Pædagog til vuggestuen på Agtrupvej

Sønderjylland, Brunebjerg, 43, 6000 Kolding DK

Arbejdssted: Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg

Afdeling Agtrupvej

Arbejdstid: 37 timer pr. uge.

Ansættelsestidspunkt: Den 1.8. 2019

Hvad kan vi tilbyde:

En gruppe dejlige børn og engagerede forældre samt et arbejdsmiljø, der er i udvikling via social kapital.

Som nyansat kommer du til at være med til at præge vores fælles fremtid. Vi har gennem de seneste 3 år deltaget i Program for læringsledelse med et godt udbytte - med fokus på den pædagogiske kvalitet.

Ud over ovennævnte kan vi også tilbyde en hverdag præget af forskellige samarbejdsrelationer med eksterne samarbejdspartnere, som sammen med os er med til at skabe gode betingelser og kvalitet for alle børns udvikling.

Vi vægter ligeledes, at de ansatte medinddrages, har indflydelse og at der er gennemsigthed omkring hvad vi vil i vores institution.

Kvalifikationer:

Som pædagog forventes det, at du har personlige kompetencer, hvor du som nøgleperson:

Er fleksibel og stabil

Er kollegial, loyal og ærlig

Kan reflektere og bruge denne kompetence i praksis

Kan spørge om hjælp

Kan bevare roen og overblikket

Har vilje og evne til at kunne spejle sig selv

Evner tydelig, professionel kommunikation samt evner aktiv lytning

Er bevidst om dig selv som rollemodel og forbillede

Har et holistisk syn og tager ansvar for helheden

 

Faglige kompetencer, hvor du:

Med fagligheden kan fremme, understøtte og justere børnenes udvikling via pædagogiske processer og læringsmiljøet, så det sikres, at børnene har optimale muligheder for at udforske, eksperimentere og lære.

Har indsigt i forskellige metoder og kan anvende dem i planlægningen samt ved udførslen af aktiviteter og sluttelig kan evaluere processer.

Arbejder professionelt med relationer og forholder dig personligt og professionelt til ethvert barn ved at tage ansvar for de pædagogiske rammer og læringsmiljøet.

Har kompetencer og erfaringer inden for læreplansteamet, kommunikation og sprog

Kan repræsentere institutionen i eksterne netværk samt kan videreformidle til kollegaer.

Kan håndtere den nødvendige samtale med alle interessenter.

Kan bruge IT-værktøjer, som et aktivt værktøj i den pædagogiske praksis.

Kan vejlede pædagogstuderende.

 

Kompetencer i pædagogisk praksis:

Du inddrager forældrenes viden om barnet i samarbejdet om barnet.

Du beriger institutionens arbejde/aktiviteter med erfaringer, viden og ideer.

Du anvender læring fra kurser og uddannelser i praksis.

Du er imødekommende, lydhør, interesseret og responderende over for børnenes behov, signaler/tegn og udvikling - både fysisk og psykisk.

Du opdaterer din teoretiske viden og reflekterer over nye teorier.

Du leverer præcis og rettidig kommunikation til de forskellige målgrupper.

Du beskriver pædagogisk praksis, laver handleplaner for det enkelte barn og deltager i institutionens kommunikation med omverdenen.

 

Samarbejdskompetencer

I samarbejdsrelationer forventes det, at du:

Kan indgå konstruktivt og med tydelige faglige tilkendegivelser i kollegiale teams, hvor relationer har høj prioritet.

Bidrager positivt til arbejdsmiljøet

Bidrager til løsning af de praktiske opgaver omkring børnene.

Kan give plads til kolleger, men også tage plads, initiativ og ansvar.

Kan give og modtage både ros og konstruktiv kritik.

Evner feedback

Har viden om og handler i overensstemmelse med organisationens historie, overordnede mål og opgaver, kultur og adfærd.

Sikrer at det pædagogiske arbejde fungerer planlagt og systematisk.

Kan planlægge, lede og tage ansvar for dine handlinger og beslutninger.

Guider, vejleder og rådgiver forældre, kollegaer, nye medarbejdere og studerende.

Hvem er vi?

Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg er en integreret institution med børn i alderen fra 0-6 år.

Børnetallet er fordelt med 76 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn i en afdeling på Brunebjerg og en afdeling med 31 vuggestuebørn på Agtrupvej. Personalegruppen består af 35 medarbejdere. Det nuværende personale består af pædagoger og medhjælpere med et bredt erfaringsgrundlag. Stillingen er for nuværende på Agtrupvej.

Institutionen er beliggende på to adresser med dejlige udendørsarealer, som bruges året rundt.

Børnene i børnehaven er fordelt i 2 teams, de ældste og de yngste børnehavebørn. Børnene i vuggestuen er fordelt på 2 + 3 grupper.

Det er vigtigt, at vores institution opleves som en helhed, hvor der bliver en god overgang fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole.

Vi arbejder med struktur for alle børn. Strukturen indeholder faste aktiviteter, traditioner og læreplanstemaer. Vi vægter, at der skal være plads til spontanitet og nye tiltag.

Vi er godt i gang med program for læringsledelse og arbejder ud fra forskningsbaseret viden.

Vi er godt i gang med at implementer NUSSA, et udviklings- og legebaseret program, som har rødder i den Neuroaffektive udviklingspsykologi.

www.dibrunebjerg.dk eller www.Kolding.dk

Løn:

Efter gældende overenskomster.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:

Leder Susanne Holm, 21366608 eller afdelingsleder Maria Haulik Jørgensen 21366915.


Ansøgning sendes elektronisk via knappen "Ansøg".

Ansøgningsfrist: 28.6.2019

Ansættelsessamtaler: Forventes at finde sted i uge 27.

Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=6fc39d6f)Ansøg nu

Job info

Firma

Daginstitution Agtrupvej/ Brunebjerg

Telefon nummer

21366608

Arbejdssted

Sønderjylland, Brunebjerg, 43, 6000 Kolding DK

Jobannoncen oprettet

12 Jun 2019

Jobannoncen udløber

28 Jun 2019