. Området er delt op i to forvaltninger og en fælles stab. Magistratsafdelingen beskæftiger omkring 4.000 medarbejdere.
 
Beskæftigelsesforvaltningen er ansvarlig for tilbud til borgere, der står uden for eller er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det kan blandt andet være kontanthjælpsmodtagere, revalidender, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere samt nyankomne flygtninge og indvandrere.
 
Socialforvaltningen er ansvarlig for kommunens tilbud til personer med handicap, sindslidende, misbrugere og udstødte samt udsatte børn og unge.
 
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagementAnsøg nu

Job info

Firma

Aarhus Kommune

Telefon nummer

4185 9346

Arbejdssted

Midtjylland, Trankær Mosevej 25, 8310 Aarhus DK

Jobannoncen oprettet

04. juli 2019

Jobannoncen udløber

04. august 2019