Uddannelseskoordinator til Institution Jyderup

Øvrige Sjælland, Søbæksparken 136, 4450 Holbæk DK
Institution Jyderup søger en selvstændig uddannelseskoordinator, gerne med erfaring inden for udvikling af uddannelsesindsatser.

Dit arbejdsområde vil bl.a. være

 • Planlægning, udvikling og styring af uddannelsestilbud internt i institution Jyderup, såsom AVU, FVU, OBU, FGU, AMU og EUD
 • Ansvar for koordinering af undervisningsressourcer
 • Kontakt og koordinering med uddannelsesinstitutioner og private virksomheder i samarbejde med resocialiseringskonsulenten
 • Koordinering af undervisning – både internt og eksternt
 • Planlægning og styring af offentlig – privat samarbejde (OPS)
 • Styrkelse af erhvervsuddannelse
 • Kontaktperson til High Five
 • Implementering af FGU, når dette bliver relevant
 • Oplæring af nye medarbejdere inden for uddannelsesområdet
Vi søger en kollega, der

 • Har en grunduddannelse som f.eks. vejleder eller underviser
 • Har en videregående uddannelse – f.eks. inden for ledelse, vejledning, projektstyring eller konsulentvirksomhed
 • Har passende erfaring inden for beskæftigelses- og uddannelsesområdet
 • Evner at facilitere processor
 • Er motiverende, inspirerende og løsningsorienteret
 • Er i stand til i at holde overblik og løbende prioritere opgaver og ressourcer
 • Arbejder struktureret og målrettet
 • Gerne har kendskab til Kriminalforsorgens IT-systemer
Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er med tiltrædelse 1. september 2019 eller snarest derefter. Stillingen er en fuldtidsstilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Du bliver ansat på en individuelt kontakt, og på vilkår, der er svarende til LC/CO10-fællesoverenskomsten. Din grundløn vil være på kr. 27.003,00 pr. måned i aktuelt niveau,

Derudover vil det være muligt at forhandle et kvalifikationstillæg passende for den erfaring og de kvalifikationer, som du kommer med, der er relevant for stillingen.

Arbejdsstedet er Jyderup Fængsel, Søbæksparken 136, Jyderup

Jyderup Fængsel har plads til 162 indsatte og består af åbne pladser, halvåbne pladser, arrestpladser og lukkede pladser

Jyderup Fængsel skal omdannes til et kvindefængsel, som skal være fuld implementeret i 2020.

Institution Jyderup er en del af Kriminalforsorgen Sjælland, der omfatter 5 institutioner bestående af

lukkede fængsler, et åbent fængsel, arresthuse, 2 KiF afdelinger, 1 pension og Områdekontoret i Ringsted.

Området har ca. 750 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere. For yderligere information om Kriminalforsorgen henvises til www.kriminalforsorgen.dk.

Du søger stillingen via knappen ”søg stillingen”. Ved at søge elektronisk sikrer du, at ansøgningen modtages korrekt og at du dermed kommer i betragtning til den ledige stilling.

For interne ansøgere: Som tjenestemand skal du inden ansøgningsfristens udløb den 7. august 2019 uploade din ansøgning, samt anmode din nærmeste leder om at få en bedømmelse. Bedømmelsen oploades senest ved indsendelsesfristens udløb den 12. august 2019.

Overenskomstansatte uploader ansøgning direkte i HR-manager.

For eksterne ansøgere er ansøgningsfristen den 12. august 2019 kl. 12.00.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en eventuel samtale giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig fra det Centrale Kriminalregister.

Kriminalforsorgen opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger om stilingen kan fås ved henvendelse til enhedschef Kenni Lyngberg, tlf. 72552333.

Ansøg nu

Job info

Firma

Jyderup Fængsel

Kontaktperson

Elin Tetzlaff

E-mail

elin.tetzlaff@kriminalforsorgen.dk

Telefon nummer

72552324

Arbejdssted

Øvrige Sjælland, Søbæksparken 136, 4450 Holbæk DK

Jobannoncen oprettet

04. juli 2019

Jobannoncen udløber

12. august 2019