Viser 727 Søgeresultater

BISPEBJERG HOSPITAL
Københavnsområdet, Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV
- to nøglebegreber i hverdagen på Palliativ afdeling, Bispebjerg Hospital Vi søger to sygeplejerske 32 timer om ugen i blandende vagter, 1 fast stilling og 1 vikariat fra 1/3 til 31/12 2020. Vi er en personalegruppe i alderen 25-64 år; erfaring og kompetencer spænder vidt. Det sætter vi pris på og bruger aktivt i hverdagen. Vi har fokus på værdighed og rummelighed, både overfor patienter, pårørende og hinanden. Vi gør os umage for, at den helhedsorienterede sygepleje udføres i praksis. Dette er udgangspunktet for, at den kompleksitet, der kendetegner den specialiserede palliation, kan imødekommes, så patienter såvel som pårørende kan opnå så god en livskvalitet som muligt. Vores styrke er den tværfaglige tilgang. På vores sengeafsnit, med plads til 12 patienter med uhelbredelig, livstruende sygdom arbejder sygeplejersker, læger, psykologer, fysioterapeuter, præst, socialrådgivere og sekretærer sammen for at bidrage ti
Hvidovre Hospital
Københavnsområdet, Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre
Bliv en del af vores super-kompetente team i akutmodtagelsen og vær med til at forberede afsnittet til at blive en del af den store fælles akutmodtagelse FAM), når byggeriet er færdigt. Det vil være en fordel, om du har specialeerfaring fra enten den medicinske del eller den kirurgiske del af gastroenterologien, men lad dig ikke begrænse. Send din ansøgning og lad os tage en snak. Hvem er vi? Vi varetager akut pleje og behandling indenfor både det kirurgiske og medicinske gastroenterologiske speciale. Vi har 25 akutte pladser, 4 modtagerstuer, samt 2 undersøgelsesrum. Vi modtager også patienter i et akut vurderingsspor. Sygeplejen i afdelingen spænder vidt, da vi både har den meget ustabile og den stabile patient. Vi har patienter i alle aldre - dog overvejende yngre patienter. Mere end halvdelen af vores patienter udskrives direkte, en del klargøres til akut operation eller anden akut behandl
Rigshospitalet
Københavnsområdet, Blegdamsvej 9 2100 København Ø
Juliane Marie Centret En 1-årig stilling som reservelæge med funktion inden for det medicinsk andrologiske område er ledig til besættelse 1. april 2020 eller snarest herefter ved Klinik for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet. Stillingen er vagtfri med arbejdstid i dagtimerne. Stillingen er en fuldtidsstilling med 37 timers arbejdsuge. Arbejdsområde: I samarbejde med afdelingens øvrige læger vil funktionsområderne blive: Undersøgelse og behandling af mandlig infertilitet. Andrologisk undersøgelse af mænd fra normalbefolkningen. Begge grupper af mænd vil være deltagere i afdelingens kliniske undersøgelsesprojekter, som bl.a. er finansieret af EU/InterReg ”ReproUnion projektet”. Der vil i beskedent omfang også være mulighed for at udrede og behandle mænd med andre medicinsk andrologiske sygdomme (primær og sekundær hypogonadi
BISPEBJERG HOSPITAL
Københavnsområdet, Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV
I Lungemedicinsk afdeling opnormerer vi, da vi ønsker at styrke indsatsen for vores patienter med KOL. Derfor ansætter vi nu 2 sygeplejersker med specialiserede kompetencer inden for sygeplejen til patienter med KOL. For de indlagte patienter ønsker vi at sætte fokus på samarbejdet med primærsektor i forbindelse med udskrivelse af patienter med KOL. For at sikre gode og trygge forløb for vores patienter i forbindelse med overgangen fra indlæggelse til udskrivelse, vil vi tilbyde udvalgte patienter med KOL at blive fulgt hjem af en sygeplejerske med specialviden inden for KOL. Vi ønsker samtidig at øge trygheden og reducere overgangsproblematikker efter udskrivelsen, ved at patienten får et opfølgende telefonopkald efter udskrivelsen. For patienter med KOL ikke indlagt i lungemedicinsk afdeling vil vi etablere et udgående tilbud, som giver mulighed for at få en specialiseret KOL-sygeplejerske på tilsyn, for at støtte op omkring blandt andet inh
Region Nordjylland
Nordjylland, Bispensgade 37 9800 Hjørring
Søg en stilling hos os - en afdeling som kontinuerligt har fokus på lærings-, uddannelses- og arbejdsmiljøet for vore ansatte. Vi garanterer en varieret hverdag med et kæmpe læringspotentialedu får set patienter med sygdomsproblematikker udgående fra samtlige organsystemerdu får udvidet dine medicinske kompetencer og prøvet kræfter med den komplekse medicinske patient helt fra indlæggelse, udredningsforløb, behandling til det efterfølgende ambulante forløb Hvad kan du forvente?Vi tilbyder en unik chance for at bygge bro imellem dine erfaringer fra det akutte område i basisuddannelsen til din videre karriere. Vi tilbyder dig et arbejde, der vil give dig kendskab til og erfaring inden for næsten alle i
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Nordsjælland, Dyrehavevej 29 3400 Hillerød DK
Vi udvider vores optager område, derfor søger vi en ny kollega. Motiveres du af stor selvstændighed som anæstesisygeplejerske kombineret med tæt samarbejde med et engageret anæstesisygeplejersketeam og speciallæger? Vil du være med til at videreudvikle, videndele og forme fremtiden for anæstesiologisk sygepleje på Nordsjællands Hospital? Så kan vi tilbyde en inspirerende hverdag, præget af spændende og udfordrende arbejdsopgaver, hvor ikke to dage er ens. Anæstesiafsnittet er en del af Anæstesiologisk Afdeling, vi vagetager anæstesi med høj specialist-kompetence indenfor kirurgi, ortopædi, gynækologi/obstetrik, øre-næse-halskirurgi, kirurgi til børn, samt assistence til eksterne funktioner som traumer, skanninger, ECT- og DC-behandlinger. Anæstesiafsnittet uddanner anæstesikursister, introduktionslæger, falckreddere og medicelever. Du vil komme til at arbejde i et afsnit med synlig daglig ledelse, hvor du i
Herning Kommune
Midtjylland, Langgade 16 7550 Sørvad
Kreativitet, værdighed & glædeSørvad plejecenter søger pr. 1. marts 2020 en sygeplejerske til en fast stilling på 30 timer ugentlig i dag- og aftenvagt.Der arbejdes hver 3. weekend plus en enkelt vagt over 6 uger. I kollegagruppen er der stor forståelse for at hjælpe hinanden med at få privatliv og arbejdsliv til at hænge sammen.Om arbejdspladsenSørvad plejecenter består af 20 lejligheder, hvoraf de to fungerer som aflastningspladser.På aflastningspladserne modtager vi beboere, som har behov for enten et akut/ vurderings- eller et venteophold til en plejecenterplads.Sygeplejersken, vi søger, skal evne at værne om beboernes og de pårørendes livssituation, have en empatisk tilgang, hvor loyalitet og gensidig tillid er de bærende ord både ift. beboere, pårørende og kollegasamarbejdet.Vi søger en sygeplejerske, som kan se det fine i at være i forreste række i samspillet med beboerne og påtage
Rigshospitalet
Københavnsområdet, Blegdamsvej 9 2100 København Ø
Vores afdeling er vokset, og derfor er vores nuværende leders stilling blevet til 2, henholdsvis en administrativ leder og en afdelingssygeplejerske. Vi søger derfor en afdelingssygeplejerske, der har et godt kendskab til klinisk forskning og som kan være en god sparringspartner i dagligdagen. Vi ønsker en synlig leder, som har fingeren på pulsen, og som gennem anerkendelse, empati og professionalisme er med til at sikre en høj faglig standard og et godt arbejdsmiljø således, at der kan udføres forskning, på et højt fagligt niveau, til gavn for den hjertesyge patient. Vi søger en engageret afdelingssygeplejerske med følgende kompetencer: Erfaring inden for forskningsområdet/GCP, gerne som projektsygeplejerske Gerne erfaring med personaleledelse Relevant lederuddannelse og / eller en sygeplejefaglig videreuddannelse Kardiologisk erfaring Sikrer
Psykiatrisk Center København
Københavnsområdet, Nimbusparken 24 2000 Frederiksberg
Stillingen ønskes besat snarest muligt. Vi søger en dygtig og engageret speciallæge i psykiatri, som gerne vil arbejde selvstændigt i teamsamarbejde med det tværfaglige personale og som samtidig gerne vil have tæt samarbejde med de øvrige overlæger og læger i ambulatoriet med ugentlige konferencer og løbende sparring i et arbejdsmiljø, der er præget af selvstændighed, indflydelse og fokus på et godt arbejdsmiljø. Ambulatoriet består af tre almenpsykiatriske teams, der dækker Vanløse, Frederiksberg Øst og Frederiksberg Vest, et ældrepsykiatrisk team for patienter over 70 år og et OPUS-team. Vi kan tilbyde ansættelse i et center med gode muligheder for faglig udvikling, indflydelse og mange tværfaglige ressourcer med fokus på samarbejde og kvalitet i behandlingen. Der er mange muligheder for engagement i kvalitetsudvikling og forskning. Vi har en attraktiv arbejdsplads præget af udvikling, faglighed og godt samarbejde og er å
Region Midtjylland
Sønderjylland, Fjordengen 25 6960 Hvide Sande
Anker Fjord Hospice søger en ny medarbejder til en 2 – delt stilling som:Frivillig koordinator og sygeplejerske"et sted hvor patienten kan kaste anker, når livet nærmer sig sin afslutning"dette var/er grundtanken bag Anker Fjord Hospice – et hus udformet som et anker, med en beliggenhed i en smuk og uberørt natur ned til Ringkøbing Fjord."fokus på livet" har fra første dag tilbage i 2006 været vores vision – vores ledestjerne. For alle ansatte og frivillige handler det om at gøre ventetid til levetid – at udføre aktiv livshjælp til døende. Derfor lyder vores kerneopgave "bedst mulig livskvalitet" til både patient og deres familie.Patientens livshistorie er hele omdrejningspunktet for mødet og tilgangen. Det handler om at finde ind til mennesket bag sygdom

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring