Viser 747 Søgeresultater

Odense universitets hospital
Fyn, Sdr. Boulevard 29 5000 Odense C
Geriatrisk Afdeling G, OUH, Odense, søger lige nu og løbende sygeplejersker til at indgå i vores team af timelønnede tilkaldevikarer, til dækning af akut opstået behov for hjælp i vores sengeafsnit. Du vil blive spurgt, om du kan hjælpe ved overbelægning og sygdom samt i ferieperioder. Som tilkaldevikar hjælper du, i det omfang som du kan. Den geriatriske patient er indlagt med komplekse problemstillinger, som kræver tværfaglige vurderinger, undersøgelser og behandlinger. Plejepersonalet består af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, som i dagligdagen samarbejder med afdelingens læger, fysio- og ergoterapeuter og diætist om at tilbyde patienterne den bedst mulige pleje og behandling. Vi har øget fokus på at medinddrage både patienten og de pårørende under hele indlæggelsesforløbet, og vi ønsker at skabe trygge udskrivelser for den enkelte patient. Derfor samarbejder vi løbende med primær sektor. Sengeafsnitt
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Grønland, Postboks 1230, 3900 Nuuk (Godthåb) GL
Brænder du for ledelse og vil du være en del af vores team? Kan du se dig selv gå forrest og lede en personalegruppe af dygtige sygeplejersker? Akutområde på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk søger en afdelingssygeplejerske til vores anæstesiafdeling. Vi opererer på et fagligt højt niveau i specialerne ortopædi, abdominal-kirurgi, gynækologi og øre-næse-hals. Vi kører fire operationslejer med et meget bredt klientel, hvilket giver en udfordrende og afvekslende hverdag. Under anæstesiafdelingen ligger opvågningsafsnittet og kirurgisk dagafsnit. Desuden står anæstesiafdelingen for evakueringer af kritiske patienter intern i Grønland, samt til Danmark og Island. Det brede patientklientel stiller store krav til de sygeplejefaglige kompetencer samt det tværfaglige samarbejde. Vi lægger vægt på patientsikkerhed
Odense universitets hospital
Fyn, Sdr. Boulevard 29 5000 Odense C
Hvis du brænder for arbejdet med akut syge ældre medicinske patienter med komplekse problemstillinger og samtidig ønsker at have mulighed for at arbejde med uddelegerede ledelsesmæssige opgaver, er det nu du har muligheden. Vi søger en sygeplejerske, 37 timer ugentligt, med bred faglig kompetence indenfor ældreområdet, der kan være med til at sætte tydelig faglig retning og bidrage til udvikling og forbedringer, sådan at vi løser vores kerneopgave med bedst mulig kvalitet og effektivitet. Om sengeafsnittet: Geriatriske sengeafsnit har 38 senge, som er organiseret i 3 teams. Der er ansat ca. 55 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, herudover lægesekretærer, læger, ergo- og fysioterapeuter og servicepersonale. Ledelsesopgaverne i sengeafsnittet varetages i tæt samarbejde mellem afdelingssygeplejerske og stedfortræder og med god mulighed for sparring med afdelingens øvrige driftsledergruppe. Der er stort patien
Vordingborg Kommune
Øvrige Sjælland, Ørslevvej 274 4735 Mern
Vi kan tilbyde dig et spændende stilling, hvor der er tilknyttet et fast tillæg for arbejde i aftenvagt.Tænder du på en blanding af faste og akutte opgaver?Trives du med at arbejde selvstændigt og selv prioritere dine opgaver?Har du erfaring som hjemmesygeplejerske, eller er du nysgerrig på jobbet? Du vil du blive en del af et lille team, hvor I har et tæt samarbejde, er afhængige af hinanden og hvor der er gode muligheder for faglig sparring. Når vagten begynder, vil du få en liste over de planlagte besøg, men i løbet af vagten skal du også være med til at varetage de besøg, der opstår akut. Vi stiller bil til rådighed og du vil få et introforløb med en erfaren medarbejder. Aftensygeplejen dækker hele Vordingborg Kommune og du vil få samarbejdspartnere i al
Rigshospitalet
Københavnsområdet, Blegdamsvej 9 2100 København Ø
Kom og vær en del af vores dygtige og engagerede team. Vi søger ny sygeplejekollega i blandede vagter pr. 1. december 2019 eller efter aftale. Lidt om Neurokirurgisk InterMediært Afsnit (NIMA) NIMA har 10 sengepladser og varetager behandling, pleje og observation af semiintensive neurokirurgiske patienter, ofte i overgangen mellem intensiv og stationært afsnit. NIMA er en del af Neurokirurgisk Klinik, som varetager pleje og behandling af patienter i Østdanmark med behov for kirurgisk behandling af sygdomme i hjernen. Primo 2020 flytter NIMA til nye rammer i Nordfløjen - Rigshospitalets nye byggeri. Vi har et tæt samarbejde med Neurocentrets øvrige klinikker og arbejder målrettet ud fra patientens perspektiv, hvor vi vægter arbejdet omkring overgange på tværs, samt inddragelse af pårørende højt. Afdelingens patienter kræver tæt observation og nærvær, hvilket fordrer et stort fokus på professionalisme og imødekomm
Rigshospitalet
Københavnsområdet, Blegdamsvej 9 2100 København Ø
I HovedOrtoCentrets (HOC) Anæstesi- og operationsklinik får du rig mulighed for at bruge dine anæstesiologiske kompetencer indenfor vores syv kirurgiske specialer, Rigshospitalets hjertestopfunktion og akutfunktionen i Traumecenteret. Med vores flytning til Nordfløjen får du her også en unik mulighed for medindflydelse på udviklingen af HOCs nye anæstesiafsnit. Hos os får du: Indflydelse på egen vagtplan En arbejdsplads hvor faglighed og samarbejde sættes højt Rig mulighed for at grine og have det sjovt Et skræddersyet oplæringsprogram med vejledere Et medansvar for at oplære og uddanne tværfagligt personale samt anæstesikursister Spændende faglige udfordringer indenfor det anæstesiologiske speciale. Vi søg
Region Midtjylland
Midtjylland, Palle Juul-Jensens Boulevard 175 8200 Aarhus N
Afdelingen for Depression og Angst, Sengeafsnit 4, AUH Psykiatrien søger en sygeplejerske med en master i sundhedsvidenskab til et vikariat på 12 timer om ugen per 1.12.19 til 30.11.20.Om afdelingenAfdeling for Depression og Angst tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet på forskellige specialiseringsniveauer til voksne patienter med affektive lidelser. Vi arbejder med integrerede medicinske og non-farmakologiske behandlingsforløb ofte rettet mod mere komplekse problemstillinger. Vi udvikler den non-farmakologiske behandling, så vi ud over medicin, ECT og magnetstimulation kan tilbyde en psykiatrisk behandling, der er baseret på relationsarbejde, kontaktperson-ordning, miljøterapi, NADA, Safeward mm.Vi arbejder ud fra en fælles udviklingsplan med fokus på faglig profilering og særlige satsningsområder indenfor udredning og behandling. Herudover er uddannelse og forskning blandt vores kerneopgaver. Vi har således foku
Fødevarestyrelsen Ringsted
Øvrige Sjælland, Søndervang 2-4 4100 Ringsted
Har du lyst til at arbejde i en organisation, hvis mission det er at arbejde for en bæredygtig fødevareproduktion med fokus på sunde dyr og mennesker? Brænder du for både klassisk mikrobiologi og molekylærbiologiske teknikker? Kan du se dig selv i et laboratorium, hvor vi hver dag leverer analyseresultater til Fødevarestyrelsens projekter og samtidigt tænker fremad mod implementering og akkreditering af nye analysemetoder? Ved Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted er en stilling som mikrobiolog ledig til besættelse fra 1.januar eller snarest derefter. Stillingen er tilknyttet Sektion for Mikrobiologi. Sektion for Mikrobiologi analyserer for kim og patogene mikroorganismer på prøver af bl.a. fødevarer og foder. Vi har et tæt samarbejde med Fødevarestyrelsens fagkontor i Glostrup og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Sammen er vi førende inden for det mikrobiologiske område og NRL (Nat
Rigshospitalet
Københavnsområdet, Blegdamsvej 9 2100 København Ø
Har du lyst til at arbejde på et dynamisk fødested med masser af muligheder? Du er ung, eller ældre, erfaren eller nyuddannet. Du er nysgerrig på at udvikle din jordemoderfaglighed og jordemoderfaget. Du er fleksibel, du har lyst til patologi, måske lyst til hjemmefødsler, eller lyst til at arbejde på vores nyetablerede fødeklinik. Du er fleksibel og sætter en ære i at være med til at skabe en god arbejdsplads med plads til forskellighed og individualitet. Faglig og organisatorisk profil Rigshospitalet varetager ca. 5.500 fødsler om året. Udover vores andel af ukomplicerede fødsler, varetager Rigshospitalet en række højtspecialiserede funktioner, herunder gravide med diabetes, gravide med hjertesygdom samt ekstremt for tidligt fødte. Afdelingen har forsknings- og uddannelsesmæssige forpligtelser og interesser. Vi har brug for jordemødre
Rigshospitalet
Københavnsområdet, Blegdamsvej 9 2100 København Ø
Ambulatoriet for Blodprøvetagning, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet, Blegdamsvej søger 2 bioanalytikere til blodprøvetagning, idet vi kan tilbyde en fast stilling og et 6 måneders vikariat. Stillingerne er til besættelse henholdsvis pr. 1. december 2019 og 1. januar 2020. Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitlig 37 timer ugentlig, deltid kan aftales. Om Ambulatoriet for Blodprøvetagning Ambulatoriet for Blodprøvetagning er en del af Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet. Ambulatoriet udtager dagligt blodprøver på 500-700 voksne og 70 børn. I ambulatoriet for voksne består arbejdsopgaverne primært af modtagelse og betjening af patienter i receptionen, blodprøvetagning samt udførelse af belastninger og svedtest på børn og voksne. Der er desuden et ambulatorium i Neurocenteret, hvor vi også tager prøver, lige som vi fra primo 2020 skal stå for den ambulante prøvetagning i et ambulatorium i den nye Nordf

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring