Reflekteret og faglig bevidst pædagog søges til Morbærstiens børnehave

Bornholm, Ullasvej, 23, 3700 Bornholm DK

Vi er en børnehave centralt beliggende i Rønne, der ønsker at være kendt for at skabe bedst mulige udviklingsbetingelser for børn. Vores fokus skal være leg, nærvær, relationer børnene imellem, udfordringer, samt omsorg og anerkendelse af det enkelte barn og dets behov.

Du er uddannet pædagog, med et engegement i dit arbejde og nysgerrig på egen samt andres praksis. Du er initiativrig i forhold til udviklingsprocesser omkring børn og interesseret i at være med til at videreudvikle den pædagogiske praksis i institutionen.

Vi ønsker:

At du kan inddrage børnenes interesser, og du ved, hvordan du gennem struktur og rammesætning for en børnegruppe skaber plads til nærvær og griber de muligheder, der opstår i samspillet med børnene.

At du er med til at skabe en tryghed for børnene ved at være opmærksom på det enkelte barn samt fællesskabets betydning for en positiv udvikling. Endvidere skal du besidde en bevidsthed i forhold til, hvad du i dit pædagogiske arbejde kan gøre for at skabe gode udviklingsbetingelser for alle børn.

At du er omstillingsparat i dit samarbejde med dine kollegaer, og at du kan se muligheder frem for begrænsninger. Vi er et lille hus, hvor tæt samarbejde og en opmærksomheden på alle i huset er væsentligt for at skabe en god børnehave. 

At du har gode samarbejdsevner og ser det som væsentligt i dit arbejde både i forhold til dine kollegaer, forældre samt eksterne samarbejdspartner.

Du vil i denne stilling få muligheden for:

At være en del af en børnehave i en udviklingsproces, hvor vi i den kommende tid arbejder videre med styrkede pædagogiske læreplaner, systematisk evaluering af vores praksis samt børnehavens profil.

At opnå tæt kontakt med tillidsfulde og begejstrede børn, der oftest står med åbne arme i forhold til forskellige aktiviteter.

At samarbejde med kollegaer, som ser smil og grin som væsentligt i arbejdet og som ser frem til at få en ny kollega i huset.

Stillingen:

Stillingen er på gennemsnitlig 37 timer ugentligt.

Arbejdstider vil primært ligge inden for børnehavens åbningstider i hverdagene fra 6.15-16.45. Der vil forekomme møder uden for disse tider.

Du vil have det daglige ansvar for én børnegruppe, hvor du står for det udviklingsperspektiv, der skal gøre sig gældende i samarbejde med dine kollegaer. Her vil du være ind over den væsentlige del af indkøringen af nye børn samt overlevering til skole.

Der vil i stillingen kunne være perioder med behov for, at du varetager opgaver i forhold til børn med særlige behov.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse.  Der vil blive indhentet straffe- og børneattest ved ansættelse.

Ansættelsen er pr. 1. september 2019

Praktisk information

Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via vores rekrutteringsserver, sådan at vi har modtaget den senest den 15. august 2019

Ansættelsessamtaler vil foregå den 22. august 2019 efter kl 17:00

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Mathilde Josefine Nielsen, faglig pædagogisk leder i Morbærstien, på 56 92 44 88 eller 51 42 93 59

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune er en stor organisation med ca. 3.500 medarbejdere, og samtidig en unik kommunal arbejdsplads: Vi udgør en region for sig og arbejder med strategier og projekter, som danske kommuner normalt ikke kan. Vi har ansvar for områder som turisme og erhvervsudvikling, og står selv for internationale samarbejder og EU-programmer. Vi har visionære planer for øens fremtid. Ikke mindst drømmen om at skabe et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi.

På www.brk.dk kan du læse mere om Bornholms Regionskommune.

På www.brk.dk/taetsammen kan du læse om projekt Tæt sammen, hvor vi sætter fokus på kultur, fælles identitet og samarbejde, ved at beskrive de mange former for samarbejde i 12 fortællinger om regionskommunen.

Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm?

Målt på naturscenerier og kulturarv er Bornholm Danmarks rigeste kommune. Beregnet i minutter eller kilometer er vi ganske tæt på hovedstaden, men opgjort i sol, klipper og sandstrande - eller i tryghed, nærvær og livskvalitet - er vi en helt anden verden. Vi ved, at potentielle tilflyttere har brug for information, råd og vejledning, og derfor er du velkommen til at kontakte vores tilflytterkonsulent, Rune Holm. Han kan bl.a. fortælle, hvordan han kan hjælpe med at skaffe et job til din ægtefælle.

Kontakt Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm, 30 21 88 80, rh@bornholm.biz, Læs mere på Http://næstestopbornholm.dk/

Ansøg nu

Job info

Firma

Bornholms Regionskommune

Arbejdssted

Bornholm, Ullasvej, 23, 3700 Bornholm DK

Jobannoncen oprettet

04. juli 2019

Jobannoncen udløber

15. august 2019