Viser 1148 Søgeresultater

Lægemiddelstyrelsen
Københavnsområdet, Axel Heides Gade 1 2300 København S
Vil du være med til at konsolidere Danmark som en førende life science nation, i tæt samarbejde med både lægemiddelindustrien og det politiske liv? Synes du lovgivningsarbejde, retshåndhævelse og rådgivning om kontrol med lægemidler lyder spændende? Så se her! En alsidig hverdag med en højaktuel opgaveportefølje Enheden for Lægemiddelkontrol har til opgave at udstede tilladelser til, og fører tilsyn med, en lang række lægemiddelvirksomheder. Vi håndterer indberetninger om fejlbehæftede eller forfalskede lægemidler, som efter omstændighederne skal tilbagekaldes fra markedet. Vi kontrollerer og analyserer en række lægemidler i stikprøvekontrol, men også på baggrund af reklamationer eller indberetninger om forfalskede eller ulovlige lægemidler. Vi varetager også opgaver i forhold til reglerne om euforiserende stoffer og lov om doping. Vi er desuden involveret i implementeringen af reglerne om forsøgsordningen o
Kommunernes og Regionernes Løndatakontor
Københavnsområdet, Weidekampsgade 10, 2300 København S
Er du akademiker med interesse for databearbejdning, sql, statistikprogrammet ”R”, registerarbejde og udarbejdelse af statistikker, så har vi måske stillingen til dig.   Kommunernes og Regionernes Løndatakontors (KRLs) hovedopgave er at formidle løn- og personalestatistisk materiale til de lønforhandlende organisationer, kommunerne, regio-nerne og ministerierne m.fl. I KRL er vi for nærværende 12 ansatte, som i fællesskab står for databearbejdning og præsentationen af de kommunale og regionale statistikker.   Arbejdsopgaver: Dine arbejdsopgaver spænder over statistikproduktionen og datavalideringen til det tilhørende registerarbejde, som ligger til grund for det offentligt tilgængelige statistikmodul SIRKA. SIRKA er et statistikmodul, hvor der kan trækkes statistikker om personale, lønforhold, de ansattes fravæ
Epista Life Science A/S
Københavnsområdet, Slotsmarken 17, 2970 Hørsholm
Looking for a job where you can make a big impact? Epista Life Science is searching for an articulate and creative self-starter. Reporting to the Marketing & Communications Director, you’ll help build our company brand and create leads for our sales team. You’ll plan and execute industry events, drive social media activities, keep our website interesting and relevant, create content (both written and graphic), and take part in other strategic initiatives.  The sky's the limit - your level of responsibility is only limited by the engagement you show, the ideas you invent, and your ability to contribute. We want you to bring your creativity, insight from studies, and personality to work with you. And if you’re a great fit for our team, there may be opportunities for your future after graduation, as well. About the role (a small sampling): Branding, positioning and launching new products and service
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Københavnsområdet, Slotsholmsgade 10 1216 København K
Udlændingestyrelsen søger en konsulent til Visumkontoret. Om stillingen Visumkontoret har et stort og voksende sagsflow, og som konsulent skal du bidrage til, at kontorets medarbejdere får den nødvendige faglige sparring. Du skal også have lyst til at indgå i kontorets ledelse vedrørende arbejdstilrettelæggelse, personaleledelse, motivation og udvikling og have kontakt til kontorets samarbejdspartnere. Der sker løbende forandringer i Visumkontoret: For tiden er vi f.eks. i færd med at implementere et nyt tiltag med korttidsudsendelse af kontorets medarbejdere til danske repræsentationer i udlandet, og i 2020 flytter Udlændingestyrelsen til Næstved. Dette medfører mange spændende ledelsesmæssige udfordringer, som kontorets nye konsulent skal være med til at løse. Som konsulent skal du indgå i kontorets ledelsesteam, som ud over dig består af kontorchefen og en chefkonsulent. Du vil også være i tæt dialog m
Styrelsen for Patientsikkerhed, Islands Brygge
Københavnsområdet, Islands Brygge 67 2300 København S
Vil du gøre en forskel for og være ekspert i juraen vedrørende patientsikkerhed? Vil du bidrage til at understøtte læring i sundhedsvæsenet? Kunne du tænke dig at være en central del af en revision af bekendtgørelse og vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser? Så er en stilling i Styrelsen for Patientsikkerhed måske noget for dig. Om enheden Du vil blive en del af enhed for Vidensformidling og Læring, som arbejder med indsamling af viden og udvikling af kommunikation til sundhedspersoner, så patientsikkerheden kan forbedres gennem læring. Vi er 17 medarbejdere i en enhed med en stor faglig bredde. Dit arbejde Du vil få ansvar for en revidering af bekendtgørelse og vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet i tæt samarbejde med sundhedsfaglige og juridiske kolleger. Styrelsen for Patientsikkerhed samarbejder frem mod 2021 med kommuner og regioner om
Flyvestation Karup
Midtjylland, Herningvej 30 7470 Karup J
Ønsker du et job i et miljø med et dynamisk og varierende opgaveportefølje og søger du en stilling med en afvekslende hverdag, hvor din evne til at håndtere udfordrende og ansvarsfulde opgaver kan bringes i spil?Ja – så er jobbet som administrativ medarbejder ved Personelsektionen i Hærkommandoen den perfekte stilling til dig!Om osHærkommandoens væsentligste opgave er at opstille og uddanne landmilitære bidrag til både indsættelse og beredskab i såvel Danmark som udlandet. Hærkommandoen er organiseret i en G1 – G8 struktur (funktionel struktur), samt en Kontrolsektion og en Ledelsessektion til støtte for Hærens øverste ledelse. Personelsektionen (G1) i Hærkommandoen er et engageret team på 6 medarbejdere. Vi løser en bred vifte af opgaver og fokus er at støtte Hærens myndigheder/enheder og udvikle policy/strategier inden for personel-, organisation- og strukturområdet. Vi tilbyder en udfordrende hverdag i
Danmarks Tekniske Universitet
Københavnsområdet, Anker Engelunds Vej 101, 2800 Kgs. Lyngby
Kunne du tænke dig at være med til at understøtte, at DTU's ca. 1400 ph.d.-studerende gennemfører den uddannelse, som skal sikre dem ph.d.-graden? At rådgive områdets mange interessenter? Er du fortrolig med at arbejde med regler og processer? Er digitalisering og håndtering af administrative systemer allerede en naturlig del af dit arbejdsliv? Så er du måske en af de 3 nye kolleger, vi søger til DTU´s centrale ph.d.-team fra d. 1. januar 2020. Din arbejdsplads På DTU bliver du del af et universitet, hvor viden og uddannelse med et globalt perspektiv er omdrejningspunktet. Ny teknologi, innovation og viljen til at skabe noget, der kan komme os alle til gavn, er hjørnesten på DTU. Vi værdsætter høj faglighed, og ønsker at du løbende udvikler dig i takt med dit ansvar. En naturlig del af dit nye job bliver således høj faglighed, din egen udvikling og ansvarlig handlefrihed. Ph.d.-teamet varetager sagsbehandling fra
Randers Kommune
Midtjylland, Regimentvej 1 8930 Randers NØ
Har du lyst til at arbejde med sagsbehandling og udbetaling af ledighedsydelse og fleksløntilskud? Hvis ja, har Ydelseskontoret en ledig fuldtidsstilling.Har du lyst til at arbejde med sagsbehandling og udbetaling af ledighedsydelse og fleksløntilskud? Hvis ja, har Ydelseskontoret en ledig fuldtidsstilling.Ydelseskontoret er en afdeling med 45 ansatte, som udbetaler og administrerer diverse ydelser efter aktivloven, sygedagpengeloven og beskæftigelsesloven.Stillingen er blevet ledig i forbindelse med, at en medarbejder har valgt ikke at genoptage arbejdet efter en barselsorlov. Stillingen er pt. besat af en barselsvikar.Arbejdsopgaver som sagsbehandlerDine opgaver vil i forhold til ledighedsydelse være at sagsbehandle ansøgninger om ledighedsydelse for borgere, der er visiteret til t fleksjob, som er ledige eller ikke har optjent feriepenge til afholdelse af ferie i et fleksjob. Du skal endvidere va
Sundheds- og Ældreministeriet
Københavnsområdet, Holbergsgade 6 1057 København K
Har du lyst til at arbejde med videnskabsetiske spørgsmål fra en juridisk vinkel? Har du erfaring med juridisk sagsbehandling? Har du eventuelt også kendskab til sundhedsret? Så er du måske en af de to jurister, vi søger til National Videnskabsetisk Komité. Om os National Videnskabsetisk Komité (NVK) betjenes af et fællessekretariat bestående af 14 medarbejdere, der tillige betjener Det Etiske Råd. Du bliver tilknyttet den del af sekretariatet, der betjener NVK. Dit primære arbejdssted er i København. I NVK beskæftiger vi os med spørgsmål vedr. beskyttelse af forsøgspersoner, der deltager i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, følger forskningsudviklingen og arbejder for kvalitetsudvikling og læring i det videnskabsetiske komitésystem. Vi fungerer både som førsteinstans ved anmeldelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der vedrører særligt komplekse områder, og som ankeinstans for afgørelser truffet a
Psykiatrisk Center Ballerup
Københavnsområdet, Maglevænget 2 2750 Ballerup
Psykiatrisk Center Ballerup er et ambitiøst center med et stærkt fokus på at skabe værdi for hver enkelt patient. Det er centralt for os altid at levere høj faglig kvalitet og sikre sammenhængende patientforløb. En væsentlig forudsætning for, at vores dygtige og dedikerede kliniske personale kan levere høj kvalitet, er at vi har tilsvarende understøttende administrative og kliniske funktioner. Vi søger en barselsvikar for en af vores to økonomer i administrationen. Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2020. Du vil blive en del af centrets centrale kliniske og administrative stab og vil referere til administrationschefen. Du vil således indgå i en stab, som løser opgaver inden for økonomistyring, regnskab, planlægning, kvalitet og forbedring, personaleadministration, arbejdsmiljø, ledelsessekretærbistand m.m. Stillingen er en støttefunktion for centerledelsen såvel som centrets afsnit. Opgaverne

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring