Viser 1354 Søgeresultater

Middelfart Kommune
Fyn, Bogensevej 123, 5500 Middelfart
Stillingen er i Team E, som er et enkeltmandstilbud til en hjerneskadet borger. Kan du se borgeren, som det hele menneske med drømme og ønsker for eget liv? Bliver du fagligt og personligt begejstret, når du ser og understøtter borgerens skridt- små som store - hen imod selvstændiggørelse og selvbestemmelse? Kan du arbejde på at inkludere i fællesskabet, og er du god til at læse og forstå det der skal til for at understøtte den positive udvikling? Vi søger 1 medarbejder med faglig baggrund som pædagog. Det er vigtigst, at du vil være med til at udvikle et fagligt ambitiøst tilbud sammen med de andre dygtige medarbejdere i enheden. Vi søger en som vil være en del af et tværfagligt team, og som vil medvirke til at udvikle og sikre en høj faglig standard omkring en hjerneskadet borger. Ud fra et neuropædagogisk fundament skal der rettes fokus på at støtte borgeren til at leve et meningsfuldt og aktivt liv, trods om
Copenhagen Business School
Københavnsområdet, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg
Copenhagen Business School - Økonomisk Institut søger instruktorer til mikroøkonomi ved studiecaféen.Der er tale om en midlertidig deltidsstilling, som er tidsbegrænset for tre år, med mulighed for forlængelse. Ansættelsen ophører senest ved afsluttet uddannelse. Arbejdstiden vil være mellem 2-12 timer alt efter din egen rådighed.Stillingerne omfatter vejledning af opgaver i studiecaféen og undervisning ved workshop i math brush-up. UndervisningstidspunkterSkema er allerede lagt og vi har behov for at få bemandet nedenstående vagter.Studiecafeen er på følgende dage og tidspunkter:Mandag fra 13.20-15.10Mandag fra 15.20- 17.00Tirsdag fra 9.50-11.30Onsdag fra 9.50-11.30Onsdag fra 11.40-13.20Brush up fordeler sig som nedenstående:Uge 36 – Lørdag og søndag kl. 9-16Uge 37 – Lørdag og søndag kl. 9-16
Koncernservice og Koncern IT
Københavnsområdet, Borups Allé 177, 2400 København NV
Engageret, omstillingsparat, målrettet og resultatorienteret pædagog med høj faglighed søges til aktivitet- og samværstilbuddene i Center NV den 1. oktober 2019 eller før. Stillingen er på 30 timer ugentligt, Center NV´s aktivitetstilbud er en del af Socialpsykiatrisk Center NV I Aktivitets og samværstilbuddene samarbejder medarbejderne med borgere, der har psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed og er bosiddende i Københavns Kommune, med at støtte op om den enkelte borgers recovery-proces. Vi udbyder/tilbyder rehabiliterende forløb og indsatser, samt samværstilbud, der alle tager afsæt i Socialpsykiatriens Grundfortælling og Københavns Kommunes socialstrategi. Aktivitets- og samværstilbuddene rummer følgende tilbud Gloria (Vanløse) – et brugerdrevet nyhedsblad/radio og podcast, hvor vi bl.a. tilbyder beskæftigelse/afklaringsforløb for vores borgere med psykisk sårbarhed
Bofællesskabet, Rosenvænget 10, Aalestrup
Nordjylland, Rosenvænget, 10, 9620 Aalestrup
For at søge dette job skal du være berettiget til at blive ansat som jobrotationsvikar. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte dit jobcenter. Hvis dit jobcenter har henvist dig til en Anden Aktør, er det dem, du skal kontakte. Byen i Byen søger en rotationsmedarbejder til Rosenvænget, hvor der aktuelt bor 4 borgere. Disse er udviklingsmæssigt svagt fungerende og/eller plejekrævende, heriblandt to med Downs Syndrom og Alzheimer. Du skal kunne deltage i plejeopgaver og hjælpe til en struktureret hverdag, hvor de planlagte daglige opgaver udføres i samarbejde med borgerne. Dine nærmeste kollegaer vil typisk være pædagoger og social- og sundhedsassistenter. Du må gerne være nysgerrig, idérig og besidde en god portion humor. Vil du vide mere om jobbet er du velkommen til at kontakte Mari-Ann på nr. 2033 2762. Ansøgning sendes på mail til Mari-Ann på mape@vesthimmerland.dk , den skal væ
Koncernservice og Koncern IT
Københavnsområdet, Borups Allé 177, 2400 København NV
Vil du være med til at videreudvikle vores vuggestue, hvor vi lægger vægt på omsorg, tryghed og trivsel, og hvor der både er fokus på det enkelte barn og børnegruppens trivsel? Så er det dig, vi søger til en pædagogstilling på 35 timer om ugen. Vuggestuen Akvariet er normeret til 60 børn, fordelt på fem stuer. Vuggestuen er beliggende på Næstvedgade på indre Østerbro. Hos os kan du forvente en arbejdsplads, hvor: personalegruppen har stor medindflydelse, og der forventes aktiv involvering i hverdagen der lægges vægt på tryghed, omsorg og trivsel – så børnene har de bedste muligheder for læring og udvikling vi har et godt samarbejde, hvor vi kontinuerligt arbejder med at justere vores praksis i forhold til børnegruppens behov der er et tæt forældresamarbejde, og barnets udvikling er det primære hverdagen er præget af positiv en
Bülowsvej - for børn og familier
Københavnsområdet, Bülowsvej, 22, 1870 Frederiksberg C
Bülowsvej – for Børn og Familier søger en samværskoordinator til en 1-årig stilling, med evt. mulighed for forlængelse/fastansættelse. Ugentligt timeantal 15. Stillingen er til besættelse pr. 1.9 eller snarest herefter. Bülowsvej – for Børn og Familier, er et dag- og døgntilbud, beliggende på Frederiksberg. Vi modtager børn og familier der for en periode er tilknyttet Stuen tv., Familietilbuddet eller vores samværstilbud. Vi kan modtage 10 børn i Stuen tv., 3 familier i døgnophold, 18 familier i ambulant behandling i Familietilbuddet og har ca. 40 løbende samvær. Børn og familier kommer primært fra Frederiksberg Kommune, som gør at Bülowsvej er forankret i lokalmiljøet. Der er ansat ca. 30 medarbejdere. Koordinatorernes arbejdsopgaver omfatter: Modtagelse og opst
Koncernservice og Koncern IT
Københavnsområdet, Borups Allé 177, 2400 København NV
Har du interesse for CTI-metoden og erfaring i arbejdet med socialt udsatte? Center for Udsatte Voksne og Familier søger en boligrådgiver 37 timer om ugen. Boligrådgiveren følger borgeren i overgangen til egen bolig efter et ophold på et herberg eller krisecenter. Boligrådgiveren er i sit arbejde inspireret af CTI-metoden (Critical Time Intervention), som er en særlig form for intensiv og tidsbegrænset støtte, der ydes i perioder med store forandringer for borgeren for at understøtte borgeren i forandringsprocessen. Formålet er at forebygge tilbagefald i hjemløshed ved at sikre en vellykket overgang til egen bolig. Arbejdet tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, situation og ønsker for eget liv. Kontakten vil fortrinsvis finde sted i borgerens nye hjem og lokalmiljø. Om dine opgaver og kompetencer: Vi søger en engageret medarbejder med relevant socialfaglig uddannelse, som er interesseret i arbejdet me
Danmarks Tekniske Universitet
Københavnsområdet, Anker Engelunds Vej, 101, 2800 Kgs. Lyngby
The Department of Chemical and Biochemical Engineering at the Technical University of Denmark invites applications for a position as PhD in Design and Upscaling of Pseudomonas Putida Fermentations for Robust Biomanufacturing. The position is part of the PhD Program within the Fermentation Based Biomanufacturing Initiative, funded by the Novo Nordisk Foundation. The initiative is a collaboration between the DTU Departments Chemical Engineering and Bioengineering and the Novo Nordisk Foundation Centre for Biosustainability. This position will be hosted at the Department of Chemical and Biochemical Engineering and is one of four PhD positions posted in this call. This position will be placed in the Department of Chemical and Biochemical Engineering, section Process and Systems Engineering (PROSYS Research Centre) focusing on mathematical modelling, development and optimization of industrial fermentations, biocatalysis, pharmaceutical and food production pr
Danmarks Tekniske Universitet
Københavnsområdet, Anker Engelunds Vej, 101, 2800 Kgs. Lyngby
The Systems Environmental Microbiology (SEM) and the Infection Microbiology (IM) groups at the Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability (DTU Biosustain), Technical University of Denmark (DTU), invites motivated students to apply for one of two available 3-year PhD fellowships in the field of physiology, metabolomics and metabolic flux analysis of Pseudomonas species. The proposed projects aim at understanding the biochemical and metabolic basis for the adaptation of Pseudomonas to different environments and physicochemical conditions, a remarkable feature of this species. In particular, we seek to analyze (i) how the metabolism and physiology of P. aeruginosa is finely-tuned to utilize the nutrients available in the cystic fibrosis airways, and (ii) how the distribution of metabolic fluxes in P. aeruginosa and P. putida responds to different environmental cues. The successful applicants shall work independently on the development of high-impact research proje
Sundheds- og Ældreministeriet, Koncern-HR
Københavnsområdet, Artillerivej, 5, 2300 København S
We are seeking a highly skilled bioinformatician with a flair for effective data visualization and an interest in bacterial genomics. About the position In the section for Foodborne Infections at Statens Serum Institut we are tasked with the national surveillance of foodborne outbreaks. We wish to strengthen our sequencing based surveillance and research activities by adding another bioinformatician to our group. You will be part of a multidisciplinary group of fourteen people, counting bioinformaticians, microbiologists, veterinarians and food scientists. A central part of the job will be to play an integral part of an international project to develop a collaborative platform for outbreak detection and investigation. The project will include collaborators at public health, food and veterinary institutes from several countries across Europe. Specifically you will be part of a small team developing a web based front-end and das

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring