Viser 207 Søgeresultater

Aalborg Kaserner
Nordjylland, Gammel Høvej 37, 9400 Nørresundby
Ønsker du faglig/operativ tjeneste, kan du reparere og få køretøjer til at køre og har du en faglig uddannelse som auto -, lastvogns -, entreprenør eller landbrugsmaskinmekaniker? Så er din fremtid måske hos os.Om osReparationsdelingen i Nr. Sundby er en ud af 9 reparationsdelinger som hører under 3. Vedligeholdelsesbataljon ved Trænregimentet. Delingen af ca. 32 medarbejdere, fordelt på motor-, våben- og elektronikmekanikere samt reservedelsekspedienter. Alt personel i reparationsdelingen er fastansat militært personel, som ud over at løse vedligeholdelsesopgaver i garnisonen også gennemfører egentlig militær uddannelse med henblik på at indgå i det nationale beredskab og udsendelse i internationale missioner. Hverdagen i enheden er kendetegnet ved løsningen af vores opgaver, med en høj grad af kvalitet og faglig stolthed. Vi har vores daglige gang på et velfungerende og moderne værksted, hvor vi udfører eftersy
Skive Kaserne
Midtjylland, Sdr. Boulevard 15-1, 7800 Skive
Er du befalingsmand med en faglig uddannelse som motormekaniker, autotekniker eller lignende? Kunne du tænke dig et alsidigt job af både faglig og operativ karakter, indenfor et bredt spektrum af Hærens køretøjer, heriblandt nogle af de helt nye? Så er din fremtid måske hos os.Om osReparationsdelingen ved Ingeniørregimentet i Skive indgår i Vedligeholdelseskompagniet, 3. Vedligeholdelsesbataljon under Trænregimentet.Ingeniørregimentet råder over meget specialmateriel og køretøjer, og du skal forvente at løse meget varierende opgaver, herunder reparationer og eftersyn på entreprenørmaskiner, lastvogne og bæltekøretøjer.Delingen består af 39 medarbejdere, fordelt på motor-, våben- og elektronikmekanikere samt reservedelsekspedienter. Alt personel i reparationsdelingen er fastansat militært personel, som ud over at løse vedligeholdelsesopgaver i garnisonen også gennemfører egentlig militær uddannelse med henblik på,
Skive Kaserne
Midtjylland, Sdr. Boulevard 15-1, 7800 Skive
Har du lyst til faglig og operativ tjeneste med gode muligheder for efteruddannelse. Kan du se dig selv, reparere og vedligeholde en varieret vognpark, og har du en faglig uddannelse som personbils-, lastvogns-, eller entreprenør-maskinmekaniker? Så kan din fremtid være hos os.Om osReparationsdelingen ved Ingeniørregimentet i Skive indgår i Vedligeholdelseskompagniet, 3. Vedligeholdelsesbataljon under Trænregimentet.Ingeniørregimentet råder over meget specialmateriel og køretøjer, og du skal forvente at løse meget varierende opgaver, herunder reparationer og eftersyn på entreprenørmaskiner, lastvogne og bæltekøretøjer.Delingen består af 39 medarbejdere, fordelt på motor-, våben- og elektronikmekanikere samt reservedelsekspedienter. Alt personel i reparationsdelingen er fastansat militært personel, som ud over at løse vedligeholdelsesopgaver i garnisonen også gennemfører egentlig militær uddannelse med henblik på, at i
Flådestation Korsør
Øvrige Sjælland, Sylowsvej 8, 4220 Korsør
Er du en person, som besidder praktiske evner til at løse opgaver som dæksgast om bord i en af søværnets maritime beredskabsskibe af DIANA-kl., er du måske den person vi søger til vores ledige stilling.Om osDIANA-klassen udgør søværnets maritime indsatsenheder, som indgår i Danmarks maritime beredskab og myndighedsudøvelse til søs. Der er kontinuerligt tre enheder på beredskab, enten til søs eller i havn – 24/7/365. ROTAs besætning består af 12 mand, der i fællesskab løser en bred opgaveportefølje inden for farvandsovervågning. Opgaverne omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, kontrol og opsyn med skibstrafikken, søredning og forureningsbekæmpelse i tæt samarbejde med Marinestabens Operationscenter. Desuden assisteres bl.a. politi og SKAT med løsning af deres opgaver. Endvidere udføres også opgaver med andre enheder fra søværnets øvrige enheder i form af øvelse og lignende. Om stillingen
Aalborg Kaserner
Nordjylland, Gammel Høvej 37, 9400 Nørresundby
Vi søger en dygtig og erfaren seniorsergent til stillingen som souschef ved Administrationssektionen (J1) i Specialoperationskommandoen, som har lyst til at arbejde med administrative opgaver inden for NIV-II myndighedsområdet.Om osMed Forsvarsaftalen 2013-2017 blev det fastsat, at Specialoperationskommandoen skulle etableres, med henblik på at styrke Forsvarets muligheder for at bidrage med stærke, moderne og værnsfælles specialoperationskapaciteter i den operative opgaveløsning. Specialoperationskommandoen er oprettet i 2015 og er placeret på Flyvestation Aalborg. Jægerkorpset og Frømandskorpset er underlagt Specialoperationskommandoen.Administrationssektionen (J1) i Specialoperationskommandoen leverer administrativ støtte til SOKOM stab samt Jægerkorpset og Frømandskorpset.Vi har en uformel omgangstone, hvor samarbejde, humor i hverdagen og et godt socialt sammenhold skaber grundlag for at håndtere hverdag
Marinestation Kongsøre
Øvrige Sjælland, Grønlandsvej 14, 4500 Nykøbing Sj
Har du lyst til at arbejde i et spændende operativt miljø, med mange udfordringer og hvor dersjældent forekommer kedelige rutiner, så skulle du tage at søge stillingen som CIS medarbejder ved FrømandskorpsetOm osFrømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden. Vi er et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører. Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i all
Marinestation Kongsøre
Øvrige Sjælland, Grønlandsvej 14, 4500 Nykøbing Sj
Har du lyst til at arbejde i et spændende operativt miljø, med mange udfordringer og hvor der sjældent forekommer kedelige rutiner, så skulle du tage at søge stillingen som Våbenmekaniker ved Frømandskorpset.Om osFrømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden.Vi er et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører. Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle el
RAMBØLL DANMARK A/S
Københavnsområdet, Hannemanns Allé, 53, 2300 København S
Kom og bring din forståelse og interesse for kommunal styring og udvikling i spil, når du hjælper landets kommuner med at finde nye, bæredygtige veje til en faglig, social og økonomisk bæredygtig udvikling inden for de kommunale velfærdsområder. For at blive en succes i jobbet er det afgørende, at du har erfaring med analyser, evalueringer og/eller implementeringsprojekter i den kommunale sektor og kan se dig selv i en konsulentrolle, hvor du er med til at drive udviklingen af kommunemarkedet. Er du en af vores nye konsulenter til udvikling af kommunemarkedet? Klik på ansøg-knappen og start ansøgningsprocessen. Inviting bright minds Vil du flytte grænserne for dit fag, mens du udvikler dig i et miljø, hvor vi værdsætter sam
Antvorskov Kaserne
Øvrige Sjælland, Charlottedal Alle 4, 4200 Slagelse
Vil du være korporal og kommandør på hærens nye panseret mandskabsvogn Piranha V? Om os2. Kompagni er i dag et mekaniseret infanterikompagni og består af tre mekaniserede infanteridelinger med fire pansrede mandskabsvogne i hver deling. Mandskabsvognene vil i 2019 være M113 G4, efterfølgende vi de blive udskiftet med den nye Piranha 5. Kompagniet har senest været udsendt i Estland som en del af NATOs operation enhanced Forward Presence (eFP). Kompagniet har således stor udsendelseserfaring og søger hele tiden at bygge videre på den faglige viden og erfaringerne fra de operative indsættelser. Kompagniet skal forventeligt udsendes til Afghanistan fra februar-august 2020, under Resolute Support. Kompagniet består både af rutineret personel med flere missioner i bagagen og nyere tilgået personel. Kompagniet lægger vægt på den enkelte soldats trivsel og søger at give plads til både
FDD, depot Frederikshavn
Nordjylland, Vrangbækvej 109, 9900 Frederikshavn
Er du vant til at arbejde med Forsvarets indkøbsproces og er du god til at arbejde i DeMars Vedligeholdelsesmodulet (PM miljøet)? Vil du være med til at holde forsvarets puljekøretøjer kørende, så kan vi tilbyde dig en god stilling som Driftsassistent i Auto Service Element (ASE) Jylland.Om osASE Jylland er en del af Motorkøretøjsforvaltende Sektion, der hører til ved Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. ASE Jyllands opgave er at være bindeleddet mellem brugerne af puljekøretøjerne og de som gennemfører vedligeholdelsen af puljekøretøjerne. ASE Jylland forestår den administrative del af puljekøretøjernes drift i Jylland. Vores hverdag foregår i et dynamisk miljø med en uformel omgangstone og med engagerede kollegaer. Vi har fokus på at levere det bedst mulige produkt, inden for de givne rammer. Vi er i fuld gang med at implementere nye principper for forvaltning

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring