Viser 244 Søgeresultater

LandboSyd
Sønderjylland, Jens Terp-Nielsens Vej, 13, 6200 Aabenraa DK
Vil du være en del af et stærkt fagligt kvægteam - Kvægrådgiver der skaber værdi søges.Til at indgå i et stærk fagligt kvægteam søger LandboSyd en ny kvægrådgiver, der motiveres af at yde en kompetent rådgivning og skabe værdi for kvægbrugere i Syddanmark.Du er udadvendt og klar til at møde nye kunder samtidig med, at relationerne med eksisterende kunder plejes, og du er vant til at færdes på såvel staldgangen som i græsmarken.Dit primære fokus er optimering af kundens forretning. Du skal turde udfordre kunden - tænke nyt, men samtidig også holde en konstruktiv og motiverende dialog, så du i fællesskab med kunden sikrer, at resultaterne flytter sig i en positiv retning.Du har en innovativ tilgang til kvægrådgivning. Du er dynamisk, har god energi og du motiveres af nye udfordringer. Du er enten uddannet agronom, jordbrugsteknolog eller tilsvarende. Det er vigtigst, at du har evner og lysten til at rådgive, coa
FOA Fag og Arbejde
Midtjylland, Dalgasgade 24A, 8600 Silkeborg DK
FOA Silkeborg - Skanderborg afdeling søger pr. 1. august 2019 eller snarest derefter en faglig konsulent.Din jobfunktion vil primært være sagsbehandling, og du vil i opgaveløsningen komme til at indgå i et sagsbehandlerteam.Dine primære arbejdsområder:Arbejdsopgaverne er med hovedvægt på løn- og arbejdstidssager. Herudover medlemsservicering, telefonisk og personlig ekspedition, sagsbehandling og forhandling. Der kan forekomme mødeaktivitet udenfor almindelig arbejdstid.Kvalifikationer:Relevant uddannelse - indgående erfaring i arbejde med overenskomster, løn- og personaleforhold samt kompetencer inden for det fag- og forvaltningsretlige system i regionalt, kommunalt og privat regi.Gode formidlingsevner - skriftligt såvel som mundtligt.Kan arbejde systematisk, selvstændigt og i teams.Indgående e
Det Kgl. Bibliotek København
Københavnsområdet, Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København DK
Det Kgl. Bibliotek søger engageret medarbejder til den daglige drift af verdensbiblioteket.dk med tiltrædelse 1. august 2019. Du vil indgå i et team, der arbejder med forskellige tilbud til folkebibliotekerne. Det Kgl. Bibliotek er national overbygning til de danske folkebiblioteker, blandt andet med services rettet mod indvandrere/sproglige minoriteter. Dine vigtigste opgaver Din vigtigste opgave vil i udgangspunktet være at drive tjenesten verdensbiblioteket.dk, der er verdens første digitale biblioteksløsning med e-bøger, lydbøger og film til en flersproget målgruppe. Derudover vil du også komme til at arbejde med formidling og markedsføring af Det Kgl. Biblioteks generelle tilbud til folkebibliotekerne og slutbrugerne. Du vil bl.a. få ansvar for følgende opgaver: oprettelse af indhold og drift af Verdensbiblioteket (Drupal cms) sprintplanlæg
Flyvestation Karup
Midtjylland, Herningvej 30, 7470 Herning DK
Base Protection Squadron på Flyvestation Karup søger en sergent (SG)/ Gruppefører (GF)/Instruktør (INS) til Flyvevåbnets Basisuddannelse (FBU) snarest muligt.Om osOperations Support Wing (OSW) er hjemmehørende på Flyvestation Karup og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operations-støtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for FSNKAR og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig. Base Protection Squadron indgår som en selvstændig eskadrille under Operations Group. Eskadrillen består af 110 engagerede og fagligt dygtige offic
Ryes kaserne
Midtjylland, Treldevej 110, 7000 Fredericia DK
Er du oversergent og har lyst til at bruge dine kompetencer i en operativ enhed under opbygning, med højt aktivitetsniveau, og hvor professionalisme og selvstændighed er vigtige elementer og hvor tjenesten ofte veksler mellem garnisonstjeneste og øvelse? Hvis du kan sige ja til det, er du måske vores nye kollega?Om osStabskompagniet ved 1. Brigade hører under 1. Føringsstøttebataljon og er beliggende i Fredericia. Kompagniet opstiller de feltmæssige føringsinstallationer til støtte for staben i 1. Brigade og leverer stabshjælpere til stabens forskellige sektioner.Stabskompagniet 1. Brigade er en nyoprettet enhed ved Føringsstøtteregimentet, men på trods af, at være en ny enhed har kompagniet en lang og traditionsrig historie. Stabskompagniet/1. Brigade eksisterede i mange år frem til 2009, hvor det skiftede navn til Hovedkvarterskompagniet og overgik til 1. Hovedkvarters-bataljon. Grundstammen i det nye stabskompagni er således erfarne
Ryes kaserne
Midtjylland, Treldevej 110, 7000 Fredericia DK
Er du konstabel og har lyst til at bruge dine kompetencer i en operativ enhed med højt aktivitetsniveau, hvor professionalisme og selvstændighed er vigtige elementer og hvor tjenesten ofte veksler mellem garnisonstjeneste og øvelse? Hvis du kan sige ja til det, er du måske vores nye forsyningshjælper?Om osStabskompagniet ved 1. Brigade hører under 1. Føringsstøttebataljon og er beliggende i Fredericia. Kompagniet opstiller de feltmæssige føringsinstallationer til støtte for staben i 1. Brigade og leverer stabshjælpere til stabens forskellige sektioner.Stabskompagniet/ 1. Brigade er en nyoprettet enhed ved Føringsstøtteregimentet, men på trods af at være en ny enhed har kompagniet en lang og traditionsrig historie. Stabskompagniet/1. Brigade eksisterede i mange år frem til 2009, hvor det skiftede navn til Hovedkvarterskompagniet og overgik til 1. Hovedkvarters-bataljon. Grundstammen i det nye stabskompagni er således erfarne soldater o
Ryes kaserne
Midtjylland, Treldevej 110, 7000 Fredericia DK
Brænder du for at arbejde med IT specialister og taktisk infrastruktur? Arbejder du systematisk, er god til at organisere og holde overblik – og kan du varetage den daglige drift af delingens IT materiel, køretøjer etc.? Så er du måske den person vi står og mangler som næstkommanderende i 2. CIS deling i CIS kompagni brigade / 1. Føringsstøttebataljon /1. Brigade i Fredericia. Om osKompagniet er nyoprettet, men bygger på grundstammen af tidligere 1 CISKMP. Enheden består pt. af en kommandostruktur samt fem linjedelinger . Kompagniet er en operativ enhed, hvis primære opgave er at understøtte 1. Brigade med CIS løsninger på kamppladsen. Kompagniet er oprettet som en del af Forsvarsforlig 2018-2023 og tæller pt. 82 soldater. Enheden skal bygges op over de kommende år, så der i 2023 er 166 soldater i UAFD. For fremtiden vil enhedens vognpark primært bestå af Piranha V samt Eagle 5. Personel- og erfaringssammensætningen i e
Ryes kaserne
Midtjylland, Treldevej 110, 7000 Fredericia DK
Brænder du for den faglige tjeneste ved en underafdeling? Kan du holde mange bolde i luften, og har du lyst til at være en del af en operativ enhed med store ambitioner? Kan du sige ja til det, er du måske den motormekaniker, vi står og mangler vedligeholdelsessektionen i CIS-kompagniet. Om osKompagniet (KMP) er nyoprettet, men bygger på grundstammen af tidligere 1. CISKMP. Enheden består pt. af en kommandodeling, en systemkontrol samt tre liniedelinger. Kompagniet er en operativ enhed, hvis primære opgave er at understøtte 1. brigade med Communications and Information Systems (CIS) løsninger på kamppladsen. Vi er oprettet som en del af Forsvarsforlig 2018-2023 og tæller pt. 82 soldater. Enheden skal bygges op over de kommende år, så der i 2023 er 166 soldater. For fremtiden vil enhedens vognpark primært bestå af Piranha 5 samt Eagle 5. Vi har desuden en større mængde satellit-, IT- og radioudstyr. Personel- og erfaringssammens
Administration + Efter- og videreuddannelser
Københavnsområdet, Sigurdsgade 26, 2200 København DK
Har du en stærk profil inden for simulation og velfærdsteknologier? Og har du derudover erfaring med simulationsbaseret undervisning inden for eksempelvis professionsbacheloruddannelser? Så har vi måske et job for dig. Om jobbet Praksis- og Innovationshuset er et virkelighedsnært simulationsmiljø, hvor vores studerende træner deres faglige færdigheder i simulationsbaseret undervisning. Formålet er, at de studerende udvikler faglige handlekompetencer og er rustet til at håndtere de opgaver, der er nu – og fremover i velfærdssamfundet. Sundhedsuddannelserne har et stærkt fokus på at kvalificere de studerendes kompetencer i forhold til digitalisering og brug af teknologisk udstyr inden for sundhedsvæsenet. Vi er ved at udbrede vores stærke simulationsmiljø på tværs af grunduddannelserne, således at simulation i højere grad bliver en naturlig del af det at uddanne sig på en professionsbacheloruddanne
Flådestation Korsør
Øvrige Sjælland, Sylowsvej 8, 4220 Slagelse DK
2. Eskadre i Korsør søger en mellemleder til våbensektionen om bord på Fregatten IVER HUITFEILD. Sætter du pris på faglighed og ledelse, kan vi tilbyde et spændende sejladsprogram, samt unikke oplevelser.Om osFregatten IVER HUITFELDT er den første af i alt tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen – alle med basehavn i Korsør, og skibene er søværnets største sejlende enheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – såvel nationalt som internationalt.Det er en af Danmarks mest komplekse arbejdspladser, når det drejer sig om mangfoldighed af moderne teknologi og menneskeligt samspil. Våbensektionen indgår i tæt samarbejde med elektroniksektionen, og varetager vedligehold, fejlfinding og drift af skibets våben-, elektronik-, sensor- og kommunikationssystemer.Våbensektionen består i dag af ti mand, én officer, én befalingsmand og otte meni

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring