Viser 13 Søgeresultater

Rigshospitalet
Københavnsområdet, Blegdamsvej 9, 2100 København DK
En stilling som molekylærbiolog til diagnostik af prionsygdomme er ledig til besættelse 1. september 2019 eller snarest derefter. Rigshospitalet er Region Hovedstadens spydspids på hospitalsområdet med højt specialiseret patientbehandling, forskning og undervisning. Patologiafdelingen på Rigshospitalet varetager specialiseret diagnostik af vævsprøver og er dansk referencecenter for diagnostik og forskning i prionsygdomme. Om Patologiafdelingen Patologiafdelingen ledes af en klinikledelse bestående af klinikchefen i samarbejde med den ledende bioanalytiker. Klinikchefen refererer til centerdirektøren ved Diagnostisk Center. Afdelingen er på AC-siden normeret med 1 klinikchef, 3 professorer, 35 overlæger, 6 afdelingslæger, 1 seniorforsker, 3 molekylærbiologer, 3ph.d.-studerende og 14 reservelæger. Den aktuelle stilling er placeret i patologiafdelingens team for molekylærpatologi. Hovedopgaven er at varetage afdelingens moleky
LandboNord
Nordjylland, Erhvervsparken, 1, 9700 Brønderslev DK
Du bliver ansvarlig for at skabe den rette grobund for kundernes succes, ved at yde solid rådgivning inden for økologi, klima og bæredygtighed. Jobbet Sammen med LandboNords øvrige konsulenter på planteavl, svin, kvæg samt økonomi, vil du indgå i et tværfagligt team hvor der arbejdes med at udvikle ydelser og produkter som skaber værdi for den økologiske landbrugskunde. I PlanteRådgivningen laves der økologiske forsøg og demonstrationer, og resultaterne af disse vil skulle formidles og indgå i rådgivningen.  Af andre opgaver kan nævnes: At være primær konsulent for en kundeportefølje med store økologiske landbrugsvirksomheder At planlægge markdriften sammen med kunden ift. regler, tilskud og afsætning At facil
Region Midtjylland
Midtjylland, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus DK
Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Blodprøver og Biokemi ved Aarhus Universitetshospital har flere faste fuldtidsstillinger (37 timer/uge) ledige til besættelse den 1. september 2019 eller efter aftale. Vi søger fagligt stærke akademikere med en baggrund som molekylærbiolog eller lignende til at indgå i vores diagnostiske akademiske gruppe på ca. 20 personer. Gruppen har ansvaret for gennemførelse af omfattende genetiske analyser ved Next Generation Sequencing (NGS), kvalitetskontrol og tolkning af data. Funktionerne, der skal varetages, er med særligt fokus på den laboratoriemæssige del af work-flowet, men med mulighed for at der kan tilgå opgaver indenfor germline og somatisk variantfortolkning. MOMA er blandt landets førende afdelinger indenfor Next Generation Sequencing (NGS). MOMA drifter Aarhus Universitetshospitals fælles NGS Enhed (FNE) hvorigennem der udbydes en la

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring