Viser 222 Søgeresultater

Vejen Kommune
Sønderjylland, Vestergade 2 6600 Vejen
Biblioteksformidler med stærke realtionsopbyggende og redaktionelle evner søges Vejen Kommunes Biblioteker Vi kan rigtig meget, men vil gerne endnu mere. Du får derfor en unik mulighed for at være med til at videreudvikle Vejen Kommunes Biblioteker. Vejen Kommunes Biblioteker åbnede 1. oktober 2019 dørene for et nyt hovedbibliotek, hvilket gjorde at vi op til covid-19 nedlukningen oplevede en mere end fordobling af besøgstallet. Om jobbet Vi søger en initiativrig og selvstændig biblioteksformidler til Vejen Kommunes Biblioteker der med stor viden og evne, og i samarbejde med bibliotekets medarbejdere kan formidle og kommunikere bibliotekets eksisterende og nye tilbud. Covid-19 har vist os, at vi med et balanceret fokus på biblioteksrummet og de sociale mediers platforme kan nå ud til andre brugergrupper end de brugere der traditionelt bruger biblioteket. Derfor bliver en af opgaverne, at understøtte dine kolle
Hjørring Kommune
Nordjylland, Springvandspladsen 5 9800 Hjørring
Brænder du for litteraturen i alle dens former? Og har du bud på, hvordan vi kan styrke børns læselyst?  Hjørring Bibliotekerne søger en energisk, ambitiøs og initiativrig litteraturformidler med særlig fokus på formidling af litteratur til børn. Team Formidling og litteratur, som du bliver en del af, har fokus på formidlingen i biblioteksrummet. Til stillingen hører en del borgerbetjening, og vi tager det som en selvfølge, at du sætter en ære i at give alle en god betjening uanset deres alder, interesser og livssituation. Den personlige formidling af gode læseoplevelser falder dig naturligt, og du har lyst til at gøre litteraturen og sproget levende for fremtidens voksne. Vi forventer, du har en uddannelse som bibliotekar, cand.scient.bibl. eller anden relevant videregående uddannelse – og gerne med erfaring f
Byg, Miljø og Forsyning
Københavnsområdet, Nordmarks Alle 1, 2620 Albertslund
Interesserer du dig for fremtidens forsyning, og trives du i en ansvarsfuld stilling i en mindre organisation, hvor vi er tæt på hinanden, så er du måske Albertslund Forsynings nye energikonsulent.Vi er i Albertslund Forsyning en afdeling med 20 ansatte, under Miljø & Teknik i Albertslund Kommune.I Albertslund er vi i gang med en omfattende renovering af boligmassen og en modernisering af forsyningsområdet. På fjernvarmeområdet er vi i gang med omlægning til lavtemperaturfjernvarme, som et led i kommunens ambition om at være CO2-neutral på varme- og el-området i 2025. Vi skal implementere 4. generations fjernvarme og sammen med vores samarbejdspartnere i VEKS, udvikle os blandt andet ved implementering af fremtidens grønne energikilder, som geotermi og overskudsvarme fra industrien. Vi har også stor fokus på digitalisering og brug af data til optimering, blandt andet via GIS og IOT, samt ikke mindst på samtænkningen af energisysteme
Erhvervsministeriet Departementet
Københavnsområdet, Slotsholmsgade 10 1216 København K
Vil du bidrage til at sikre et sammenhængende Danmark, hvor der er fremgang og lige muligheder i hele Danmark – både i landdistrikterne og i byerne? Er du god til at levere resultater sammen med en bred kreds af interessenter? Trives du i et dynamisk politisk miljø? Så er det dig, vi har brug for til Erhvervsministeriets arbejde med udviklingen i landdistrikterne. Om jobbet I departementets erhvervspolitiske område arbejder vi for at styrke mulighederne for vækst, beskæftigelse og bosætning i hele Danmark. Vi arbejder bl.a. for at skabe konkurrencedygtige og innovative vækstvilkår for erhvervslivet inden for en række danske styrkepositioner, herunder life science, turisme, de kreative erhverv, fiskeri, landbrug- og fødevarer og forsvarsindustrien. Derudover understøtter vi, at der er de bedste mulige rammer for en regional og lokal vækstindsats, bl.a. gennem et velfungerende erhvervsfremmesystem, en aktiv landdistrikts
Flådestation Frederikshavn
Nordjylland, Flådestationen 1 9900 Frederikshavn
Har du lyst til at arbejde med dygtige og dedikerede søfolk og er du uddannet kok? Kan du tænke dig et stabilt sejladsmønster, hvor du samtidigt indgår i et team, der er indsat 24/7? Ønsker du et job med en mangfoldig portefølje af opgaver med mulighed for udvikling? Så er du måske den person vi søger i 6. besætning. Om osVores primære opgaver er at forberede det militære forsvar af Grønland og Færøerne herunder at udføre patruljevirksomhed og håndhævdelse af Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne. Hertil kommer afledte opgaver såsom fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder etc.Enheden deltager også jævnligt i større, multinationale øvelser.Du vil indgå i en besætning med ”højt til loftet”, og gode muligheder for at udvikle dig personligt såvel som fagligt. Besætningen er meget professionel med en høj faglig stolthed. Opgaverne løses i fællesskab med gode kolleger, hvor
Flådestation Frederikshavn
Nordjylland, Flådestationen 1 9900 Frederikshavn
Er du seniorsergent og vil du være med til at gøre en forskel? Kan du tænke dig en stilling med ansvar og faglige udfordringer? Så har du nu muligheden for at søge stillingen som sagsbehandler indenfor etablissementskoordination og byggesagsbehandling, arbejdsmiljø samt transportsikkerhed ved Flådestation Frederikshavn (FLS FRH).Om osSom en del af 3. Eskadre er FLS FRH kerneopgaver at yde logistisk støtte til Søværnets skibe og myndigheder, samt operativ drift af flådestationen. Vores evne til at yde service er omdrejningspunktet for vores daglige virke. Vi er altid klar til at hjælpe Søværnet og Forsvaret; døgnet rundt, året rundt og overalt i verden.FLS FRH består af en ledelse, et Garnisonselement og to sektioner, hhv. Operativ Støttesektion og Basesektion; vi er i alt 78 medarbejdere. Du bliver en del af Garnisonselementet (GSE). Elementet består af fem medarbejdere der udover løsning af FLS FRH opgaveportefølje og
Flådestation Korsør
Øvrige Sjælland, Sylowsvej 8 4220 Korsør
3. Eskadre søger en erfaren seniorsergent med en bred sikkerhedsmæssig baggrund, stærke ledelseskompetencer og stor administrative erfaringer. Om osVagt og Bevogtningselement Korsør, i daglig tale VBE, er en professionel vagtstyrke der består af 21 vagtsoldater. Det militærfaglige niveau i elementet er højt, og du skal være forberedt på at komme til at lede en veletableret enhed, som er organiseret og vant til, at arbejde i selvstændige og højtydende vagthold.Enhedens interne motto ”Vi holder vagten, så andre kan hvile og vinde kampen”, er kendetegnende for det sammenhold og den ånd, som hersker i VBE. Niveauet er højt, og det forpligter og stiller krav til alle i VBE. Vi forventer, at du kan lede med dit eksempel, men at du også samtidig evner at give plads, og respektere den ånd, der allerede hersker i enheden.Arbejdsklimaet ved VBE er internt kendetegnet ved en uformel omgangstone. Samarbejde, fleksibilitet og
Flådestation Frederikshavn
Nordjylland, Flådestationen 1 9900 Frederikshavn
Er du oversergent med en robust og bred erfaring fra Søværnet, som du gerne vil dele med børn og unge og derved tage ansvar for og være medvirkende til, at ”så frøene” til vores fremtidige kollegaer? Har du mod på at blive del af søværnets støtte til de operativt sejlende enheder eller modtage udenlandske enheder på besøg i Danmark? Så er den nye stilling som praktikinstruktør og planlægger i Planlægningselementet ved Flådestations Frederikshavn (FLS FRH) noget for dig. Om osSom en del af 3. Eskadre er FLS FRH kerneopgaver at yde logistisk støtte til Søværnets skibe og myndigheder, samt operativ drift af flådestationen. Vores evne til at yde service er omdrejningspunktet for vores daglige virke. Vi er altid klar til at hjælpe Søværnet og Forsvaret; døgnet rundt, året rundt og overalt i verden.FLS FRH består af en ledelse, et Garnisonselement og to sektioner, hhv. Operativ Støttesektion og Basesektion; vi er i alt 78 m
Aalborg Kaserner
Nordjylland, Gammel Høvej 37 9400 Nørresundby
Kan du navigere i et værnsfælles operativt miljø med et højt ambitionsniveau og et ubetinget krav til holdning og professionalisme? Har du overblik og er du er i stand til, at arbejde simultant og systematisk med flere forskellige opgaver, i en alsidig hverdag?Så er du vores kommende logistikbefalingsmand i S4 ved staben for Militærpolitiet.Om osMilitærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.Militærpolitiet støtter forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti. Militærpolitiet er placeret g
Flådestation Korsør
Øvrige Sjælland, Sylowsvej 8 4220 Korsør
Brænder du for dit fagområde, det håndværk, de traditioner og det dna som er kernen i vores professionelle tilgang? Har du, som seniorsergent, erfaring fra operative enheder og lyst til at indgå et skarpt team af Searidere under 2. Eskadres stab? Så får du her muligheden for et virkelig spændende job, med ansvar for planlægning og udførelse af træning indenfor dit fagområde for personel på søværnets enheder - til national og international indsættelse.Om osSea Training og Uddannelsesafdelingen er en del af 2. Eskadre stab, men vi leverer Sea Training til hele Søværnet.Vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse søværnets opgaver. I denne henseende er Sea Training og Uddannelses afdelingen den drivende kraft.Om stillingenJobbet i 2. Eskadre Seatraining og Uddannelses afdeling vil primært tage udgangspunkt i at planlægge tr

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring