Viser 626 Søgeresultater

UNIVERSAL ROBOTS A/S
Fyn, C. F. Tietgens Blvd. 40, 5220 Odense SØ
Would you like to lead two Software teams whose UI and software development work is at the heart of the Universal Robots product? Taking the lead on managing and developing our two Software Development teams of 15 employees, you ensure that we deliver top quality software projects on time and help facilitate our successful growth. You get a front row seat in our R&D department, and you will drive state-of-the-art robot programming experiences to the market. We create collaborative, easy-to-use robots for companies worldwide Joining us in our R&D offices in Odense, Denmark, you will be part of our mission to make advanced technology available for everyone. We do so by making industrial automation easy through the simplest possible robot programming experience. Facilitate the development of high-quality software You will have the freedom to carry your management responsibilities as y
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Københavnsområdet, Lautrupbjerg 1-5, 2750 Ballerup
Vil du arbejde med udviklingen og driften af Simulationssystemer og Kommando og Kontrol Informationssystemer (C2IS)? Begge områder er i rivende udvikling, med stadig større fokus på interoperabilitet. Du skal samarbejde tæt med Forsvarets enheder og internationale samarbejdspartnere. Du vil i samarbejde med kollegaer have ansvaret for systemernes konkrete udviklings- og optimeringsopgaver, samt udfærdige og opdatere et roadmap for systemernes fremtid, som vil indeholde emner som sensorintegration, data fusion, edge computing, big data, machine learning, cloud computing mv. Du får mulighed for at følge dit arbejde helt ud til slutbrugerne, og hermed få direkte tilbagemeldinger.Om osDu vil indgå i Teknologi- og Simulationssektionen (FTS) der er et team på 9 personer, en blanding af civile og militære, som tilsammen udgør kompetencecentret for informationssystemer og simulationssystemer i Hæren. Som en del af Forretningsområde (afd
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Københavnsområdet, Lautrupbjerg 1-5, 2750 Ballerup
Vil du arbejde med udviklingen og driften af Simulationssystemer og Kommando og Kontrol Informationssystemer (C2IS)? Begge områder er i rivende udvikling, med stadig større fokus på interoperabilitet. Du skal samarbejde tæt med Forsvarets enheder og internationale samarbejdspartnere. Du vil i samarbejde med kollegaer have ansvaret for systemernes konkrete udviklings- og optimeringsopgaver, samt udfærdige og opdatere et roadmap for systemernes fremtid, som vil indeholde emner som sensorintegration, data fusion, edge computing, big data, machine learning, cloud computing mv. Du får mulighed for at følge dit arbejde helt ud til slutbrugerne, og hermed få direkte tilbagemeldinger.Om osDu vil indgå i Teknologi- og Simulationssektionen (FTS) der er et team på 9 personer, en blanding af civile og militære, som tilsammen udgør kompetencecentret for informationssystemer og simulationssystemer i Hæren. Som en del af Forretningsområde (afd
ASK Headhunting
Midtjylland, 8900 Randers C
Vi søger Produktion Manager til træproduktion ASK Headhunting søger en erfaren og dygtig Produktion Manager. Stillingen indebærer direkte ledelsesansvar af ca. 35-40 medarbejdere, hvor fokus er driftssikkerhed i overblik og struktur. Den stuktur skal genspejles i god planlægning og rettidig levering. Virksomheden er beliggende i Silkeborg Kommune. PRIMÆRE OPGAVER Kontinuerlig udvikling og optimering af processer og arbejdsgange i eget ansvarsområde med fokusering på medarbejdertrivsel. Sikre god produktkvalitet samt en høj leveringsevne og overholdelse inden for fastlagte økonomiske rammer. Ledelse og udvikling af ca. 35-40 dygtige medarbejdere. Sikre optimale arbejdsgange, processer og produktions flow. Overholdelse af mål, såvel økonomiske som produktionsmæssige. Overholde og implementere procedurer og f
Forsvarsministeriets Ejendomstyrelse
Nordjylland, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring
Har du erfaring med kontraktstyring? Kan du lede og motivere? Tør du gå forrest i dialogen med vores leverandør? Så er jobbet som chef for Facility Managementsektionen ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse måske noget for dig? Vi kan bl.a. love stort ansvar, udfordrende opgaver og et bredt netværk såvel indenfor som udenfor organisationen.Om osForsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er en støttefunktion for Forsvarsministeriets operative enheder og myndigheder. Vi varetager etablissementsdrift, byggeri, anlæg og bygningsvedligehold, drift af skyde- og øvelsesterræner, energi, miljø og natur m.m. til forsvaret, hjemmeværnet og beredskabet.I 2018 indgik vi en partnerskabsaftale med ISS. Aftalen, der løber over 6 år med mulighed for op til 3 års forlængelse, har en samlet kontraktværdi på omkring tre milliarder kroner, og er dermed Danmarks hidtil største samlede offentlige udlicitering af facility management. Aftalen
Beredskabsstyrelsen
Nordsjælland, Datavej 16, 3460 Birkerød
Deler du vores passion for at arbejde med uddannelse, træning og øvelser? Og kan du se dig selv som både sagsbehandler og udvikler? Så er du måske vores nye sektionsleder/sektionschef.Om osBeredskabsstyrelsens kontor for Uddannelse løser myndighedsopgaver på uddannelses- og øvelsesområdet. Vi udvikler og udbyder også en række kurser og andre læringsaktiviteter for myndigheder, organisationer og private virksomheder med henblik på at styrke den samfundsmæssige robusthed og krisestyringskapacitet. Og så står vi i spidsen for den faglige og pædagogiske udvikling og kvalitetssikring af beredskabsuddannelser, for tværgående og tværfagligt samarbejde samt for uddannelsesfaglig rådgivningsvirksomhed i forhold til en bred vifte af myndigheder, organisationer og private virksomheder.Om stillingenVi tilbyder et interessant og meget selvstændigt job, som indeholder spændende opgaver, der vil udfordre dine kompetencer
Forsvarsministeriets Ejendomstyrelse
Nordjylland, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring
Har du erfaring med kontraktstyring? Kan du lede og motivere? Tør du gå forrest i dialogen med vores leverandør? Så er jobbet som chef for Facility Managementsektionen ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse måske noget for dig? Vi kan bl.a. love stort ansvar, udfordrende opgaver og et bredt netværk såvel indenfor som udenfor organisationen.Om osForsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er en støttefunktion for Forsvarsministeriets operative enheder og myndigheder. Vi varetager etablissementsdrift, byggeri, anlæg og bygningsvedligehold, drift af skyde- og øvelsesterræner, energi, miljø og natur m.m. til forsvaret, hjemmeværnet og beredskabet.I 2018 indgik vi en partnerskabsaftale med ISS. Aftalen, der løber over 6 år med mulighed for op til 3 års forlængelse, har en samlet kontraktværdi på omkring tre milliarder kroner, og er dermed Danmarks hidtil største samlede offentlige udlicitering af facility management. Aftalen
Marinehjemmeværnssektionen Marinestation Slipshavn
Fyn, Slipshavnsvej 513, 5800 Nyborg
Kan du gå forrest i et miljø bestående af frivillige og fastansatte, hvor der stilles krav til engagement, samarbejdsevner og personlig autoritet? Vil du med på holdet på en af Forsvarets mest produktive og udviklingsorienterede skoler, hvor gode ideer omsættes til virkelighed?Om osMarinehjemmeværnssektionen på Slipshavn er ikke blot landets smukkest beliggende tjenestested, men også et sted hvor vi tilbyder et godt sammenhold og en kort kommandovej.Marinehjemmeværnssektionens primære opgave er at uddanne Marinehjemmeværnets frivillige -fra dæksgast til fartøjsfører, så de er i stand til at løse såvel militære og civile opgaver. Marinehjemmeværnssektionen er godkendt af Søfartsstyrelsen som maritim uddannelsesinstitution og udbyder en række civile kompetencegivende uddannelser.Marinehjemmeværnssektionen uddanner gennemsnitligt 1500 kursister årligt fordelt på ca. 140 kurser.Marinehjemmeværnss
Falcon.io ApS
Københavnsområdet, H.C. Andersens Boulevard, 27, 1553 København V
At Falcon.io, our Customer Success team focuses on securing healthy long-term product adoption amongst existing Falcon customers through stellar platform implementation, training, strategic consultancy and relationship management. Our department is comprised of dedicated and passionate people who leverage their versatility and critical thinking aptitudes to deliver results for Falcon users.20% of Falcon's customer base is comprised of agencies and we are looking for a Partner Success Manager who will build a new and cohesive strategy around this segment from our Copenhagen office, managing relationships with our agency partners and maintaining a focus on retention and renewal. Your goal will be to establish a programme for successful growth and engagement, bringing agencies closer to Falcon as a partner - and forming a blueprint for f
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Fælledvej 13, 4200 Slagelse
Klinisk ansvarlig sygeplejerske med souscheffunktion til medicinsk afsnit for hjerne- og nervesygdomme, Slagelse Sygehus Vi søger en klinisk ansvarlig sygeplejerske med souscheffunktion, som vil være med til at støtte op om de ledelsesbeslutninger, der bliver truffet i afsnittet. Vi vægter loyalitet mellem afdelingssygeplejersken og klinisk ansvarlig sygeplejerske med souscheffunktion højt, da det er altafgørende for en god dynamik i afsnittet. Som ansat i denne stilling er der rig mulighed for medbestemmelse og indflydelse i afsnittet. Dine opgaver Du skal deltage i kvalitets- og udviklingsprojekter, blandt andet i samarbejde med afsnittets kliniske udviklingssygeplejerske. Du vil få til opgave at inspirere, supervisere og være ressourceperson for plejepersonalet. Du får en særstatus som patientens garant og vil f&ar

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring