Pædagog faglig ledere

Københavnsområdet, Vejlebrovej 132, 2635 Ishøj DK

Regnbuen søger to pædagog faglig ledere med tiltrædelse hurtigst muligligt. Regnbuen er et integret dagtilbud bestående af tre afdelinger, en vuggestue- og to børnehaveafdelinger. Vi ligger tæt på skov og strand og gør god brug af vores nærmiljø.

Vi søger

 • pædagogfaglige ledere som er optaget af at bidrage til alle børns trivsel, udvikling og dannelse i fællesskabende læringsmiljøer i samarbejde med medarbejder, forældre og den øvrige ledelse.
 • pædagog faglig ledere der formår at være synlig og nærværende i den daglige pædagogiske praksis.
 • pædagog faglig ledere der, gennem undren og anderkendende spørgsmål, skaber "tilpas forstyrrelser" der er med til at fastholde refleksion og udvikling af pædagogisk prasis.

 

Vi er optaget af

 • at udvikle kvaliteten i det pædagogiske arbejde med inddragelse af børnepersketiver og afsæt i den pædagogiske læreplans barne- og brede læringssyn.
 • at implementere fællesskabende læringsmiljøer med deltagelsesmuligheder for alle børn.
 • at udvikle en sytematisk evalueringskultur, hvor refleksion og faglige dialoger er en del af hverdagen.
 • at etablere sammenhængende indsatser med fokus på gode overgange i børnenes liv.
 • at skabe trivsel i personalegruppen og vi vægter et godt samarbejde.
 • at synliggøre den røde tråd på tværs af afdelingerne.

 

Vi forventer

 • at du har visioner og er god til at sætte retning for det pædagogiske arbejde i tæt samarbejde med børn, forældre og medarbejder.
 • at du robust og tydelig, er god til at træffe beslutninger og inddrage forskellige perspektiver også ved interessemodsætninger.
 • at du har gode kommunikative evner både skriftligt og mundligt, og at dialogen er præget af respekt, reflektion og nysgerrighed.
 • at du har en åben, synlig og anerkendende ledelsesstil, hvor du formår at skabe motivation og god energi i arbejdet.
 • at du kan give faglig sparring samt planlægge og prioritere kompetenceudvikling for afdelingen og den enkelte medarbejder.
 • at du er god til at skabe et godt samarbejde mellem de enkelte medarbejdere samt teamene på tværs i husene.
 • at du kan formidle overordnede målsætning meningsfuldt for afdelingens medarbejdere og derigennem sætte retning.
 • at du har en pædagogisk uddannelse, gerne med en overbygning.

 

Jobbet indebærer et tæt samarbejde med mange eksterne parter som f.eks. psykologer og tale- hører konsulenter.

Vi arbejder udfra Ishøjs Børne og Unge politik, Den nye styrkende læreplan samt 16 kvalitetsparametre. Vi holder et måndneligt personalemøde, stuemøder, pædagogmøder og 1-2 pædagogiske udviklingsdage om året.

Ansøg nu

Job info

Firma

Ishøj Kommune

Arbejdssted

Københavnsområdet, Vejlebrovej 132, 2635 Ishøj DK

Jobannoncen oprettet

01 Apr 2019

Jobannoncen udløber

26 May 2019