Viser 188 Søgeresultater

Varde Kaserne
Sønderjylland, Hjertingvej 127 6800 Varde
Vil du være med til at styre og udvikle Hærens Sergentskoles uddannelsesvirksomhed i relation til logistik? Kan du tage ansvar for den logistiske tjeneste og derigennem sikre de nødvendige ressourcer til skolens kurser og uddannelser? Motiveres du af skabe resultater sammen med andre?Om osHærens Sergentskole uddanner Hærens befalingsmænd. Derudover uddanner skolen sergenter til de forskellige officersgrunduddannelser samt udbyder efter- og videreuddannelser til befalingsmænd i Hæren og i værnsfælles regi.Hærens Sergentskole (HSGS) er underlagt Forsvarsakademiet som en selvstændig, sideordnet myndighed på lige fod med værnenes officersskoler. HSGS består af Grundlæggende Sergentuddannelse, Officersgrunduddannelser, Videreuddannelsen for mellemledere, en stab og støttefunktioner til uddannelserne. Staben varetager funktioner som bl.a. ledelse, personelforvaltning, uddannelsesplanlægning og -udvikling, logistik, økonomi, forvaltnin
Flådestation Korsør
Øvrige Sjælland, Sylowsvej 8 4220 Korsør
Har du Søværnets uddannelse i kommunikation og er du uddannet sergent, eller er du erfaren marineoverkonstabel, som ønsker at fortsætte egen udvikling og søge videre til næste niveau? Er du interesseret i at blive en del af en højteknologisk og taktisk skarp enhed, og vil du køre et af Søværnets skarpeste radiorum op til FOST og skarpe operationer?Om osFregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. Fregatterne er blandt Danmarks mest avancerede arbejdspladser, når det drejer sig om alsidig moderne teknologi, og kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver.PETER WILLEMOES er en af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, men har siden sin søsætning været en ”first mover”: I 2015 gennemførte vi som første danske enhed træning ved Flag Officer Sea Training (FOST) i Engl
Marinestation Kongsøre
Øvrige Sjælland, Grønlandsvej 14 4500 Nykøbing Sj
Har du lyst til at bruge dine sundhedsfaglige kompetencer i et helt særligt miljø? Har du erfaring med redning og førstehjælp? Vil du være med til at uddanne kollegaer indenfor dit felt? Så er stilling som Special Operation Combat Rescue Technician måske noget for dig.Om osFrømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden.Vi er et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører. Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores sto
Ryes kaserne
Midtjylland, Treldevej 110 7000 Fredericia
Vil du være med til at uddanne Føringsstøtteregimentets kommende IT supportere og kunne du tænke dig at støtte allerede uddannede med vedligeholdende og ”onboardende” teknisk funktionsuddannelse? Så skal du søge vores spændende og udfordrende stilling som IT supporter, faglærer og underviser i IT.Om osCommunication and Information Systems Operationsstøttebataljonen (CISOPS BTN) indgår i Føringsstøtteregimentet (FSR) i Fredericia. Bataljonen indeholder en driftsdel, hvorfra vi giver ”rygstøtte” til de tre andre bataljoner i regimentet, samt står for al den kommunikation og de informationssystemer, som skal være til rådighed mellem indsatte enheder i Danmark og som enhederne bruger operativt. Desuden indeholder bataljonen en videreudviklingsdel og en uddannelsesdel. Det IT Tekniske uddannelseselement (ITU) er en del af uddannelsesdelen. Elementet er ansvarlig for IT uddannelse ved Føringsstøtteregimentet (FSR)
Koncernservice og Koncern IT
Københavnsområdet, Borups Allé 177 2400 København NV
Vil du være med til at optimere og digitalisere personale- og finansprocesser på en af Danmarks største arbejdspladser? Brænder du for at udvikle effektive forretningsprocesser i ServiceNow, og kan du sikre implementeringen af innovative digitale løsninger? Hvis du kan svare ja til ovenstående, så er jobbet som udviklingskonsulent i teamet Projekter og Serviceplatform måske noget for dig. Vi arbejder målrettet med automatisering og effektivisering af arbejdsprocesser og søger en profil, som har et kendskab til fælles administrative systemer som fx ServiceNow, Kvantum, OPUS løn mv., der anvendes i Københavns Kommune. Derudover vil dokumenteret erfaring med optimeringsindsatser på finansområdet blive vægtet særligt højt. Konkret vil du komme til at lede og implementere udviklingsindsatser samt udarbejde analyser og sikre, at vi kommer godt i mål. Du vil komme til at samarbejde med en række forskellige fagligheder på tvæ
Flyvestation Karup
Midtjylland, Herningvej 30 7470 Karup J
Interesserer du dig for og har flair for styring af processer og koordination, er du som en fisk i vandet, når der er mange bolde i luften og kan du se en spændende professionel udfordring ved at skulle bidrage til planlægning af divisionsoperationer i et skarpt multinationalt miljø? Vil du være med til at binde det operative planlægningsarbejde sammen på tværs af flere kommando- og kontrolsystemer? Kan du svare ja til ovenstående og er du klar til store udfordringer i et multinationalt og operativt miljø, hvor du vil få et stort ansvar for udviklingen af processer, så er stillingen som operationsbefalingsmand i G5 stillingen for dig!Om osMultinational Division North (MND North) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark. MND North er e
Varde Kaserne
Sønderjylland, Hjertingvej 127 6800 Varde
Er du udadvendt og har overblik? Er du struktureret og kan organisere?Motiveres du af at være primus motor på kursus- og uddannelsesadministration og trives du med en stor kontaktflade?Så har du nu muligheden for at blive ansat som kontorhjælper i uddannelsessektionen ved Hærens Sergentskole i Varde.Om osHærens Sergentskole uddanner Hærens befalingsmænd. Derudover uddanner skolen sergenter til de forskellige officersgrunduddannelser samt udbyder efter- og videreuddannelser til befalingsmænd i Hæren.Hærens Sergentskole (HSGS) er underlagt Forsvarsakademiet som en selvstændig, sideordnet myndighed på lige fod med værnenes officersskoler. HSGS består af Grundlæggende Sergentud-dannelse, Officersgrunduddannelser, Videreuddannelsen for mellemledere, og en stab og støttefunktioner til uddannelserne. Staben varetager funktioner som bl.a. ledelse, personelforvaltning, uddannelsesplanlægning og -udvikling, logistik, økonom
Ryes kaserne
Midtjylland, Treldevej 110 7000 Fredericia
Er du oversergent og har lyst til at bruge dine kompetencer i en operativ enhed under opbygning, hvor professionalisme og selvstændighed er vigtige elementer og hvor tjenesten veksler mellem garnisonstjeneste og øvelse? Hvis du kan sige ja til det, er du måske vores nye kollega?Om osStabskompagniet ved 1. Brigade hører under 1. Føringsstøttebataljon og er beliggende i Fredericia. Kompagniet opstiller de feltmæssige føringsinstallationer til støtte for staben i 1. Brigade og leverer stabshjælpere til stabens forskellige sektioner.Stabskompagniet/ 1. Brigade blev oprettet i januar 2019, men på trods af at være en ny enhed har kompagniet en lang og traditionsrig historie. Stabskompagniet/1. Brigade eksisterede således som selvstændig underafdeling under 1. Brigade (1 BDE), men skiftede i 2009 navn til Hovedkvarterskompagniet og overgik til 1. Hovedkvartersbataljon. Grundstammen i det nye stabskompagni er derfor erfarne soldater og førere fr
Ryes kaserne
Midtjylland, Treldevej 110 7000 Fredericia
Du skal søge stillingen, hvis du er sergent eller oversergent – gerne IT SUP uddannet - med interesse og flair for signaltjeneste og hvis du samtidig, ønsker at specialisere dig inden for HTK området. Om osVi er den operative bataljon under 1. Brigade, der er ansvarlig for brigadens føringsstøtte. Bataljonen opbygges gennem forligsperioden med et stabskompagni, en communication and information system (CIS) underafdeling, en stab og en S7. 1. Endvidere opbygges 1. Føringsstøttebataljon med EAGLE 4/5 og PIRANHA 5 som højteknologiske CIS- og føringsplatforme. 1. Føringsstøttebataljon støtter forsvarets – og især hærens - enheder med faglige kompetencer på Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk (HTK), både implementering og drift. Bataljonen er tillige fagansvarlig på taktiske radioer. Faglærer stillingen er tilknyttet bataljonens S7, der refererer direkte til bataljonschefen. Bataljonen opbygges med dygtige soldater,
Ryes kaserne
Midtjylland, Treldevej 110 7000 Fredericia
Brænder du at stå på podiet og uddanne specialister?Vil du være med til at højne forståelsen for kryptosikkerhed i forsvaret? Og kan du følge med i det kvantespring vi oplever lige om lidt? Om osImplementeringssektionen er en nyetableret sektion, ved 3. Communication Information System Operationsstøttebataljon (3 CISOPSBTN) under Føringsstøtteregimentet. Sektionen sikrer dokumentation og sikkerhed på Forsvarets operative it-systemer og støtter udviklingen af fremtidige operative systemer i alle værn. Sektionen har en flad struktur med god mulighed for at strukturere din egen arbejdsdag. Du kan efter aftale kompetenceudvikles både i og udenfor kryptospecialet. Specialet spænder personel fra konstabelgruppen til seniorsergent. Så hvis du er interesseret i at blive hos os i længere tid, er der mulighed for et karriereforløb med videreuddannelse og forfremmelse.Vi sigter altid efter kompromisløs og høj kvalitet

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring