Viser 1320 Søgeresultater

HÅSTRUP FRISKOLE /Børnehave og Vuggestue
Fyn, Elmevænget 7, 5600 Faaborg
Haastrup Børnehave og Vuggestue søger vuggestuepædagog Vi søger en pædagog til vores vuggestuegruppe pr.1/9 til en fast fuldtidsstilling i vores vuggestuegruppe.  Vi er en del af Haastrup Friskole og er godkendt til 20 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn, fordelt på 3 grupper. Stillingen er i vuggestuegruppen, men vi vægter det tætte og forpligtende samarbejde på tværs af grupperne højt. Vores profil er musik, natur og bevægelse og vores kerneværdier er tryghed, anerkendelse, relationer, kommunikation og faglighed. Vores hus ligger midt i Haastrup, tæt på skov og strand. Nærmeste nabo er Byparken, som rummer sø, bæk, bålhytte, skov og sheltere med bålplads. Vi bruger Byparken som et ekstra rum. Vi har et tæt samarbejde med skolen og bruger skolens faciliteter, bus, gymnastiksal m
AARHUS TECH
Midtjylland, Halmstadgade 6 8200 Aarhus N
Udnyt din erfaring og dine kundskaber - bliv underviser på Serviceassistentuddannelsen på AARHUS TECH. Vi søger vi en medarbejder, der har lyst til at indgå i et spændende pædagogisk miljø, hvor elevers uddannelse og udvikling er i fokus. Jobprofil Vi tilbyder et spændende og udviklende job på en skole, der er i stadig forandring. Dit arbejde består i - sammen med det øvrige team - at varetage undervisning på serviceassistentuddannelsen med fokus på specialet hospitalsservice. Det forventes, at du gennem din faglige baggrund er klædt på til at kunne undervise i uddannelsens fag i bl.a. patienttransport, forflytning og speciallejring, fysisk genoptræning, ergonomi, omgang med patienter, arbejdsmiljø mv. Fagene er en del af uddannelsens afsluttende trin, hvor der også indgår vejledning i opgaveskrivning, eksamensforberedelse etc. Eleverne har uddannelsesaftale og ofte en forudgående jobkarr
Herning Kommune
Midtjylland, Valdemarsvej 347 7400 Herning
Herning Kommunes Specialskole Valdemarskolen søger en pædagog til et årsvikariat fra 1. august 2020.Skolen er Herning kommunes specialskole og varetager undervisning af elever i syv afdelinger: Afdelingen for elever med Autisme (A), Afdelingen for elever med Generelle Indlæringsvanskeligheder (B), Afdelingen for elever med Multiple Funktionsnedsættelser (C) og Afdelingen for elever med Socio-emotionelle vanskeligheder (D). Afdeling Indskoling, Afdeling Mellemtrin og Afdeling Udskoling. Skolens ansatte er specialiserede indenfor de enkelte områder.Stillingen er på tværs af afdelingerne Indskoling, Mellemtrin og Udskoling for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser.Vi forventer, at du:er uddannet pædagoger robust, ansvarlig og fleksibeler en tydelig voksen, der har øje for det enkelte barns potentialer og møder barnet med tillid, anerkendelse og respektgerne har erfaring inden for autisme
U/NORD - Milnersvej
Nordsjælland, Milnersvej 48 3400 Hillerød
Dygtig og erfaren underviser søges til Teknisk Skole Hillerød, U/NORD. Brænder du for undervisning og har du lyst til at samarbejde med engagerede og nysgerrige kolleger? Pr. 1. september 2020 eller snarest muligt søger vi en velkvalificerede underviser, som har erfaring med eller mod på praksisnær undervisning af eleverne i et tæt samspil med faglærere/undervisere på EUDBroen. Stillingen er på fuld tid eller efter ønske og i første omgang tidsgrænset fra september 2020 til og med januar 2021. VI TILBYDER: Stillinger som underviser i matematik, fysik, og naturfag. Meget varierede opgaver i form af undervisning, projektudvikling, elevsamtaler. Et fagligt men uformelt funderet miljø med plads til forskelligheder, humor og lune Skønne elever som tager hjerteligt imod en underviser, som møder dem i øjenhøjde Mulighed for et job, som kan udvikle sig med dine komp
Koncernservice og Koncern IT
Københavnsområdet, Borups Allé 177 2400 København NV
Vi søger en kollega, der har erfaring med specialpædagogiske opgaver. Du er aktiv blandt børnene, synlig, initiativrig og har flair for koordinerende opgaver omkring børnene og deres familier. Vores inklusionspædagog har fået orlov, og afløserstillingen løber fra august (eller snarest derefter) til den 31. juli 2021. Om skolen Christianshavns Skole er en tre-/firesporet skole fra børnehaveklasse til 9. klasse samt modtageklasse. Vi har i dette skoleår ca. 800 elever og 65 medarbejdere. Skolen er udviklingsorienteret med en aktiv og kompetent personalegruppe, og et tæt og positivt forældresamarbejde. Om jobbet Vi forventer, at du har viden om inklusionsarbejde og kan se det meningsfulde i at arbejde med tydelige, elevhenvendte mål og sikre feedback til børn og involverede parter omkring børnene. Det er vores mål at sikre, at alle elever får deltagelsesmuligheder i fælles
Børnehuset Frydendalsvej
Københavnsområdet, Frydendalsvej 23, 1809 Frederiksberg C
1 pædagog 35 timer ugentlig søges snarest til vuggestuegruppe Vi er en mindre 0-6 års institution med 64 børn. Vi er beliggende i en ældre villa på en sidevej til Frederiksberg Allé med stor gammel have som er vores legeplads. Vi vægter at skabe rammer som udvikler glade, trygge og nysgerrige børn. Vores fokus er blandt andet styrkelse af sociale kompetencer, gode legerelationer, nærvær, omsorg, oplevelser og et tæt forældre- og personalesamarbejde. Vi vægter arbejdet med selvhjulpenhed og arbejder ofte med opdeling af børnene i mindre grupper. Du kan læse mere om os på www.frydendal-frb.dk, hvor du kan se vores værdigrundlag og læreplaner. Vi søger en pædagog, som kan arbejde struktureret og gerne i mindre grupper, hvor børnene er opdelt efter alder, relationer og udvikling. Du skal kunne tage ansvar i det daglige arbejde og have en anerkendende tilgang til både børn og voksne. Hvis de
Norddjurs Kommune
Midtjylland, Markedsplads 6 8961 Allingåbro
Forebyggelse og Tidlig Indsats søger 3 erfarne pædagoger, som har lyst til at være kontaktpersoner for børn og unge med særlige behov eller for den samlede familie.Stillingerne er på 37 t/ugtl. og ønskes besat 1. september 2020 eller hurtigst muligt.Vi søger fagligt dygtige og engagerede kontaktpersoner, der brænder for børne- og unge området og for tidlig opsporing og forebyggende indsatser/foranstaltninger. Som kontaktperson i afd. Forebyggelse og Tidlig Indsats bliver du en del af en gruppe på 9, der i samarbejde med kolleger, fremskudte rådgivere og familiebehandlere, leverer tidligt forebyggende og tværfaglige indsatser i et tæt samarbejde med familier, børn, unge og vore samarbejdspartnere. Afdelingens opgaver består, udover kontaktpersonsopgaver jf. SEL. 52.3.6, i familiestøttende, forebyggende og foregribende indsatser, samtaleforløb til børn, unge og deres familier, gruppetilbud, Åben Anonym Rådgivning, Åben Anonym Psykolog Rådgivnin
Brøndby Kommune
Københavnsområdet, Strandskolevej 140 2660 Brøndby Strand
Børnehuset Strandbo søger to uddannede vuggestuepædagoger på henholdsvis 35 og 37 timer. Vi søger to uddannede pædagoger til vores vuggestue, da 2 af vores skønne erfarne pædagoger har valgt at gå på velfortjent pension. Den ene stilling er på 37 timer med start snarest muligt og den anden er på 35 timer pr. 1. september 2020. Lidt om osBørnehuset Strandbo er en integreret institution i alderen 0-6 år normeret til 25 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn (heraf 4 §11 børn) – fordelt på to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. Børnehuset Strandbo, som ligger i et villakvarter i grønne omgivelser nær strand, har både gode indendørs- og udendørsfaciliteter. Vi har en stor legeplads med bakke, lille skov og dyrehold.
Koncernservice og Koncern IT
Københavnsområdet, Borups Allé 177 2400 København NV
Tingbjerg Skole søger en barselsvikar primært til matematik og tysk fra 1. september og frem til barselsperioden udløber. Der er tre tyskhold i henholdsvis 5., 6. og 7. klasse. Hvis det er muligt, ønsker vi at planlægge med et godt overlap, inden du overtager skema/fag sammen med den nuværende primærlærer. Tingbjerg Skole er en almindelig folkeskole med en stor andel af tosprogede børn. Vi har et dygtigt og velfungerende personale, som arbejder målrettet med at løfte det faglige niveau på alle klassetrin. Vi arbejder i årgangsteam og har fleksibel planlægning. Vi har rigtig gode faciliteter både inde og ude. Tingbjerg Skoles vision Skolen, hvor hvert barn gennem læring og trivsel udvikler sig i et trygt og mangfoldigt fællesskab. Her danner barnet de bedst mulige forudsætninger, for sin fremtid og sin aktive deltagelse i samfundet. Vi ser os selv som en spændende sk
Tim Skole
Sønderjylland, Skolesvinget 2, 6980 Tim
Da én af vore lærere tager barselsorlov søger vi pr. 1. august 2020 en lærer til vores udskolingsteam. Barselsvikariatet udløber pr. 31. oktober 2020.   Skemaet omfatter matematik på mellemtrinnet og i udskolingen samt geografi, samfundsfag og idræt i udskolingen.Du vil blive en del af vores udskolingsteam samt fagteams i de fag, du skal undervise i, hvor du sammen med dine kolleger skal bidrage til løbende at udvikle Tim skole som et læringssted for både elever og ansatte. Tim skole er beliggende i et naturskønt område i den nordlige del af Naturens Rige (Ringkøbing-Skjern kommune). Vi har egen skov og mose, som er meget velegnet til at inddrage i naturfagene og i undervisningen generelt.Vi er i øjeblikket i gang med at renovere skolen og lave nye faglokaler. Ansættelse i henhold til gældende overenskomst.Yderligere oplysninger kan du få hos skoleleder Jan Jensen  på 9974-3100 e

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring