Rådighedsstilling - Hjælpeinstruktører til Reserven ved Operations Support Wing

Midtjylland, Herningvej 30, 7470 Herning DK
Er du konstabel eller overkonstabel og kan du tænke dig at blive hjælpeinstruktør ved Operations Support Wing Reserve?

Forsvaret er parat til at udfordre dig - er du parat til udfordringen?Om os

Operations Support Wing på Flyvestation Karup er blandt andet ansvarlige for at gennemføre alle grund- og efteruddannelser i Karup, som varierer fra uddannelse af værnepligtige og grundlæggende våbenuddannelse til missionsorienteret uddannelse for enheder og personel, der skal udsendes.

Operations Support Wing Reserve er et integreret element i Operations Support Wing opgaveløsning. Personellet i reserven arbejder tæt sammen med personellet i den faste struktur, hvilket især gør sig gældende i forhold til den missionsorienterede uddannelse, hvor Operations Support Wing i fremtiden bliver en stor aktør i at gennemføre alt missionsforberedende uddannelse i Flyvevåbnet, hvorfor dette også forventes at blive en af vores største opgaver fremadrettet.


Om stillingen

Der er tale om en meget aktiv enhed med mange og forskelligartede opgaver, hvilket på den ene side betyder masser af spændende tjeneste, men på den anden side også en høj grad af fleksibilitet i forhold til, hvornår tjenesten lægges.

Du skal regne med at blive indkommanderet mellem 7 – 20 dage om året, og at hovedparten af tjenesten foregår på hverdage.

Din primære opgave bliver at støtte med planlægningen, opstillingen og gennemførelsen af den missionsforberedende uddannelse (MISU) for personel i Flyvevåbnet, der står for at skulle udsendes.

Som udgangspunkt skal du starte som MISU hjælpeinstruktør med et primært fagområde indenfor SKYD, SKYT eller SAN. Afhængigt af behovet får du måske også et sekundært fagområde indenfor CBRN/Brand og redning.

Vi sørger for, at du får den nyeste uddannelse inden for dit fagområde, så du er ordentligt klædt på til at undervise de folk, der skal udsendes.

På sigt får du mulighed for at efteruddanne og specialisere dig yderligere indenfor dit fagområde.

Job og funktioner varierer i grad og selvstændighed alt efter dit kompetenceniveau. Har du ikke hjælpeinstruktøruddannelsen, skal du være villig til at gennemføre den.


Om dig

Du tilhører konstabelgruppen i Forsvaret og har en instruktøruddannelse, samt erfaring med at undervise.

Da vi arbejder med folk, der skal udsendes, er det en fordel, hvis du selv har en udsendelse i bagagen.
Som en naturlig del af dig, kan du samarbejde med alle typer mennesker, både danske og udenlandske samarbejdspartnere, og du er god til at skabe relationer til andre enheder og pleje disse.

Du har lyst til et relativt højt aktivitetsniveau som reservist, da du både skal have tid til at gennemføre den nødvendige faglige efteruddannelse og kunne støtte enheden med gennemførelse af de forskellige opgaver.

Som nævnt ligger en stor del af tjenesten på hverdage, da det er her vores kunder er på arbejde, hvorfor du skal være fleksibel i forhold til at kunne lægge din tjeneste på hverdage. Vi er dog også realistiske og har forståelse for, at tjenesten hos os ikke er din primære beskæftigelse og at du til tider kan have behov for at sætte tjenesten på standby, hvilket vi finder en løsning på, hvis det skulle blive relevant.

Alle vores opgaver løses i større eller mindre grupper.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er niveaufastsat til konstabel eller overkonstabel af reserven, og ansættelse sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening. Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesspecialist chefsergent af reserven Rudy Dahl via mail: oswreserve@gmail.com.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard Bøje på telefon 7281 9190.

Ansøgningsfristen er den 30. juni 2019, og vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Vi forventer at holde samtaler samt ansætte løbende indtil ansøgningsfristens udløb, så din ansøgning imødeses snarest.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
Ansøg nu

Job info

Firma

Flyvestation Karup

Kontaktperson

Kreiner Steen

E-mail

FPS-BA-BS227@FIIN.DK

Telefon nummer

32665504

Arbejdssted

Midtjylland, Herningvej 30, 7470 Herning DK

Jobannoncen oprettet

20. maj 2019

Jobannoncen udløber

30. juni 2019