Viser 978 Søgeresultater

Børnehuset Sydstjernen
Københavnsområdet, Nordmarks Alle 1, 2620 Albertslund
Børnehuset Sydstjernen søger hurtigst muligt, en uddannet pædagog til børnehaveafdelingen med de kommende skolebørn. Børnehuset Sydstjernen søger hurtigst muligt, en uddannet pædagog til børnehaveafdelingen med de yngste og mellemste børn. Vi har til huse i Hjortens kvt. 9, 2620 Albertslund. Vi er normeret til 100 børn, fordelt på 67 børnehavebørn på tre baser og 33 vuggestuebørn på tre baser.Vi søger en pædagog som har fokus på:  Udvikling af praksis gennem arbejdet med den Ny Styrkede Læreplan  Samspil og relations dannelse  Dialogisk sprogarbejde med teoretisk afsæt i "Sprog i Samspil"  Fællesskaber blandt børn, kollegaer og forældre  Hvordan vi kan tilrettelægge hverdagspraksis, så det kan rumme alle børn  Afgrænsning frem for begrænsning ud fra et anerkendende perspektiv  Plads til børns læren og væren   Ra
Solbakken - Birkelunden
Midtjylland, Hejredalsvej 142H, 8220 Brabrand
Vil du være en del af det nye botilbud Birkelunden? Bofællesskabet Birkelunden søger en faglig stærk pædagog med tiltrædelse 1. marts 2020. Stillingen er på 33 timer med arbejde hver anden weekend. Birkelunden er et botilbud for mennesker med vidtgående og varige funktionsnedsættelser etableret 1. maj 2019. Der er plads til 12 beboere på Birkelunden, og alle har egen to-rums lejlighed med badeværelse. Birkelunden har en ung beboersammensætning i alderen 18 – 25 år og alle beboere er afsted i dagtilbud på hverdage. Vi har flere borgere med epilepsi, og derfor vil det daglige arbejdet kunne indeholde overvågning samt håndtering af anfald. Målet for vores arbejde på Birkelunden er at være et godt hjem for beboerne, hvor vi med en målrettet faglig og professionel indsats imødekommer den enkeltes behov. Vi møder beboerne med en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang. I vores pædagogiske tilgang har vi fokus på at give borgerne de be
Børnehuset Sydstjernen
Københavnsområdet, Nordmarks Alle 1, 2620 Albertslund
Børnehuset Sydstjernen søger hurtigst muligt, to uddannede pædagoger til                            vuggestueafdeling. Ansættelsen sker på baggrund af bevilling fra socialstyrelsen i en treårig periode  i 2020-2022, såfremt folketinget tilslutter sig videreførelse af bevillingen på kommende finanslov.                                   Vi har til huse i Hjortens kvt. 9, 2620 Albertslund.Vi er normeret til 100 børn, fordelt på 67 børnehavebørn på tre baser og 33 vuggestuebørn på tre baser.Vi søger to pædagoger som har fokus på:   Udvikling af praksis gennem arbejdet med den Ny Styrkede Læreplan  Samspil og relations dannelse  Dialogisk sprogarbejde med teoretisk afsæt i "Sprog i Samspil"  Fællesskaber blandt børn, kollegaer og forældre  Hvordan vi kan tilrettelægge hverdagspraksis, så det kan rumme alle børn  Afgræn
Koncernservice og Koncern IT
Københavnsområdet, Borups Allé 177 2400 København NV
Vi søger to skolepædagoger en pædagog til fast stilling fra den 1. marts 2020 en pædagog til et barselsvikariat fra den 2. marts til og med 30. oktober 2020 Skolepædagogstillingerne er delt ligeligt mellem indskolingen og KKFO'en. Der er gode rammer for teamsamarbejde og forberedelse. Vi søger pædagoger, der er tydelige og kærlige voksne er indstillede på et tæt samarbejde mellem skole og fritidsdelen kan indgå i et gensidigt forpligtende teamsamarbejde med kolleger på Børneborgen og skolen sætter en ære i at lave en god og varieret skoledag for børnene med fokus på faglighed og trivsel kan planlægge og varetage understøttende undervisning, bevægelsesaktiviteter i skoledelen og på Børneborgen kan arbejde med inklusion Hvad kan vi tilbyde?
Lyngby-Taarbæk Kommune
Københavnsområdet, cedervænget 4 2830 Virum
Pædagog til Børnehuset BlåPædagog til Børnehuset Blå, ca. 32 timer om ugen. Børnehuset Blå er et aldersintegreret dagtilbud normeret til 40 børnehavebørn fordelt på to stuer og 24 vuggestuebørn, ligeledes fordelt på to stuer. Vi er en stabil og fagligt veluddannet personalegruppe, med stor bevidsthed om egen praksis i en – om end travl – hverdag med plads til humor, varme og tryghed. I arbejdet med børnene har vi stort fokus på at højne den pædagogiske kvalitet i hverdagen. Vi har en engageret forældregruppe, som stiller krav til os, men som også har stor tillid til os i hverdagen, og som bakker op om arbejdet med deres børn.Vi tilbyder:Vi arbejder på tværs af de to stuer, i teams, med børnene i aldersopdelte grupper to dage om ugen. På den baggrund har medarbejderne i Blå øje for det enkelte barns kompetencer og udvikling.Vi arbejder struktureret med læreplanstemaerne. Vi e
Region Nordjylland
Nordjylland, Havndalvej 7-9 9550 Mariager
Kunne du tænke dig, at være en del af Danmarks førende specialtilbud for voksne med fysisk og psykisk udviklingshæmning? Har du lyst til at bruge din erfaring og faglighed til at skabe udvikling? Og ønsker du at arbejde på en mangfoldig arbejdsplads med dygtige og engagerede kollegaer? Vi søger faglige og engagerede pædagoger og social- og sundhedsassistenter til en pædagogisk afdeling for særforanstaltninger.  Om Tilbud for særforanstaltninger:Tilbuddet er et selvstændigt botilbud bestående af tre afdelinger og er et kombineret bo- og aktivitetstilbudI Tilbuddet er der tilknyttet ca. 100 medarbejdere, med speciale i særforanstaltninger, som en del af Sødisbakke.   Samlet på alle tre afdelinger i Tilbuddet, bor der i alt 15 beboere – alle særforanstaltninger. Beboerne har
Aarhus Kommune
Midtjylland, Katrinebjergvej 140 8200 Aarhus N
En pædagog med tiltrædelse 1. marts 2020 på 31 timer ugentligt ogen pædagog med tiltrædelse 1. april 2020 på 37 timer. Vuggestuen er normeret til 60 børn fordelt på fem stuer. I dagligdagen har vuggestuen Lillefod fokus på sansemotorik, udeliv og selvhjulpenhed. Vi arbejder med udvikling igennem bevægelse og leg og vi ser forskellighed som en styrke. Vi arbejder dagligt med aktiviteter der indeholder krop og bevægelse, og prioriterer at alle børn er ude hver eneste dag. Din profil Vi søger en kollega der kan matche nedenstående: Du brænder for 0-3 års området og har en anerkendende tilgang til børn, kolleger og forældre.Du har erfaring med, eller lyst til at arbejde med en sansemotorisk tilgang.Du kan lide at arbejde med bevægels
Koncernservice og Koncern IT
Københavnsområdet, Borups Allé 177 2400 København NV
Vil du med på vores vej til stjernerne? Østen for Solen søger to uddannede pædagoger til fastansættelse. Lidt om dig Du er engageret og omsorgsfuld. Du har en anerkendende tilgang til børnene, hvor der er plads til medbestemmelse. Du er til pædagogiske aktiviteter planlagt med udgangspunkt i børnegruppen – godt blandet med livsglæde og spontanitet. Alt sammen med et blik for, at børn udvikler sig i forskellige tempi. Du tør også reflektere og være selvkritisk. Du vægter ordentlig kommunikation mellem kolleger og forældre, og du får tingene til at ske. Og samtidig vægter du børns relationelle og sociale kompetencer højt. Nå ja… og så kan du helt sikkert noget, som vi ikke vidste, vi havde behov for. Lidt om os Østen for Solen er en aldersintegreret institution med 90 børn i alderen 0-6 år. Børnene er fordelt på fem stuer i fuldt aldersintegrer
Køge Kommune
Øvrige Sjælland, Torvet 1 4600 Køge
Vi søger en kontaktpædagog pr. 1.4.2020, der brænder for at skabe positive forandringer for unge med diagnoser i Familiecenter Køges skole- og behandlingstilbud Ungeklassen. I Familiecenter Køge ønsker vi at styrke den helhedsorienterede og tværfaglige indsats over for kommunens børn, unge og familier. Som en del af denne indsats har vi Ungeklassen som er et skole- og behandlingstilbud, hvor vi sammen arbejder for at skabe positive forandringer for de unge. Ungeklassen er til elever med psykosociale vanskeligheder, som ikke kan indgå i et alment skoletilbud eller med psykiatrisk diagnose (fx angst, autisme, selvskade), hvor diagnosen i væsentlig grad har indflydelse på elevernes hverdag, så det kræver særlig tilrettelagt behandling og undervisning. Klassen er normeret til 10 elever. Team Ungeklassen består af medarbejdere fra Herfølge skole og Familiecenter Køge. Du vil indgå i et team der i dag er sammensat af lærere og
Struer Kommune
Midtjylland, Smedegade 1 7600 Struer
Brænder du for at gøre en forskel for børn og unge i Struer Kommune, arbejde med fællesskaber samt udvikle rammerne for det gode fritidsliv? Så er det måske dig, vi søger…Struer Kommune søger en fritidsvejleder, som arbejder målrettet for, at alle vores børn og unge skal have mulighed for et godt og indholdsrigt fritidsliv med venskaber og gode oplevelser. Fritidsvejlederen har en tæt dialog med og kontakt til kommunens børn og unge, deres familier og netværk, kommunens foreningsliv, skoler og institutioner.Den overordnede opgave som fritidsvejleder er at hjælpe børn og unge på vej til etablerede fritidsfællesskaber. Det kan både være idræts- og kulturforeninger samt klubber og institutioner. Målet er, at de kan komme i gang med dét fritidstilbud, dét fritidsliv og de fællesskaber, der passer til dem.Organisatorisk vil du blive placeret i Center for Kultur, Fritid og Lokalom

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring