Viser 640 Søgeresultater

Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Lykkebækvej 1, 4600 Køge DK
Vi er ikke verdensmestre, men vi har planer om at blive det! Søger du et udfordrende speciale med dygtige og omsorgsfulde kollegaer, hvor du kan opbygge en bred faglig vifte af kompetencer i et godt læringsmiljø, så er Kirurgisk Afdeling noget for dig. A1 er et sengeafsnit med 21 sengepladser, hvor vi modtager både planlagte og akutte patienter hele døgnet. Vi har et stomiambulatorium tilknyttet sengeafsnittet. Vi varetager højtspecialiseret pleje og behandling af komplekse patientgrupper. Det drejer sig blandt andet om komplicerede galdevejslidelser, fedmekirurgi, reflukssygdom, hernier, inflammatoriske tarmsygdomme og stomianlæggelser. Vi arbejder kontinuerligt med at forbedre sygeplejen til patienterne, fordi sygeplejen er afgørende for det gode patientforløb. Kirurgisk sygepleje spænder vidt, og du får en enestående chanc
Odense Universitets Hospital - Løn og Personaleafdelingen
Fyn, J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense DK
Er du nyuddannet sygeplejerske med lyst til at tilegne dig kompetencer og udvikle din sygepleje i et fantastisk arbejdsfællesskab og i tæt samarbejde med både den yngre og ældre patientgruppe – så er det DIG vi leder efter til at afprøve dette nye initiativ, hvor 3 afdelinger på OUH i et fælles projekt har sammensat et 2 årigt uddannelsesprogram. Du vil blive ansat i en af de 3 afdelinger og efter det første halve år her vil du skulle videre i de 2 øvrige og slutte af igen i det sidste halve år i din ansættende afdeling - som herefter er dit ansættelsessted. De deltagende afdelinger er: Ortopædkirurgisk sengeafsnit, Fællesakutmodtagelsen og Geriatrisk sengeafsnit. En uddannelsesansvarlig sygeplejerske fra hver afdeling er tilknyttet projektet og vil følge dig, medvirke til at sikre programmets gennemførelse og overgange mellem de respektive afdelinger. Der vil blive arrangeret fælles undervisning og løbende evalueringssamtaler. Sti
Koncernservice og Koncern IT
Københavnsområdet, Borups Allé 177, 2400 København DK
Vil du være med til at videreudvikle Københavns Kommunes tiltag vedrørende behandling af borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug (dobbeltdiagnose)? Så søg denne spændende stilling. Vi søger team medarbejdere til fremskudt rusmiddelbehandling på kommunens socialpsykiatriske bosteder efter SEL § 107 og § 108. Indsatsen skal sikre, at borgere på de socialpsykiatriske botilbud, som ikke selv formår at opsøge behandling, modtager et kvalificeret tilbud om rusmiddelbehandling. Målgruppen af borgere, bosiddende på de socialpsykiatriske botilbud, er meget differentieret i deres behandlingsbehov. I forbindelse med at behandlingen varetages på bostederne, skaber indsatsen mulighed for professionel fokus og støtte på rusmiddelproblematikker i dagligdagen. Da målgruppen har behandlingsbehov, der ligger ud over rusmiddelbehandlingen, er det væsentligt, at indsatsen har fokus på samarbejde med andre sektorer herunder behandlin
Region Midtjylland
Midtjylland, Skovlyvej 1, 8930 Randers DK
Ledende overlæge til Røntgen og Skanning på Regionshospitalet RandersVil du være vores nye ledende overlæge?Vi søger pr. 1. august 2019 eller efter aftale en dynamisk, samarbejds- og udviklingsorienteret leder, der sammen med overradiografen kan stå i spidsen for Røntgen og Skanning og tage ansvar for ledelse, drift og udvikling. Du udgør således sammen med vores overradiograf afdelingsledelsen og I refererer til hospitalsledelsen.Afdelingsledelsen skal være et effektivt og professionelt ledelsesteam, der skaber retning og arbejder for at sikre høj faglighed, drift og udvikling i en afdeling med høj produktivitet. Du skal bidrage til at understøtte hospitalets vision om at blive et højt respekteret og attraktivt hospital på patientens præmisser.Afdelingsledelsen indgår i et tæt samarbejde med hospitalsledelsen og de øv
Psykiatrisk Afdeling Aabenraa
Sønderjylland, Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa DK
Sygeplejerske til fast stilling Det første år som projektsygeplejerske Vi søger en sygeplejerske per 01.08.19 eller efter aftale, stillingen er på 37 timer ugentligt, 22 timer i OPUS og 15 timer på afsnit 61/63, det første år som projektsygeplejerske. Formålet er at skabe en spændende stilling, der kan matche krav i forbindelse med moderne psykiatri samt styrke og udvikle samarbejdsrelationerne mellem ambulant- og døgnpsykiatri. Der er fokus på fælles faglig udvikling af psykiatrien, herunder at styrke det sammenhængende patientforløb samt styrke og bevare relationen i samarbejdet med patienten og de pårørende. Har du lyst til et spændende og udfordrende job i psykiatrien, og vil du være med til at præge kulturen og samarbejdet mellem døgn- og ambulantpsykiatri i Aabenraa, så har du mulighed for at blive en del af denne udvikling. Vi sø
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Ringstedgade 61, 4700 Næstved DK
VI SØGER EN OPERATIONSSYGEPLEJERSKE MED LYST TIL AT UDVIKLE DET ELEKTIVE SPECIALE PÅ NÆSTVED SYGEHUS Som en del af Region Sjællands sygehusplan er Næstved Sygehus dedikeret til at være et elektivt sygehus og det åbner op for en arbejdsplads, med fokus på udvikling af det elektive speciale. Vi har ambitioner om at være det bedste elektive sygehus i Danmark og for at nå vores mål fokuserer vi på effektivitet, udvikling og forskning, høj patientoplevet kvalitet, patientsikkerhed og et godt arbejdsmiljø. Dine 20 kommende kolleger er kompetente og engagerede sygeplejersker og SSA og de varetager assistance indenfor specialerne urologi og ortopædkirurgi. Vi ønsker at ansætte en sygeplejerske indenfor det urologiske speciale pr. 1. september 2019 på 37 timer/uge. Da vores aktiviteter centrerer sig omkring de elektive patien
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Fælledvej 13, 4200 Slagelse DK
På Klinisk Biokemisk Afdeling får du både ansvar og udfordringer. Du bliver en del af et afsnit der vægter det gode samarbejde og arbejdsmiljø. Vi har ligeledes ry for at tage os godt af nye kolleger. For at vi kan være din gode arbejdsplads, så skal du Hjælpe med at udvikle det gode arbejdsmiljø på vores afdeling Formidle din faglighed professionelt og imødekommende overfor vores patienter og samarbejdspartnere Kunne arbejde på alle tider af døgnet med dagvagter, der starter kl. 7:00 Kunne lide den korte patientkontakt, da dette er en stor del af vores arbejdsdag Dine kvalifikationer Du er uddannet bioanalytiker eller har en anden sundhedsfaglig uddannelse. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra et akutsygehus. Vores afdeling Som medarbejder på vores afdeling kommer du til at arbejde i et afsni
Region Midtjylland
Midtjylland, Gl Landevej 61, 7400 Herning DK
Introduktionsreservelægestilling ved Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest er ledig til besættelse 1. august 2019 eller efter aftale  Hospitalsenheden Vest: Omfatter for nærværende hospitalerne i Herning, Holstebro, Ringkøbing og Lemvig. Der erfælles hospitalsledelse. Anæstesiologisk afdeling: Der bedrives anæstesi i 4 afsnit: Anæstesiafsnittet i Holstebro der betjener urologi, ortopædkirurgi, obstetrik samt øre- næse- halskirurgi.Dagkirurgien i Holstebro.Anæstesiafsnittet i Herning der betjener abdominalkirurgi, ortopædkirurg, gynækologi og obstetrik.Dagkirurgien i Herning.  Samlet leverer afdelingen knapt 20.000 anæstesiydelser årligt. Heraf udgør børneanæstesi 1.400 ligeligt fordelt på de to store matrikler i Holstebro og Herning. Afdelinge
Region Midtjylland
Midtjylland, Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus DK
Sengeafsnit 9 hører under Afdeling for Depression og Angst. Sengeafsnittet søger en udviklingssygeplejerske pr. 1.august 2019 eller snarest derefter. Stillingen er nyoprettet og vil være under løbende udvikling i samarbejde med den rette kandidat. Fokusområdet i stillingen er at identificere og intervenere i situationer, hvor der er risiko for, at der opstår behov for brug af tvang. Om Afdeling for Depression og AngstAfdeling for Depression og Angst er en af fire psykiatriske afdelinger, der til sammen udgør AUH Psykiatrien. Vi er flyttet sammen med det øvrige AUH i november 2018 og er faldet godt til i vores nye moderne bygning. Afdelingen tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet på forskellige specialiseringsniveauer til voksne patienter med affektive lidelser. Vi arbejder med integrerede, medicinske og non-farmakologiske behandlingsforløb, ofte
Region Midtjylland
Midtjylland, Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus DK
Sygeplejersker til ADHD-teamet, Psykiatrisk Klinik 2, Afdeling for Psykoser, Århus Universitetshospital, Psykiatrien. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale. 

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring