Viser 202 Søgeresultater

Skive Kaserne
Midtjylland, Sdr. Boulevard 15-1 7800 Skive
Brænder du for arbejdet som operativ soldat? Er du forbilledet for dine kollegaer og har fagligheden i orden? Har du flair for at føre? Så er det dig, vi leder efter til 1. Panseringeniørkompagni. Om os1. Panseringeniørkompagni (1 PNIGKMP) består af to stående panseringeniørdelinger, en pansrede parkdeling og en kommandodeling og indgår som kompagni under 1. Panseringeniørbataljon (PNIGBTN) ved 1. Brigade. Vi uddanner, træner og indsætter kampingeniører i rammen af panseringeniørbataljonen og til støtte for kampbataljoner og opstiller bidrag til nationale og internationale operationer. Om stillingenI kompagniet vil du indgå som næstkommanderende i en ingeniørgruppe. Du skal være klar til at overtage kommandoen for gruppen når gruppeføreren er fraværende. Derudover vil du blive ansvarlig for gruppens materiel og køretøjer. Som korporal er du med til at uddanne og skabe det rette niveau såve
Flyvestation Skrydstrup
Sønderjylland, Lilholtvej 2 6500 Vojens
Er du brandmand, og interesserer du dig for uddannelse af dine kollegaer. Så er du måske vores nye uddannelsesleder på Flyvestation Skrydstrup!Om osFighter Wing Skrydstrup udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.Om Brand- og RedningstjenestenBrand- og Redningstjenestens (BOR) opgaver er mange og meget forskellige. Opgaverne rækker fra indsats ved hændelser/havari med fly, ulykker og akut sygdom, ulykker med fastklemte, indsats ved bygningsbrand, uheld med farlige stoffer, indsættelse ved forurening - til en lang række andre opgaver der relaterer sig
Flyvestation Skrydstrup
Sønderjylland, Lilholtvej 2 6500 Vojens
Søger du et job med mangeartede opgaver, og rig mulighed for personlig udvikling? Så er det måske netop dig vi står og mangler!Fighter Wing Skrydstrup søger lige nu en Brand- og redningsassistent til deres Brand- og Redningstjeneste.Om osFighter Wing Skrydstrup (FW SKP) hovedopgave er at opretholde afvisnings – og fotorekognosceringsberedskabet, løse evt. pålagte INTOPS opgaver og bevare evnen til at indsætte F-16 i offensive og defensive luftoperationer. Herudover skal Hærens, Søværnets og Air Control Wings styrkeproduktion støttes med F-16 flyvninger. Fighter Wingen er den kommende base for de nye F-35 fly.Brand- og Redningstjenestens (BOR) opgaver er mange og meget forskellige. Opgaverne rækker fra indsats ved hændelser/havari med fly, ulykker og akut sygdom, ulykker med fastklemte, indsats ved bygningsbrand, uheld med farlige stoffer, indsættelse ved forurening samt en lang række andre opgaver der relaterer sig til
Den Uvildige Konsulentordning
Sønderjylland, Jupitervej 1, 6000 Kolding
 Socialfaglig konsulent til Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) søger en skarp og engageret socialfaglig konsulent, der brænder for retssikkerhed og har erfaring og viden om handicapområdet. DUKH har til formål at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap. Det gør vi ved at yde uvildig rådgivning til mennesker med handicap, deres pårørende samt fag- og kontaktpersoner i kommuner og institutioner, ligesom vi arbejder målrettet med at samle og formidle erfaringer og viden om udviklingen på handicapområdet. Som socialfaglig konsulent yder du telefonisk og skriftlig rådgivning og bistår borgere, der ønsker at klage, med konkret vejledning og hjælp. Derudover medvirker du aktivt til hele tiden at udvikle indsatsen og vores organisation i sa
Flyvestation Karup
Midtjylland, Herningvej 30 7470 Karup J
Trives du godt med mange bolde i luften, er du servicemindet og synes global logistik indenfor transport af gods via sø, luft og land er interessant, så er du måske vores nye kollega.Om osJoint Movement & Transportation Organization (JMTO) er ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer.JMTO opgave er at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt. Endvidere er JMTO Forsvarets videnscenter inden for transport og terminaltjeneste.JMTO er lokaliseret på Flyvestation Karup, men har hele verden som arbejdsplads. Vi er en værnsfælles enhed, der har integreret civile specialister i et samarbejde omhandlende løsningen af strategiske transportopgaver. JMTO består af en stabsdel med tre separate sektione
Forsvarets Hovedværksteder, Frederikshavn
Nordjylland, Flådestation 1B 9900 Frederikshavn
Halløj maritime oversergenter og civile værkmestre - Hvis I mangler nye udfordringer og ønsker en spændende stilling, så skal I læse videre her, for vi mangler dig i en funktion som assisterende værkstedsleder ved Installationsværksted Frederikshavn. Om osInstallationsværkstedet er en sammenlægning mellem et værksted fra det tidligere Forsvarets Hovedværksteder og et værksted fra OPLOG, og der er derfor tale om et nyt værksted, der skal bygges op af rutinerede medarbejdere med forskelligartet håndværksmæssige baggrunde. Installationsværkstedet hører under Vedligeholdelsesområde Frederikshavn og er placeret på Flådestation Frederikshavn.Installationsværkstedet varetager elektriske og mekaniske ombygninger/modifikationer af Forsvarets materielkapaciteter. Reparation og vedligeholdelse af mekaniske og elektriske installationer ombord på skibe, landanlæg og køretøjer. Eftersyn, vedligeholdelse og belastni
Forsvarets Hovedværksteder, Gl. Høvej - Aalborg Kaserner
Nordjylland, Gammel Høvej 34 9400 Nørresundby
Søger du ledelsesmæssige udfordringer, personlig og faglig udvikling, og kan du arbejde på et værksted med en omskiftelig hverdag? Så er det dig, vi søger.Vedligeholdelsesområde Vest har brug for enten en seniorsergent eller overværkmester, der har mod på at lede et værksted i et moderne produktionsmiljø med fokus på udviklingen og fastholdelsen af et højt niveau inden for kvalitets- og arbejdsmiljøledelse. Om osVedligeholdelsesområde Vest er en del af Vedligeholdelsesafdeling Land. Området løser vedligeholdelsesopgaver på Forsvarets landbaserede materielsystemer. Vedligeholdelsesområdet har værksteder i Aalborg, Skive, Holstebro, Varde og Oksbøl og består samlet set af 300 medarbejdere.Hjulkøretøjs- & containerværkstedet i Aalborg er organiseret under Vedligeholdelsesområde Vest. Værkstedet er certificeret indenfor Kvalitetsledelse (ISO-9001) og Arbejdsmiljøledelse (ISO-45001) og har en LEAN orienteret tilga
Flyvestation Karup
Midtjylland, Herningvej 30 7470 Karup J
Har du evner og lyst til en stilling med et bredt spænd af opgaver? Er du god til at samarbejde og kan du arbejde selvstændigt? Vil du prøve kræfter med logistikkens mange udfordringer og muligheder, i et hektisk operativt arbejdsmiljø? Så er det måske dig vi søger.Om osJoint Movement & Transportation Organization (JMTO) tilvejebringer og indsætter transport- og terminalkapaciteter ved strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.JMTO består af en stabs med søtransport, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en Movement Control (MOVCON) dispositionsenhed. JMTO er ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer.Reserven i JTMO bidrager med støtte til løsning af JTMO opgaver, dette både som samlet enhed, terminalhold og enkeltmand. Geogr
Flådestation Frederikshavn
Nordjylland, Flådestationen 1 9900 Frederikshavn
Er du uddannet sergent, eller en meget erfaren marineoverkonstabel og har du en uddannelse i kommunikation? Har du lyst til at være en del af en velfungerende radiostation? I så fald kan du nu blive kommunikationsassistent på støtteskibet ABSALON.Om osStøtteskibet ABSALON indgår i 2. Eskadres Division 22. Vi opstiller enheder til Internationale maritime operationer i verdens brændpunkter. Vi kan deltage i alt fra humanitær bistand til regulær krigsførelse. Division 22 har de seneste år været indsat i INTOPS i Det Indiske Ocean, hvor vi har indgået i antipiraterioperationen Ocean Shield, samt efterretningsindhentning i operation Active Endeavour. Tidligere har vi deltaget i operation RECSYR og operation RECLIB i Middelhavet. ABSALON deltager i 2020 i både NATOs stående flådestyrker såvel som uddannelsessejlads for officerskadetter fra Søværnets Officersskole. Om stillingenDu vil som kommuni
Flyvestation Aalborg
Nordjylland, Thisted Landevej 53 9430 Vadum
Station Nord er Grønlands nordligste beboede station. Den består af en række bygninger samt en landingsbane på ca. 1800 meter, der vedligeholdes af fem personer året rundt. Tjenesten på Station Nord varer ca. 2 år og 2 mdr. efter endt uddannelse. Station Mestersvig er den sydligste station i Nationalparken Nord- og nordøstgrønland. Den består af en række bygninger samt en landingsbane på ca. 1800 meter, der vedligeholdes af to personer året rundt. Tjenesten på Station Mestersvig varer ca. 1 år efter endt uddannelse. Om osArbejdet på Station Nord og Station Mestersvig er forskelligt afhængig af årstiden. Sommeren er meget kort, og der foregår en del aktivitet med at vedligeholde stationen og forberede den kommende vinter. Om vinteren er der mindre drift og vedligeholdelsesopgaver samt støtte til Slædepatruljen Sirius.Om stillingenSom forberedelse til at arbejde som stationsspecialist, skal man gennemfø

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring