Engagerede elever søger en ambitiøs lærer med musik, fysik-kemi og matematik

Midtjylland, Skovvangsvej 150, 8200 Aarhus DK
Din profil:
I denne stilling vil du både have din hverdag i almen- og specialklasser. Det er derfor vigtigt, at du har erfaring og forståelse med begge elevgrupper.

Stillingen indeholder følgende fag:
  • Klasselærer 5. klasse med matematik og Natur-teknologi
  • Klasselærer 6. klasse med matematik, Natur-teknologi og musik
  • Obligatorisk valgfag i musik på 7. årgang
  • Fysik-kemi, geografi og biologi i 9. klasse
  • Fysik-kemi, biologi i 9. specialklasse

Løn og ansættelsesvilkår:Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.Ugentligt timetal: Fuldtid
 Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Pædagogisk leder, Frank Kjøge Stenholt Hansen på telefon 41857064.

AnsøgningKlik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 28. maj 2019

Vi forventer, at samtaler finder sted umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Om os
Skovvangskolen er en 2-3 sporet byskole i Århus N med ca. 600 elever fordelt på almen- og specialklasser. Vores elevgrundlag er mangfoldigt og afspejler samfundets forskelligartethed, hvilket vi ser som en ressource for skolen og en styrke i vores elevers læring og dannelse. Skolen er afdelingsopdelt i henholdsvis 0.-4. klasse (Fase 1), 5.-9. klasse (Fase 2) og Specialafdelingen.

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagementAnsøg nu

Job info

Firma

Aarhus Kommune

Telefon nummer

4185 9346

Arbejdssted

Midtjylland, Skovvangsvej 150, 8200 Aarhus DK

Jobannoncen oprettet

15 May 2019

Jobannoncen udløber

28 May 2019