Viser 651 Søgeresultater

Faaborg-Midtfyn Kommune
Fyn, Østerågade 40 5672 Broby
Er du en omsorgsfuld, nærværende og glad person, som brænder for at arbejde med de helt små børn? Så er du måske vores nye dagplejer?Vi søger en kommunal dagplejer, som har lyst til at forene sit arbejdsliv med de helt små børn og deres familier, og som kan tilbyde et hjem, der kan skabe rammerne for trygt børnemiljø.Vi forventer at du:Kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.Har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde.Kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid.Vil være med til at udvikle og synliggøre Dagplejen som et tilbud til de små børn og deres familier.Kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet.Vil engagere dig i arbejdet med de pædagog
Odsherred Kommune
Øvrige Sjælland, Grønnegården 25 4500 Nykøbing Sj
Stillingen er på 32 timer med weekendarbejde i lige uge. På Grønnegården arbejder vi ud fra vores Kerneopgaven. Som er at give beboerne længst muligt livskvalitet i hverdagen, med udgangspunkt i deres livshistorie. Vi arbejder ud fra de enkelte borgers behov, at medinddrage borgeren, samt skabe et godt samarbejde med dem og deres pårørende. Vi har fokus på, at give hver enkelt medarbejder kompetencer til, at være i en hverdag med svage ældre- og svært demente borger. Grønnegården har 34 plejeboliger og 10 midlertidige boliger. Vi tilbyder: Alsidige arbejdsopgaver med høj grad af delegering, så du udnytter dine kompetencer både inden for almene og komplekse plejeområder. Vi arbejder med Triagering Mulighed for fag
Odsherred Kommune
Øvrige Sjælland, Grønnegården 25 4500 Nykøbing Sj
Stillingen er et barselsvikariat på 32 timer med weekendarbejde i lige uge. På Grønnegården arbejdes der udfra Kerneopgaven. Som er at give beboerne længst muligt livskvalitet i hverdagen, med udgangspunkt i deres livshistorie. Vi arbejder ud fra de enkelte borgers behov, at medinddrage borgeren, samt skabe et godt samarbejde med dem og deres pårørende. Vi har fokus på, at give hver enkelt medarbejder kompetencer til, at være i en hverdag med svage ældre- og svært demente borger. Grønnegården har 34 plejeboliger og 10 midlertidige boliger. Vi tilbyder: Alsidige arbejdsopgaver med høj grad af delegering, så du udnytter dine kompetencer både inden for almene og komplekse plejeområder. Vi arbejder med Triagering Mulighed for faglig sparring og f
AjourCare ApS
Københavnsområdet, Nørrebro 2200, 2200 København N
AjourCare søger Social- og sundhedsassistent til ansættelse i dag- og/eller nattevagt på Nørrebro på del eller fuld tid. Opgaven vedrører respiratorisk overvågning af bruger i eget hjem, samt i skole i dagtimerne, hvor man følger med, samt til eventuelle arrangementer uden for hjemmet. Vi søger kompetent, selvstændig og ansvarsbevidst medarbejder: der kan sikre et godt arbejdsklima med få kolleger der kan være "fluen på væggen" samtidigt med at der arbejdes professionelt der kan bevare overblikket der kan indgå i selvsupplerende team, hvor I bakker hinanden op der kan arbejde i vagtrul med 12-timers vagter der kan se en udvikling i opgaven der er ikke-ryger AjourCare tilbyder: et spændende og alsidigt job med mangeartede opgaver personlig og menneskelig udvikling med oplæ
Odsherred Kommune
Øvrige Sjælland, Grønnegården 25 4500 Nykøbing Sj
Stillingen er på 28 timer om ugen og vi arbejder 2 – 5 og arbejder weekender i ulig uge. I aftenvagten arbejder man i teams, vi er 6 medarbejder på vagt til hele huset. På Grønnegården arbejder ud fra Kerneopgaven. Som er at give beboerne længst muligt livskvalitet i hverdagen, med udgangspunkt i deres livshistorie. Vi arbejder ud fra de enkelte borgers behov, at medinddrage borgeren, samt skabe et godt samarbejde med dem og deres pårørende. Vi har fokus på, at give hver enkelt medarbejder kompetencer til, at være i en hverdag med svage ældre- og svært demente borger. Grønnegården har 34 plejeboliger og 10 midlertidige boliger. Vi tilbyder: Alsidige arbejdsopgaver med høj grad af delegering, så du udnytter dine kompetencer både inden for almene og komplekse plejeområder.
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Fjordvej 15 4800 Nykøbing F
Social- og sundhedsassistent med interesse for den geriatriske patient i accelererede behandlings- og plejeforløb Hvem er vi og hvorfor nu et 5-døgns-afsnit? Afsnittet er normeret til 19 senge, som er fordelt på endokrinologiske, geriatriske og intern medicinske patienter. Indlæggelsestiden vil for alle 3 patientkategorier være 3-5 dage, og formålet vil være at forebygge akutte genindlæggelser. Personalegruppen du vil blive en del af: Afdelingssygeplejersken er personaleleder og faglig leder af plejegruppen. Hun er synlig i hverdagen og arbejder efter klichéen om, at hendes dør altid er åben - også når den er lukket. En vifte af skønne sygeplejersker og social– og sundhedsassistenter, der spænder bredt både i alder og erfaring. Fælles for dem alle er dog, at de er fagligt super dygtige og bidrage
Høje-Taastrup Kommune
Københavnsområdet, Bygaden 2 2630 Taastrup
Grundet opnormering søger Terapien i Taxhuset en fysioterapeut eller ergoterapeut, der har lyst til at gøre en forskel for vores beboere i hverdagen. Stillingen er fast med 32 timer ugentligt inkl. frokost med ansættelse fra den 01.02.2020 eller snarest muligt.Taxhuset er et botilbud for voksne med erhvervede hjerneskader og vidtgående fysiske og psykiske handicaps. Taxhuset består af i alt fem huse med ti beboere i hver, to udredningsboliger, to aktivitetstilbud samt en terapi. Vi er en tværfaglig personalegruppe bestående af bl.a. pædagoger, sosu-assistenter, sosu-hjælpere, sygeplejersker samt fysio - og ergoterapeuter. Vi arbejder efter en anerkendende tilgang, og det skal du kunne se dig selv i.Du vil primært være tilknyttet terapien. Her arbejder tre ergoterapeuter, fire fysioterapeuter, en sygehjælper, tre hjemmevejledere og til februar måske dig. Vi er en gruppe med forskellige kompetence
Koncernservice og Koncern IT
Københavnsområdet, Borups Allé 177 2400 København NV
Vi søger pædagogmedhjælpere, som har lyst til at være med til at skabe et spændende, lærerigt og nysgerrigt miljø for vores børnegruppe. Stillingerne er på mellem 35-37 timer om ugen, og de er ledige fra 1. januar 2020 eller hurtigst muligt. Klynge G består af 10 enheder: En vuggestue, syv integrerede institutioner og to fritidsinstitutioner. Enhederne er vi beliggende i kvarteret omkring Holmbladsgade og Øresundsvej. I klyngen har vi særligt fokus på sprog, trivsel, rum og læring samt arbejdsfællesskaber. For at give børnene de bedste muligheder for trivsel, læring og udvikling arbejder vi i klynge G struktureret med dokumentation og systematik. I Jacob Holms Minde har vi en skovbørnehave, to by-børnehavegrupper, der tager i skoven hver tredje uge og seks vuggestuegrupper. Vi har ledige stillinger i alle tre børnegrupper. Der er både mulighed for et vikariat eller en fast stilling. Enheden vil være en
Horsens Kommune
Midtjylland, Christiansholmsgade 23 8700 Horsens
Vores dynamiske og engagerede Ungerådgivningsteam søger en kollega 37 timer om ugen til varetagelse af en sagsstamme bestående af sager med tilbud indenfor serviceloven. Så er du fagligt dygtig og har lyst til at gøre en forskel for udsatte unge, er du lige den kollega, vi har brug for.Pr. 1. august 2019 har vi organiseret os i et samlet Ungdomscenter i Horsens Kommune. Ungdomscentret har én fælles indgang for alle unge i alderen 14-29 år. Formålet er at skabe en sammenhængende, koordineret ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.Pr. 1. januar 2020 overgår vi til ny teamstruktur, hvor vi etablerer tre tværfaglig teams med hver deres personaleleder og tilknyttede faglig ledelse. Ud over de tre teams består Ungdomscentret også af Ungeindsatsen, som er afdelingen, der varetager tilbud efter Serviceloven til primært unge mellem 14-18 &a
ESTRIDS PLEJE & HJEMMESERVICE A/S
Nordsjælland, Valseværksgade 8 A, 3300 Frederiksværk
Vikar til nattevagten i Estrids Pleje Danmarks ældste privateejede plejevirksomhed Estrids Pleje søger netop nu Nattevagt's Vikar.   Brænder du for dit fag, ser du muligheder frem for begrænsninger, ønsker du at arbejde et sted hvor borgeren er i centrum.   Vi søger netop nu 1 vikar til Nattevagten til at betjene borgerne i Halsnls & Frederikssund Kommuner, Nattevagten kører i tidsrummet kl. 23,30-07,30.     Vi tilbyder: Estrids Pleje har overenskomst med FOA. Fælles TR og AMR i virksomheden. Fordelagtige lønvilkår sammenlignet med andre private Plejevirksomheder. Sundhedsordning og Pension hos Pensam. Udvidet fritidsulykkesforsikring på alle ansatte. Individuel tilpasset vagtplan, med FASTE arbejdsdage og FASTE fridage. Kollegial, Faglig støtte og sparring i hverdagen. Individuel tilpasset sidemandsoplæring. Nattevagten er vagth

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring