Pædagog søges til Artillerivejens vuggestue, Artillerivej 71 B

Københavnsområdet, Artillerivej, 71, 2300 København DK

Artillerivejens Krudtugler & Slottet søger 1 pædagog til vuggestuen

Vi er en integreret institution bestående af Artillerivejens Krudtugler, Artillerivejens Vuggestue og udflytterbørnehave Slottet. Vuggestuen ligger på Artillerivej 71 B, Artillerivejens Krudtugler ligger på Artillerivej 71 A 2300 S og vores udflytterdel ligger i Fredensborg.

Vi søger en pædagog 30 t/u primært tilknyttet vuggestuen, med start 1.august og afventer  den korrekte kollega og dermed på det korrekte match til vores institution.

Vuggestuen er normeret til 44 børn og bor tæt på Amager Fælled, med let adgang til natur og gode udearealer samt en stor og spændende legeplads. Børnehaven er normeret til 62 børn og bor utrolig dejligt i et gammelt herskabshus i Fredensborg.

Pædagogisk arbejder vi i et åbent miljø, hvor fællesskab blandt store og små er i højsædet. Åbenhed overfor udvikling, forandring og forskellighed er en grundsten i det pædagogiske arbejde. I det daglige arbejder vi på tværs af stuegrupperne og har gjort det i 50 år, så teamstruktur er en integrerede del i institutionen.

Vi prioriterer at bruge tid på refleksioner, iagttagelser og at delagtiggøre hinanden i, hvad der rør sig i børnegruppen / i det enkelte barn - dette sker løbende over hele dagen og dokumenterer vores pædagogiske arbejde i den digitale platform ”KBH. medarbejder”. Hermed sikre vi et godt børnemiljø, trivsel og udvikling både for det enkelte barn og for helheden i børnegruppen som er altafgørende for et barns udvikling.

Måden vi organiserer arbejdet på, betyder at personalet fungerer i mange samarbejdsrelationer med hele personalegruppen og ikke kun må nøjes med den lille stuegruppes personale.

Vi ønsker, at de to afdelinger- vuggestuen og børnehaven, fungerer så meget som muligt som en helhed, selv om den fysiske adskillelse sætter begrænsninger.

Grunden dertil er at det er vigtigt, at det pædagogiske arbejde tager afsæt i de samme værdier og normer i begge institutioner, selv om praksis ikke er ens men derimod tilpasset børnenes aldersgrupper og forskelligheder.

Vi har hele tiden for øje at værne om det gode og velfungerende i vores institution og det pædagogiske arbejde, men er også altid parate til at se indad og ændre på uhensigtsmæssige rutiner.

Vi glæder os til at hilse en ny kollega velkommen.

 

Ansøg via e-mail

Job info

Firma

Islands Brygges Menighedsfritidshj

E-mail

pppialykke8@gmail.com

Telefon nummer

32572729

Arbejdssted

Københavnsområdet, Artillerivej, 71, 2300 København DK

Jobannoncen oprettet

26. maj 2019

Jobannoncen udløber

28. juni 2019